Eenmalig bedrag opnemen op pensioendatum

Pensioenregelingen bieden verschillende keuzemogelijkheden aan deelnemers. Denk aan deeltijdpensioen en het vervroegen of uitstellen van de pensioeningangsdatum. In het Pensioenakkoord is afgesproken dat daar in de Nieuwe Pensioenwet een mogelijkheid bij komt: het eenmalig laten uitbetalen van een bedrag.

Wanneer kies je voor de opname van een eenmalig bedrag?

Het kan voor deelnemers aantrekkelijk zijn om een eenmalig bedrag uit het pensioenvermogen uitgekeerd te krijgen in plaats van een hogere uitkering in de jaren daarna. Het bedrag is vrij besteedbaar. Bijvoorbeeld om de hypotheek af te lossen, zorgvoorzieningen te regelen of te reizen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Neemt een deelnemer eenmalig een bedrag op uit het opgebouwde pensioen, dan gaat de pensioenuitkering daarna evenredig omlaag.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Welke voorwaarden gelden?

Neemt een deelnemer eenmalig een bedrag op uit het opgebouwde pensioen, dan gaat de pensioenuitkering daarna evenredig omlaag. Aan de opname van het eenmalige bedrag zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • de hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen;
  • kiezen voor een eenmalige uitkering kan alleen op de pensioendatum;
  • stapelen met hoog-laagpensioen kan niet;
  • na de eenmalige opname moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen.

Vanaf wanneer kan eenmalig een bedrag opgenomen worden op pensioendatum?

De wet treedt in werking op 1 januari 2024. De pensioenuitvoerders hebben de tussenliggende tijd nodig om de nieuwe keuzemogelijkheid in de pensioenregeling uitvoerbaar te maken.

Update juli 2023: De voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2024 blijkt niet haalbaar. Het keuzerecht bedrag ineens niet eerder dan 1 juli 2024 ingaan.

Insucare geeft uw medewerker Financieel Inzicht

Wilt u uw medewerker advies aanbieden bij pensionering? Onze adviseurs geven inzicht in de gevolgen van keuzes van uw medewerker voor de pensioenuitkering. Neem gerust contact op voor meer informatie over Financieel Inzicht voor uw medewerker.

Insucare wordt Vanbreda Risk & Benefits

Vanaf 1 november gaat Insucare verder onder de naam Vanbreda Risk & Benefits. En dat is niet het enige. Vanaf deze zelfde datum verhuizen wij naar een nieuw kantoor in Eindhoven. Wijnand vertelt u graag meer.
Seminar Pensioen

Seminar Goed Werkgeverschap en Duurzame Inzetbaarheid

Goed nieuws! Het jaarlijkse seminar dat wij organiseren samen met onze collega’s van Vanbreda Risk Benefits staat voor de deur. Dit keer met focus op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Ontdek hoe u de balans vindt tussen uw belang als werkgever en dat van uw team. Laat u inspireren op 26 september 2023!

Aansprakelijkheid bij ongevallen en schade

Volgens de meest recente cijfers worden jaarlijks 196.000 medewerkers slachtoffer van één of meerdere ongevallen tijdens het werk. Bij de helft leidde het bedrijfsongeval tot ten minste één dag verzuim (bron: cbs). Raakt uw medewerker door een ongeval tijdens het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij/zij u als werkgever aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.