Zoekt u een specialist op het gebied van Pensioen, Inkomen, Zorg en Arbo?

Pensioenadvies, inkomensverzekeringen, zorgverzekering en arbobegeleiding gaan niet over polissen en dossiers, wel over het bedrijf, de medewerkers en over de risico’s die u wel of niet wilt nemen. Daarnaast heeft u ook verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen. Denk aan arbeidsvoorwaarden, pensioen en arbobeleid bij bijvoorbeeld ziekte en verzuim. In uw werk zoekt u naar een comfortabele balans tussen goed werkgeverschap, verplichtingen en risico’s. Want of u nu ondernemer bent, CFO, financieel en/of HR-directeur of HR-adviseur; wij zien dat veel professionals met verantwoordelijkheid voor medewerkers, behoefte hebben aan een partner die weet hoe de complexe en vaak veranderende regelgeving in elkaar zit en die de risico’s voor uw organisatie kan inschatten. En aan een partner die weet hoe de regelingen volgens de voorschriften uitgevoerd moeten worden. Die partner wil Insucare zijn.

Al 15 jaar advies

Sinds 2002 is Insucare een advies- en beheerorganisatie met de primaire focus op Pensioen, Arbo, Inkomensverzekeringen en Zorgverzekeringen. Juist de combinatie van deze 4 arbeidsvoorwaarden maakt ons uniek! Wij managen het gehele traject van het begin tot het einde met een grondig advies en een duidelijke toelichting op afwegingen en belangen. Wij zorgen voor de gepaste uitvoering en bekijken waar we kosten kunnen besparen voor u als werkgever.

15.000+ werknemers

Voor meer dan 15.000 werknemers beheren wij de collectieve regelingen en bieden wij oplossingen uitgevoerd door onze (gecertificeerde) specialisten in en aan huis om zodoende de beste begeleiding te bieden waar nodig. Een totaaladvies op het gebied van employee benefits om de zorg voor uw werknemers uit handen te nemen. Wij kiezen daarbij voor persoonlijk contact! U stelt een vraag en wij geven direct een passend advies. Zo staan wij bekend bij onze klanten. 98% van de vragen beantwoorden wij direct.

Snel contact met ons opnemen? Bel 040-2370400

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wie zijn wij?

Natuurlijk staat u voor goed werkgeverschap. U investeert in uw medewerkers en zorgt voor een aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving waar zij zich maximaal kunnen ontplooien. Wat kan Insucare voor u hierin betekenen?

Wet- en regelgeving

Wij zijn deskundig en volgen nauwgezet de ontwikkelingen en veranderende regelgeving en vertalen die naar de situatie bij onze klanten. Zijn er ontwikkelingen die van invloed zijn op medewerkers en een risico vormen voor de ondernemer/werkgever, dan informeren wij hen tijdig en proactief en adviseren hen over te nemen maatregelen.

Plezier en enthousiasme

Iedereen die werkt bij Insucare, deelt in ieder geval één karakteristiek: een oprechte interesse in de details en wet- en regelgeving. Dit plezier en enthousiasme zorgt ervoor dat wij de essentie van deze regelingen willen doorgronden en dat wij ons inzicht en begrip steeds vertalen naar de situatie van onze klanten om voor hen de beste oplossingen te vinden.

Waarborging

Wij adviseren u met kennis van zaken en op een manier die uw vraagstukken overzichtelijk, begrijpelijk en oplosbaar maken. Daarnaast houden wij u op de hoogte van de status van de lopende regelingen en dossiers. Wij dragen zorgen voor (administratieve) borging en volledige controle.

Toekomstgericht

Wij zijn een deskundige gesprekspartner voor onze klanten om samen de toekomst aan te gaan. Wij analyseren het HR- en personeelsbeleid en maken berekeningen van de effecten voor de komende 5 à 10 jaar voor de lopende  werknemersregelingen op het gebied van pensioen, inkomen, arbo en zorg. Zo helpen wij onze klanten op HR- en personeelsgebied hun bedrijf duurzaam en (financieel) efficiënt in te richten.

Pensioen

Als werkgever bent u niet verplicht uw werknemers een pensioenvoorziening aan te bieden, tenzij uw bedrijf gebonden is aan een cao met pensioenverplichting. Toch kiest 95% van de bedrijven voor een pensioenregeling voor werknemers. Wij adviseren u over een passende voorziening, implementeert de regeling en voert het complete beheer secuur voor u uit. Meer over Pensioen

Online beheer

Maatwerk, kwaliteit en beheersbaarheid. Drie eisen die u als werkgever stelt aan uw pensioen, inkomen-, zorg- en arboregelingen. Met de online beheermodules geeft u een keer de mutatie door en iedere betrokken partij wordt geïnformeerd.

