Wat zijn de voor- en nadelen van eigenrisicodragen?

Voor het in kaart brengen van de voor- en nadelen van eigenrisicodrager worden of zijn, maken we onderscheid tussen de WGA en de Ziektewet.

Wat zijn de voordelen voor mij als werkgever?

WGA

Grip op uw verzuimkosten

Eén van de belangrijkste voordelen is dat u grip houdt op de verzuimkosten van uw (ex-)medewerker. Een niet-eigenrisicodrager is afhankelijk van de re-integratie inspanningen door het UWV. De uitkeringskosten worden echter wel doorberekend aan u als (ex-)werkgever. Slaagt UWV er niet in uw (ex-)medewerker te re-integreren, dan betaalt u maximaal 10 jaar lang een hogere premie aan UWV.

Een voorbeeld:

De heer Van Galen is in dienst bij Logistiek BV een logistieke onderneming met 130 medewerkers. Op 1 augustus 2014 meld de heer Van Galen zich ziek. De heer Van Galen en zijn werkgever doen er alles aan om herstel te bevorderen. Het herstel gaat gestaag, maar de heer Van Galen is toch genoodzaakt om een WGA-uitkering aan te vragen. Na 104 weken loondoorbetaling door zijn werkgever, gaat de heer Van Galen uit dienst en ontvangt een WGA-uitkering van UWV. UWV is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de re-integratie van de heer Van Galen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Situatie 1

Logistiek BV is geen eigenrisicodrager voor de WGA. Ieder jaar ontvangt Logistiek BV een beschikking Werkhervattingskas van de belastingdienst met daarop de premiepercentages WGA en ZW. De heer Van Galen is de eerste (ex-)medewerker die een WGA-uitkering ontvangt. Logistiek BV betaalde altijd de minimumpremie. In 2018 betaalt Logistiek BV een hogere WGA-premie. De WGA-uitkering die de heer Van Galen in 2016 heeft ontvangen (stel € 10.000,-), wordt in 2018 voor het eerst aan Logistiek BV toegerekend. Logistiek BV betaalt hierdoor een premietoeslag ad € 14.400,-. De WGA-uitkering die de heer Van Galen ontvangen heeft, wordt twee jaar later meer dan volledig (1,4x!) teruggevorderd op Logistiek BV.

Situatie 2

Stel nu dat Logistiek BV sinds 1 januari 2014 al eigenrisicodrager voor de WGA was. Welke gevolgen zou dit hebben voor de heer Van Galen en Logistiek BV?
Vanaf de eerste ziektedag, 1 augustus 2014, doen Logistiek BV en de heer Van Galen er wederom alles aan om herstel te bevorderen. Op 29 juli 2016 gaat de heer Van Galen uit dienst en ontvangt hij een WGA-uitkering. Ondanks het feit dat de heer Van Galen niet meer in dienst is, zetten Logistiek BV en de heer Van Galen het re-integratietraject voort. Omdat Logistiek BV een verzekering heeft voor het risico van WGA-eigenrisicodragen, maakt men hierbij gebruik van de kennis en het netwerk van de verzekeraar. UWV declareert de WGA-uitkering die is uitbetaald aan de heer Van Galen bij Logistiek BV. Dit betekent dat de uitkering 2016 ad. € 10.000 in maandelijkse termijn wordt teruggevorderd. De verzekeraar van Logistiek BV vergoedt deze uitkeringskosten aan Logistiek BV. Voor de verzekering betaalt Logistiek BV een verzekeringspremie aan de verzekeraar.

In situatie 1 is UWV verantwoordelijk voor de re-integratie, maar betaalt de (ex-)werkgever de nota.
De heer Van Galen en Logistiek BV zijn afhankelijk van de inspanning door het UWV.

Bij Situatie 2 is de (ex-)werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie. Doordat er een verzekering is gesloten, is het financiële risico overgedragen aan de verzekeraar. Logistiek BV en de verzekeraar hebben (financieel) belang bij een succesvolle re-integratie. Dit moet resulteren in inspanningen door verzekeraar en Logistiek BV die helpen de heer Van Galen succesvol en duurzaam te re-integreren.

