Regels nabestaandenpensioen eenvoudiger

De huidige regels rondom het nabestaandenpensioen zijn ingewikkeld. Het is onwenselijk dat achterblijvende partners voor financiële verrassingen komen te staan bij overlijden. Daarom zijn in het Pensioenakkoord afspraken gemaakt om het nabestaandenpensioen eenvoudiger te maken en de financiële positie van nabestaanden in de Nieuwe Pensioenwet te verbeteren.

Wat is het nabestaandenpensioen?

Om bij overlijden de achterblijvende partner en/of kind(eren) financieel te helpen, is er het nabestaandenpensioen. U bent partner als u gehuwd bent, geregistreerd partner bent, of op hetzelfde adres samenwoont met een notariële akte of gedurende minimaal 6 maanden. Een partner is geen bloedverwant in de 1e of 2e graad.

Het nabestaandenpensioen bestaat uit:

  • Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum
  • Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum
  • Wezenpensioen

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Om te weten wat de gevolgen voor uw medewerkers zijn, is het van belang te kijken naar de huidige afspraken betreffende het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Wat gaat er veranderen?

  • De hoogte van het partnerpensioen is maximaal gelijk aan 50% van het salaris.
  • Het partnerpensioen is straks niet meer afhankelijk van het aantal dienstjaren.
  • Er komt een vaste eindleeftijd van 25 jaar voor het wezenpensioen in de wet.
  • Het maximumbedrag voor het wezenpensioen gaat naar 20% van het salaris van de deelnemer.

Wat betekenen deze wijzigingen voor uw medewerkers?

Om te weten wat de gevolgen voor uw medewerkers zijn, is het van belang te kijken naar de huidige afspraken betreffende het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling. Onze pensioenadviseur kan u helpen bij het in kaart brengen van de gevolgen en het informeren van uw medewerkers.

Samenwerking met samenwerking Vanbreda Risk & Benefits

Onze samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits

In december 2021 kondigden wij onze samenwerking aan met Vanbreda Risk & Benefits. Een spannend moment. Inmiddels zijn de eerste stappen in de samenwerking gezet. Zo heb ik de afgelopen maanden met veel plezier diverse zakelijke relaties van Insucare samen met de directie van Vanbreda bezocht. Onderwerp van gesprek was de bedrijfsmatige verzekeringen, zoals aansprakelijkheid en cyberrisk verzekeringen.
Belangrijk is dat u de inkomensverzekeringen up-to-date-houdt

Uw inkomensverzekeringen up-to-date

De collectieve inkomensverzekeringen heb je jaren geleden afgesloten. Op dat moment waren ze voor de organisatie het beste product in de markt. De werknemers zijn destijds geïnformeerd over de regelingen. En iedere nieuwe medewerker krijgt een link naar het personeelshandboek waarin de regelingen zijn uitgelegd. Er is sindsdien niet meer naar de verzekeringen omgekeken, want het loopt.
begeleiding bij pensioenkeuzes

Begeleiding bij pensioenkeuzes gewenst door medewerkers

Uw medewerker staat voor verschillende keuzes als het gaat om zijn of haar pensioen. Wil de medewerker eerder met pensioen? Of tijdelijk een hoger of lager pensioen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Vanaf 1 januari 2023 komt daar nog een keuzemogelijkheid bij: het eenmalig opnemen van een bedrag uit de pensioenpot. Maar wat zijn de financiële gevolgen van al deze keuzes? Heeft de medewerker daar voldoende inzicht in?

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.