Nieuwsoverzicht

Pensioen, denk er niet over na

Denk niet na over later, nergens voor nodig. Wat is nou het ergste dat je kan overkomen? Dat je alleen AOW als pensioen ontvangt? De AOW uitkering is toch voldoende? De AOW uitkering is ruim € 10.000 bruto per jaar (juli 2017). Dat is meer dan € 750 euro netto per maand.Is je AOW als […]

Zo bespaart u op uw eigen risico

Krijgt u zorg uit de basisverzekering, dan betaalt u de eerste € 385 aan zorgkosten zelf. Dat is het verplicht eigen risico dat voor iedereen geldt. Toch kunt u op een eenvoudige manier kosten besparen op uw eigen risico. Een paar tips: Medicijnen Minder vaak medicijnen halen bij de apotheek kan een besparing opleveren. Haalt […]

Pensioen OK! Maar dan anders!

“U herkent het zeker, verzekeraars staan er niet goed op. Hoge kosten, slechte administratie, starre producten, verborgen kosten enz, enz. Echter, sinds de woekerpolisaffaire heeft de overheid flink ingegrepen. Het provisieverbod, invoering van de Wet Financieel toezicht en het toelaten van andere aanbieders op de pensioenmarkt naast verzekeraars en pensioenfondsen.

Gaat u op vakantie? Check uw zorgverzekering

Natuurlijk rekent u op een zorgeloze vakantie. Toch kan er altijd iets gebeuren, waardoor u zich plotseling terugvindt op de spoedeisende hulp. Gebeurt dat in Nederland, dan weet u dat de kosten onder aftrek van het eigen risico worden vergoed door uw zorgverzekering. Maar in het buitenland is dit vaak niet zo vanzelfsprekend.

Casus Inkomen: Forse financiële besparing door controle WhK

Als werkgever ontvangt u van de Belastingdienst een keer per jaar de beschikking loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage werkhervattingskas. In deze beschikking staat welke premies het UWV het komende jaar bij u in rekening brengt voor de Ziektewet en/of de WGA.

Insucare Verzuim wordt ArboTeam

Insucare blijft in ontwikkeling. Steeds meer werkgevers zijn op zoek naar gespecialiseerde dienstverlening rondom pensioen, inkomen, zorg en verzuim. Hierdoor zijn wij de afgelopen jaren flink gegroeid. Wij zijn er trots op dat inmiddels meer dan 150 werkgevers en totaal ruim 15.000 werknemers gebruik maken van onze dienstverlening. Om transparant te blijven in wie we […]

De vernieuwde Arbowet in het kort

Vanaf 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbowet in werking. Dit betekent voor een hoop werkgevers een enorme verandering. Er komt met name meer aandacht voor preventie van (langdurige) ziekte. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken in het proces en de bedrijfsarts en de preventiemedewerker krijgen een grotere rol.

Calculator geeft inzicht in premiekortingen bij arbeidsbeperking

SZW, de Belastingdienst en UWV hebben samen een digitale calculator gelanceerd voor werkgevers die arbeidsbeperkte werknemers of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen.    

Kabinet demissionair. Welke onderwerpen zijn nu controversieel?

Het kabinet-Rutte II is ‘demissionair’. Dat betekent dat het kabinet bevoegd is om te regeren, maar in de praktijk alleen de lopende zaken behandelt. Politiek gevoelige onderwerpen komen niet meer aan de orde totdat er een nieuw kabinet is. De Kamercommissies hebben daarom een aantal onderwerpen ‘controversieel’* verklaard

Eigen risico en eigen bijdrage, wat is het verschil?

In Nederland bestaat veel verwarring rondom het eigen risico en de eigen bijdrage in de zorgverzekering. Wat is het eigen risico? Wat is het verschil met de eigen bijdrage? En voor welke zorg geldt het eigen risico? Wij zetten het voor u op een rijtje zodat u vragen van werknemers kunt beantwoorden.