Kostenbesparing

U als eigenrisicodrager behoudt de regie op verzuimdossiers. Ook als uw medewerker niet meer in dienst is. Doordat u de mogelijkheid heeft om uw (ex-)medewerker intensief te begeleiden, moet het gewenste effect hiervan zijn dat uw (ex-)medewerker volledig of gedeeltelijk hersteld.
Voor uw (ex-)medewerker betekent dit dat hij weer aan de slag is op de arbeidsmarkt. Weet hij voor een langere periode voldoende inkomen te genereren, dan komt de WGA-uitkering te vervallen. En dit heeft weer effect op de financiële lasten voor u als werkgever. De doorbelasting van de WGA-uitkering door UWV aan u eindigt daardoor uiteraard ook.

Heeft u een verzekering voor het WGA-risico? Dan kunt u gebruik maken van de kennis en het netwerk van uw verzekeraar. Uw verzekeraar heeft belang bij het goed begeleiden van u en uw (ex-) medewerker. Want bij duurzaam herstel van uw (ex-)medewerker hoeft de verzekeraar niet meer uit te keren.

De kosten en het risico verschillen per onderneming. Graag verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘financiering’ voor een uitleg over de verschillen in kosten en risico’s. Eigenrisicodrager worden kan ook betekenen dat u bestaande lasten achterlaat bij het UWV. Meer informatie hiervoor leest u in het hoofdstuk “in- en uitlooprisico en de terugkeerpremie’.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen is een bekend spreekwoord. Dit geldt ook bij de kosten van verzuim. Tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte heeft u de mogelijkheid om WIA-instroom te voorkomen. Bent u geen eigenrisicodrager voor de WGA? Het UWV heeft geen mogelijkheden om u te ondersteunen bij het herstel van uw medewerker. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en heeft u dit risico verzekerd? Uw verzekeraar heeft er belang bij dat WIA-instroom wordt voorkomen. Uw verzekeraar zal daardoor sneller bereid zijn om u (financieel) te ondersteunen tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte.

Ziektewet

Eigenrisicodragen voor de Ziektewet heeft de volgende voordelen voor u als werkgever:

Grip op uw verzuimkosten

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft u grip op de verzuimkosten van de medewerker die ziek uit dienst gaat. Een niet-eigenrisicodrager is afhankelijk van de re-integratie inspanningen door het UWV. De uitkeringskosten worden echter wel doorberekend aan u als (ex-)werkgever. Slaagt UWV er niet in uw (ex-)medewerker te re-integreren, dan betaalt u een hogere Ziektewetpremie aan UWV.

Een eigenrisicodrager voor de Ziektewet is zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn ex-medewerker. Waar u als werkgever een medewerker met een vast dienstverband twee jaar lang begeleid bij ziekte, doet u dit nu ook voor een medewerker met een dienstverband voor bepaalde tijd die ziek uit dienst gaat. U bent hierdoor niet afhankelijk van de re-integratie inspanning door UWV, maar zelf verantwoordelijk voor deze inspanningen. U kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van de dienstverlening door een verzekeraar of een private uitvoerder van de Ziektewet.

Voorkomen van WIA-instroom

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft voor een maximale periode van 104 weken de mogelijkheid om WIA-instroom te voorkomen. U begeleidt u zieke medewerker ook nadat hij of zij uit dienst is gegaan. Doordat u zelf de regie voert, eventueel in samenwerking met een verzekeraar en/of uitvoerder van de Ziektewet, probeert u in samenwerking met uw ex-medewerker een geslaagd re-integratietraject te realiseren. Door WIA-instroom te voorkomen bespaart u toerekening van WGA-lasten voor een periode van maximaal 10 jaar (link naar WGA-hoofdstuk).

Kostenbesparing

Doordat u de mogelijkheid heeft om uw ex-medewerker intensief te begeleiden, moet het gewenste effect hiervan zijn dat uw ex-medewerker volledig of gedeeltelijk hersteld. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt u zelf de Ziektewetuitkering. Bij voldoende herstel van uw ex-medewerker eindigt ook uw verplichting om de Ziektewetuitkering te betalen.

Tijdens de Ziektewetperiode heeft u de mogelijkheid om WIA-instroom te voorkomen.

De kosten en het risico verschillen per onderneming. Graag verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘financiering’ voor een uitleg over de verschillen in kosten en risico’s. Eigenrisicodrager worden kan ook betekenen dat u bestaande lasten achterlaat bij het UWV.

Wat zijn de nadelen voor mij als werkgever?

WGA

Verantwoordelijk voor de re-integratie

Als eigenrisicodrager voor de WGA bent u, maximaal 10 jaar lang, verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)medewerker. Deze verantwoordelijkheid zorgt voor rechten en plichten voor u als werkgever en voor uw (ex-)medewerker. Ook als uw medewerker niet meer bij u in dienst is, bent u verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie.
De verantwoordelijkheid voor re-integratie heeft u niet als u bij het UWV verzekerd bent. U draagt het dossier dan over aan het UWV na de WIA-wachttijd, een toerekening van de kosten is wel mogelijk (zie hoofdstuk ‘financiering’).

