Eenmalig bedrag opnemen op pensioendatum

Pensioenregelingen bieden verschillende keuzemogelijkheden aan deelnemers. Denk aan deeltijdpensioen en het vervroegen of uitstellen van de pensioeningangsdatum. In het Pensioenakkoord is afgesproken dat daar in de Nieuwe Pensioenwet een mogelijkheid bij komt: het eenmalig laten uitbetalen van een bedrag.

Wanneer kies je voor de opname van een eenmalig bedrag?

Het kan voor deelnemers aantrekkelijk zijn om een eenmalig bedrag uit het pensioenvermogen uitgekeerd te krijgen in plaats van een hogere uitkering in de jaren daarna. Het bedrag is vrij besteedbaar. Bijvoorbeeld om de hypotheek af te lossen, zorgvoorzieningen te regelen of te reizen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Neemt een deelnemer eenmalig een bedrag op uit het opgebouwde pensioen, dan gaat de pensioenuitkering daarna evenredig omlaag.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Welke voorwaarden gelden?

Neemt een deelnemer eenmalig een bedrag op uit het opgebouwde pensioen, dan gaat de pensioenuitkering daarna evenredig omlaag. Aan de opname van het eenmalige bedrag zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • de hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen;
  • kiezen voor een eenmalige uitkering kan alleen op de pensioendatum;
  • stapelen met hoog-laagpensioen kan niet;
  • na de eenmalige opname moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen.

Vanaf wanneer kan eenmalig een bedrag opgenomen worden op pensioendatum?

In januari stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat het eenmalig laten uitbetalen van een bedrag in 1x mogelijk maakt. De wet treedt in werking op 1 januari 2023. De pensioenuitvoerders hebben de tussenliggende tijd nodig om de nieuwe keuzemogelijkheid in de pensioenregeling uitvoerbaar te maken.

Insucare geeft uw medewerker Financieel Inzicht

Wilt u uw medewerker advies aanbieden bij pensionering? Onze adviseurs geven inzicht in de gevolgen van keuzes van uw medewerker voor de pensioenuitkering. Neem gerust contact op voor meer informatie over financieel fitte werknemers.

Samenwerking met samenwerking Vanbreda Risk & Benefits

Onze samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits

In december 2021 kondigden wij onze samenwerking aan met Vanbreda Risk & Benefits. Een spannend moment. Inmiddels zijn de eerste stappen in de samenwerking gezet. Zo heb ik de afgelopen maanden met veel plezier diverse zakelijke relaties van Insucare samen met de directie van Vanbreda bezocht. Onderwerp van gesprek was de bedrijfsmatige verzekeringen, zoals aansprakelijkheid en cyberrisk verzekeringen.
Belangrijk is dat u de inkomensverzekeringen up-to-date-houdt

Uw inkomensverzekeringen up-to-date

De collectieve inkomensverzekeringen heb je jaren geleden afgesloten. Op dat moment waren ze voor de organisatie het beste product in de markt. De werknemers zijn destijds geïnformeerd over de regelingen. En iedere nieuwe medewerker krijgt een link naar het personeelshandboek waarin de regelingen zijn uitgelegd. Er is sindsdien niet meer naar de verzekeringen omgekeken, want het loopt.
begeleiding bij pensioenkeuzes

Begeleiding bij pensioenkeuzes gewenst door medewerkers

Uw medewerker staat voor verschillende keuzes als het gaat om zijn of haar pensioen. Wil de medewerker eerder met pensioen? Of tijdelijk een hoger of lager pensioen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Vanaf 1 januari 2023 komt daar nog een keuzemogelijkheid bij: het eenmalig opnemen van een bedrag uit de pensioenpot. Maar wat zijn de financiële gevolgen van al deze keuzes? Heeft de medewerker daar voldoende inzicht in?

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.