Dienstenwijzer

Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. In de brochure Dienstenwijzer Insucare BV 08-2021 leest u daar meer informatie over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust.