WIA-administratie nog belangrijker

Een WGA-uitkering van een (ex-)werknemer zorgt voor hoge kosten voor een (middel)grote werkgever. De uitkering wordt namelijk aan de (ex-)werkgever toegerekend als deze publiek verzekerd is. Gemiddeld zijn deze kosten €130.000. Het is belangrijk om een goede WIA-administratie bij te houden. Want met een goede administratie kunt u controleren of de lasten die aan u worden toegerekend correct zijn.

WIA beoordeling 60-plussers aangepast

Om het UWV te ontlasten, heeft minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) besloten om de WIA-beoordeling van 60-plussers aan te passen. Een werknemer die voor 31 december 2023 een WIA-aanvraag indient en op dat moment 60 jaar of ouder is, kan kiezen voor een vereenvoudigde WIA-beoordeling. Dit betekent dat deze werknemer niet gezien wordt door de verzekeringsarts van het UWV. Er vindt alleen een gesprek plaats met de arbeidsdeskundige van het UWV. In heel veel gevallen ontvangt de medewerker vervolgens een WGA-uitkering (80-100% arbeidsongeschiktheid).

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Met een goede administratie kunt u controleren of de uitkeringslasten die aan u als werkgever worden toegerekend correct zijn.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Geen toerekening van uitkeringslasten bij vereenvoudigde WIA beoordeling

Wordt er gekozen voor deze vereenvoudigde WIA-beoordeling? Dan mag de WGA-uitkering niet aan u als (ex-)werkgever worden toegerekend. De toerekening van uitkeringslasten vindt plaats via de beschikking Werkhervattingskas. Op deze beschikking staat welke premie u betaalt voor de WGA en de ZW. De uitkeringslasten van twee jaar terug bepalen de hoogte van de premie. Dus voor 2023 is er gekeken naar de uitkeringslasten in het kalenderjaar 2021.

WIA-administratie helpt bij controle beschikking Werkhervattingskas

Ontvangt een medewerker in 2023 na de vereenvoudigde WIA-beoordeling een WGA-uitkering? Dan mogen deze uitkeringslasten in 2025 niet aan u worden toegerekend. Het UWV moet dit goed doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt u vervolgens de beschikking toe. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet altijd goed zal gaan.

Daarom raden wij u aan om een WIA-administratie bij te houden en daarin op te nemen of er sprake is van een vereenvoudigde WIA-beoordeling. Dit maakt de controle van de beschikking Werkhervattingskas in de toekomst een stuk eenvoudiger.

Wilt u meer weten over de controle van de beschikking Werkhervattingskas? Neem gerust contact met ons op: 040 23 13 800.

Insucare wordt Vanbreda Risk & Benefits

Vanaf 1 november gaat Insucare verder onder de naam Vanbreda Risk & Benefits. En dat is niet het enige. Vanaf deze zelfde datum verhuizen wij naar een nieuw kantoor in Eindhoven. Wijnand vertelt u graag meer.
Seminar Pensioen

Seminar Goed Werkgeverschap en Duurzame Inzetbaarheid

Goed nieuws! Het jaarlijkse seminar dat wij organiseren samen met onze collega’s van Vanbreda Risk Benefits staat voor de deur. Dit keer met focus op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Ontdek hoe u de balans vindt tussen uw belang als werkgever en dat van uw team. Laat u inspireren op 26 september 2023!

Aansprakelijkheid bij ongevallen en schade

Volgens de meest recente cijfers worden jaarlijks 196.000 medewerkers slachtoffer van één of meerdere ongevallen tijdens het werk. Bij de helft leidde het bedrijfsongeval tot ten minste één dag verzuim (bron: cbs). Raakt uw medewerker door een ongeval tijdens het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij/zij u als werkgever aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.