Regels nabestaandenpensioen eenvoudiger

De huidige regels rondom het nabestaandenpensioen zijn ingewikkeld. Het is onwenselijk dat achterblijvende partners voor financiële verrassingen komen te staan bij overlijden. Daarom zijn in het Pensioenakkoord afspraken gemaakt om het nabestaandenpensioen eenvoudiger te maken en de financiële positie van nabestaanden in de Nieuwe Pensioenwet te verbeteren.

Wat is het nabestaandenpensioen?

Om bij overlijden de achterblijvende partner en/of kind(eren) financieel te helpen, is er het nabestaandenpensioen. U bent partner als u gehuwd bent, geregistreerd partner bent, of op hetzelfde adres samenwoont met een notariële akte of gedurende minimaal 6 maanden. Een partner is geen bloedverwant in de 1e of 2e graad.

Het nabestaandenpensioen bestaat uit:

  • Partnerpensioen bij overlijden voor de pensioendatum
  • Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum
  • Wezenpensioen

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Om te weten wat de gevolgen voor uw medewerkers zijn, is het van belang te kijken naar de huidige afspraken betreffende het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Wat gaat er veranderen?

  • De hoogte van het partnerpensioen is maximaal gelijk aan 50% van het salaris.
  • Het partnerpensioen is straks niet meer afhankelijk van het aantal dienstjaren.
  • Er komt een vaste eindleeftijd van 25 jaar voor het wezenpensioen in de wet.
  • Het maximumbedrag voor het wezenpensioen gaat naar 20% van het salaris van de deelnemer.

Wat betekenen deze wijzigingen voor uw medewerkers?

Om te weten wat de gevolgen voor uw medewerkers zijn, is het van belang te kijken naar de huidige afspraken betreffende het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling. Onze pensioenadviseur kan u helpen bij het in kaart brengen van de gevolgen en het informeren van uw medewerkers.

Zorgverzekering 2023

Hoe maakt u uw keuze voor de zorgverzekering voor 2023? Met de stijgende kosten voor onder andere boodschappen, gas en energie, wilt u ongetwijfeld een goede financiële afweging maken. Daarnaast is toegang tot goede zorg belangrijk in een wereld die veel van u vraagt. Wij informeren u over de wijzigingen die u in 2023 kunt verwachten en hoe u een passende zorgverzekering kiest.

Beheer van Employee Benefits verzekeringen

Als goed werkgever biedt u uw medewerkers een aantrekkelijk pakket Employee Benefits aan. Een grote meerwaarde voor uw personeel, maar helaas betekent het ook vaak een extra administratieve en communicatieve belasting voor uw organisatie om verzekeraars elke maand in te lichten over alle personeelswijzigingen.

Goed werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn alleen een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden niet meer voldoende om de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Met goed werkgeverschap moet vertrek en ziekteverzuim van personeel voorkomen worden.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.