De nieuwe Pensioenwet: pensioenregeling verplicht?

De Eerste Kamer heeft momenteel de Wet Toekomst Pensioenen in behandeling. Het pensioenstelsel wordt gemoderniseerd. Een pensioenregeling is een belangrijke arbeidsvoorwaarde om medewerkers naast de AOW van voldoende inkomen te voorzien na pensionering. In de Pensioenwet is daarom ook aandacht voor werknemers die geen pensioen opbouwen via hun werkgever, de zogenaamde ‘witte vlek’. De minister schrijft dat dit aantal te hoog ligt. Naast het aanvalsplan dat uit het Pensioenakkoord is voortgekomen, zijn er ook afspraken in het wetsvoorstel opgenomen:

  • De minimale toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw wordt per 1 januari 2024 verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar.
  • De mogelijkheid tot het hanteren van een wachttijd in pensioenregelingen wordt vanaf 1 juli 2023 afgeschaft. Alleen een drempelperiode is nog toegestaan.
  • Werkgevers worden verplicht een melding op de loonstrook op te nemen als er geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd
  • Ook is geregeld dat de deelnemer een melding krijgt als hij of zij inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl en er geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Het doel is om het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt te halveren.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Pensioen voor jongeren

In het Pensioenakkoord is de beschikbare premie het uitgangspunt. De premie is een gelijk percentage voor alle leeftijden. Het zwaartepunt van pensioenopbouw schuift daardoor op naar het begin van de loopbaan. Ongeveer de helft van de werknemers die geen pensioen opbouwen bestaat nu uit jongeren. Het is dus juist belangrijk dat zij pensioen gaan opbouwen bij hun werkgever.

De ‘witte vlek’ halveren

Het doel is om het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt (de ‘witte vlek’) te halveren. Dat betekent 450.000 meer werknemers die pensioen opbouwen in 2028. Als het doel niet behaald wordt, zal het kabinet aanvullende maatregelen moeten nemen om te verzekeren dat de doelstelling zo snel mogelijk wordt gehaald. Bijvoorbeeld door werkgevers te verplichten om voor alle werknemers een pensioenvoorziening af te sluiten.

Pensioenadvies Eindhoven

Wilt u een pensioenregeling voor uw werknemers afsluiten? Insucare geeft onafhankelijk pensioenadvies. Bedrijven kunnen bij onze pensioenadviseurs terecht voor advies over bestaande en nieuwe regelingen en voor begeleiding bij uitvoeringstrajecten.

Wilt u advies en begeleiding bij uw zoektocht naar een passende pensioenregeling of bij het verlengen van uw regeling? Of heeft u een lastig vraagstuk met betrekking tot een bestaande regeling? Neem gerust contact met ons op. Insucare is gevestigd in Eindhoven. Ook buiten deze regio bent u natuurlijk van harte welkom.

Insucare wordt Vanbreda Risk & Benefits

Vanaf 1 november gaat Insucare verder onder de naam Vanbreda Risk & Benefits. En dat is niet het enige. Vanaf deze zelfde datum verhuizen wij naar een nieuw kantoor in Eindhoven. Wijnand vertelt u graag meer.
Seminar Pensioen

Seminar Goed Werkgeverschap en Duurzame Inzetbaarheid

Goed nieuws! Het jaarlijkse seminar dat wij organiseren samen met onze collega’s van Vanbreda Risk Benefits staat voor de deur. Dit keer met focus op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Ontdek hoe u de balans vindt tussen uw belang als werkgever en dat van uw team. Laat u inspireren op 26 september 2023!

Aansprakelijkheid bij ongevallen en schade

Volgens de meest recente cijfers worden jaarlijks 196.000 medewerkers slachtoffer van één of meerdere ongevallen tijdens het werk. Bij de helft leidde het bedrijfsongeval tot ten minste één dag verzuim (bron: cbs). Raakt uw medewerker door een ongeval tijdens het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij/zij u als werkgever aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.