Ook als u stopt met eigenrisicodragen voor de WGA, blijft u verantwoordelijk voor lopende WGA-uitkeringen en re-integratietrajecten.

Garantieverklaring

Om eigenrisicodrager voor de WGA te kunnen worden, dient u een garantieverklaring te overleggen aan de belastingdienst. Deze garantieverklaring moet worden afgegeven door een bank of verzekeraar. Veelal bent u dus verplicht om een verzekering aan te gaan bij een verzekeraar.

Voorwaarden verzekeraar

Doordat u als werkgever vaak verplicht bent om een verzekering af te sluiten voor het risico van eigenrisicodragen voor de WGA, dient u zich te houden aan de voorwaarden die de verzekeraar stelt. Bijvoorbeeld: “U bent verplicht mee te werken aan aanpassing van de arbeidsplaats en het krijgen van voorzieningen gericht op het geheel of gedeeltelijk terug kunnen keren in het arbeidsproces, het volgen van scholing, opleiding of het verrichten van arbeid op een proefplaats”.

Bezwaar en Beroep

Als eigenrisicodrager wordt u voor de re-integratie gelijkgesteld met een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat u een onafhankelijke Bezwaar en Beroepsprocedure moet opzetten en voor een goede klachtenprocedure moet zorgen.
Deze taken mogen overigens worden uitbesteed, bijvoorbeeld aan uw verzekeraar.

Ziektewet

Uitvoeren van Ziektewet

In tegenstelling tot eigenrisicodragen voor de WGA voert u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet een wet uit. Dit betekent dat u voldoende kennis in huis moet hebben of tot uw beschikking moet hebben om de Ziektewet uit te voeren.

Verantwoordelijk voor de re-integratie

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent u, maximaal 2 jaar lang, verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-medewerker. Ook de kosten van re-integratie zijn voor uw rekening.

Zelf betalen Ziektewetuitkering

U betaalt zelf de Ziektewetuitkering aan uw ex-medewerker. Dit betekent dat u een eigen, gescheiden, verzuimadministratie moet voeren. Dit kunt u ook uitbesteden aan een verzekeraar of private uitvoerder van de Ziektewet.

Voorwaarden verzekeraar / private uitvoerder

Heeft u diensten uitbesteed aan een verzekeraar of een private uitvoerder dan bent u gebonden aan de voorwaarden van deze partij.

Re-integratie in eigen bedrijf

Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet zal bij re-integratie van een zieke ex-medewerker eerst moeten kijken of er mogelijkheden zijn voor re-integratie in het eigen bedrijf.

Terugkeerpremie

Besluit u na een periode van eigenrisicodragen terug te keren naar het UWV, dan betaalt u een terugkeerpremie gebaseerd op de historische schadelast. De premie bij het UWV wordt gebaseerd op de schadelast van twee jaar terug. Is er sprake van een schadelast, dan heeft u de Ziektewetuitkering als eigenrisicodrager zelf al betaald, of heeft u mogelijk een hogere premie aan de verzekeraar betaald. Bij terugkeer wordt u nog een keer extra beboet.

Insucare wordt Vanbreda Risk & Benefits

Vanaf 1 november gaat Insucare verder onder de naam Vanbreda Risk & Benefits. En dat is niet het enige. Vanaf deze zelfde datum verhuizen wij naar een nieuw kantoor in Eindhoven. Wijnand vertelt u graag meer.
Seminar Pensioen

Seminar Goed Werkgeverschap en Duurzame Inzetbaarheid

Goed nieuws! Het jaarlijkse seminar dat wij organiseren samen met onze collega’s van Vanbreda Risk Benefits staat voor de deur. Dit keer met focus op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Ontdek hoe u de balans vindt tussen uw belang als werkgever en dat van uw team. Laat u inspireren op 26 september 2023!

Aansprakelijkheid bij ongevallen en schade

Volgens de meest recente cijfers worden jaarlijks 196.000 medewerkers slachtoffer van één of meerdere ongevallen tijdens het werk. Bij de helft leidde het bedrijfsongeval tot ten minste één dag verzuim (bron: cbs). Raakt uw medewerker door een ongeval tijdens het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij/zij u als werkgever aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.