Eigenrisicodrager

“Advies over Eigenrisicodragen (ERD) is voor iedere werkgever van belang”

Per 1 januari 2017 biedt de overheid werkgevers de mogelijkheid om zich voor de WGA publiek te verzekeren bij het UWV of om eigenrisicodrager te worden. Voor het risico dat een medewerker met een tijdelijke overeenkomst ziek uit dienst gaat en in de WIA terecht komt, bent u als werkgever nu nog verplicht verzekerd bij het UWV.

Bent u nu bij het UWV verzekerd? Het UWV begeleidt uw (ex-)werknemer als hij in de Ziektewet of in de WIA terecht komt. Het UWV keert ook de uitkering uit aan deze (ex-)werknemer. Twee jaar na het uitkeringsjaar kunt u als werkgever de kosten voor uw rekening krijgen.

Premieloon

Of en zo ja, hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van meerdere factoren. Onder andere de hoogte van uw totale premieloon, de UWV-sector en de hoogte van de uitkering aan de ex-werknemer hebben invloed op de kosten.

Eigenrisicodrager ZW/ WGA

De overheid biedt u de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden. U kunt eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en/of de WGA. Het grootste voordeel van eigenrisicodrager worden is dat u regie houdt op de kosten. U blijft als eigenrisicodrager namelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. De meest optimale invulling van het eigenrisicodragerschap verschilt per werkgever. Sommige werkgevers willen veel zelf doen, anderen juist meer uitbesteden. Bij het eigenrisicodragerschap voor de WGA komt veelal ook een verzekering kijken. Want de overheid eist dat er een partij garant staat voor de doorbetaling van de uitkeringen. Het is belangrijk dat het aanbod van de verzekeraar goed aansluit op uw wensen en behoeften.

Wat doet Inscuare op het gebied van ERD?

Insucare brengt de risico’s in kaart en zorgt voor een advies afgestemd op uw wensen en behoeften. Heeft u behoefte aan een goed advies? Neemt u dan contact met ons op. Meer informatie over eigenrisicodragen vindt u op onze website: link   : www.eigenrisicodrager.info