PBplus

PBplus verzorgt eenvoudig en optimaal de verwerking van pensioen-, en verzuim-mutaties. Daarnaast een 24/7 overzicht en o.a. individuele budgetberekeningen.

Verzuimsysteem

Bekijk de verzuimgegevens van uw bedrijf en van individuele werknemers. U kunt deze module ook gebruiken voor het ziek- en betermelden van werknemers.