Inkomen

Werknemers zijn van onschatbare waarde voor uw organisatie. Werkgevers worden daarnaast steeds meer verantwoordelijk voor het welzijn van haar werknemers. Om de continuïteit van uw organisatie te behouden, maar ook om werknemers te beschermen tegen onverwachte inkomensverliezen is het mogelijk om een inkomensverzekering af te sluiten. Meer over inkomensverzekeringen

Onze klanten

Vele opdrachtgevers maken sinds jaar en dag dankbaar gebruik van onze diensten. Hieronder vindt u een aantal bedrijven die gebruik maken van onze kennis, kunde en aandacht. Een aantal van onze relaties vertellen het verhaal… Want voor iedere oplossing duiken wij diep in het verhaal van onze klant.

Zorgverzekering

Heeft u als organisatie nog geen collectieve zorgverzekering voor uw werknemers of weet u niet of uw huidige collectiviteit nog optimaal is? Wij nemen u deze zorg uit handen. Aan de hand van een onderzoek naar de samenstelling van uw werknemersbestand, ziekteverzuimcijfers en de vraag vanuit werknemers bekijken wij samen met u wat de beste collectieve zorgverzekering is die past bij de organisatie. Meer over Collectieve zorgverzekeringen

Arbo

Insucare verzuim is actief op het gebied van verzuimbegeleiding, gezondheidsmanagement en arbo gerelateerde diensten, uiteraard volgens de gestelde wet- en regelgeving. Samen met u en externe dienstverleners vormen wij één (arbo)team om te zorgen dat uw werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat  Meer over arbo bij Insucare

Persoonlijke financiële begeleiding

Wij herkennen de wens van werknemers om meer te weten over de financiële kant van hun arbeidsvoorwaarden, over het optimaal benutten van bestaande regelingen en vooral hoe daar zelf invloed op uit te oefenen. Ook voor een werkgever is inzicht in de financiële aspecten van arbeidsvoorwaarden en hun invloed op de financiën van werknemers van belang voor het huidige en toekomstige HR-beleid. FinniZ is specialist in Pensioencommunicatie. Meer over FinniZ

Vraag & Antwoord op pensioenvragen uit de praktijk

Dagelijks krijgen wij uiteenlopende vragen over o.a. Pensioen. Deze vragen bundelen wij op en FAQ pagina 

Een kijkje in ons kantoor?

Even kijken achter de schermen bij Insucare?

Bekijk nu!

Alles over Eigenrisicodrager zijn/ worden

De overheid geeft u de mogelijkheid om regie te houden op de verzuimkosten van werknemers. Meer weten hierover?

Blog

insucare logo

Controle Beschikking werkhervattingskas 2021

“Weet u dat u de WGA-uitkering van deze mensen via de belastingdienst weer terugbetaalt aan het UWV?” Ilse kijkt me verbaast aan. “En dat de kans dat de premie te hoog is vastgesteld 58% is”
payrollkracht insucare logo

Pensioenakkoord 2020: anticipeer op toekomstige veranderingen!

U heeft ongetwijfeld meegekregen dat er in 2019 (zie mijn blog Pensioenakkoord, wat nu?) na jarenlange onderhandelingen een Pensioenakkoord is gesloten. Momenteel worden de uitgangspunten uitgewerkt binnen de zogenaamde stuurgroep. In april 2020 moet er een eerste blauwdruk liggen. De beoogde ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel is 01-01-2022 en hoewel het zeer de vraag is of deze deadlines worden gehaald is het van groot belang dat u als werkgever tijdig anticipeert op de toekomstige veranderingen.
payrollkracht insucare logo

Ben ik raar? Geen pensioen!

Stel je bent in dienst bij een werkgever maar je bouwt – om wat voor reden dan ook – geen pensioen op. Ben je dan raar? Doe je soms iets verkeerd? Het antwoord op deze vraag is “nee”. Je bent namelijk onderdeel van een groep van 856.000 werknemers die géén pensioen opbouwt. In Nederland bouwt ongeveer 13% van de werknemers geen pensioen op en heeft 29% van de bedrijven geen pensioenregeling. Raar is het dus niet, wel erg zonde.

Onze partners in huis