Rekenvoorbeeld: premie werkhervattingskas

Gaat een werknemer ziek uitdienst bij het aflopen van het contract? Of ontvangt een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid een WGA-uitkering? Tenzij u er voor kiest zelf het risico te dragen (eigenrisicodrager), zorgt het UWV ervoor dat de werknemer een uitkering ontvangt, via de publieke verzekering ziektewet en WGA.

De Ziektewet- en WGA-uitkeringen worden (deels) gefinancierd uit de Werkhervattingskas. De uitkeringen worden gedurende 10 jaar aan de (ex-)werkgever doorgerekend middels de premie werkhervattingskas. U ontvangt als werkgever ieder jaar in december een beschikking van de belastingdienst. Voor het bepalen van de premie wordt er gekeken naar de loonsom, de sector en de uitkeringen die 2 jaar eerder zijn verstrekt. Hoe dit werkt laten we u zien aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden.

Voorbeeld 1: Kleine werkgever

Voor kleine werkgevers geldt altijd een vaste sectorpremie.

Sector Zakelijke dienstverlening
Loonsom €340.000
Instroom ( – 2 jaar) 1 werknemer met WGA uitkering
Premie 2021 Deze werkgever betaalt in 2021 een vaste sectorpremie van 0,59% voor de WGA en 0,23% voor de Ziektewet.

Het feit dat er een werknemer is met een WGA-uitkering heeft géén directe invloed op de WGA-premie.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Ik bouw geen pensioen op bij mijn werkgever

Voorbeeld 2: Middelgrote werkgever

Middelgrote werkgevers betalen een premie die deels bestaat uit een vaste sectorpremie, en deels uit een gedifferentieerde premie op basis van de instroom. Hoe groter de loonsom, hoe groter het aandeel gedifferentieerde premie.

a) Geen uitkeringen (instroom) in 2019.

Sector Bouw
Loonsom €1.000.000
Instroom ( – 2 jaar) geen
Premie 2021 Het premiepercentage voor de WGA is 0,68% en voor de Ziektewet 0,27%.

Deze premiepercentages bestaan voor 79% uit de sectorpremie en 21% uit een gedifferentieerde premie.

b) Wel uitkeringen (instroom) in 2019 uitgekeerd aan (ex-)werknemers door het UWV.

Sector Bouw
Loonsom €1.000.000
Instroom ( – 2 jaar) €10.000 aan WGA en aan Ziektewetuitkeringslasten
Premie 2021 Het premiepercentage voor de WGA is 0,92% en voor de Ziektewet 0,53%.

Deze premiepercentages bestaan voor 79% uit de sectorpremie en 21% uit een gedifferentieerde premie.

Dit voorbeeld laat zien dat als een medewerker een Ziektewetuitkering of een WGA-uitkering ontvangt, twee jaar later het premiepercentage stijgt. De werkgever betaalt hierdoor mee aan een deel van de uitkering.

Voorbeeld 3: Grote werkgever

Voor grote werkgevers geldt een volledige gedifferentieerde premie.

a) Geen uitkeringen (instroom) in 2019 uitgekeerd aan (ex-)werknemers door het UWV.

Sector Voedingsindustrie
Loonsom €10.000.000
Instroom ( – 2 jaar) geen
Premie 2021 Het premiepercentage voor de WGA is 0,19% en voor de Ziektewet 0,14%.

b) Wel uitkeringen (instroom) in 2019 uitgekeerd aan (ex- )werknemers door het UWV.

Sector Voedingsindustrie
Loonsom €10.000.000
Instroom ( – 2 jaar) €10.000 aan WGA en aan Ziektewetuitkeringslasten
Premie 2021 Het premiepercentage voor de WGA is 0,30% en voor de Ziektewet 0,27%.

Dit betekent dat bij een uitkeringslast van €10.000 deze werkgever €11.000 extra aan WGA-premie betaalt. En €13.000 aan Ziektewetpremie. Deze werkgever betaalt de uitkering meer dan volledig terug aan het UWV.

Controleer de premie Werkhervattingskas

Als verzekerde werkgever is het belangrijk om de volgende zaken goed te controleren:

  1. Iedere WIA- of Ziektewet-beslissing die u van het UWV ontvangt.
  2. De jaarlijkse beschikking Werkhervattingskas.

Iedere WIA- en Ziektewet-beslissing kan er in resulteren dat u over twee jaar een hoger premiepercentage betaalt. Daarom is het raadzaam om na te gaan of de beslissing klopt. Als financieel belanghebbende kunt u in bezwaar gaan tegen de beslissing.

Bij de beschikking Werkhervattingskas kunt u controleren of de uitkeringen die aan u worden toegerekend correct zijn. Een voorbeeld van een onterecht toegerekende uitkeringslast is de uitkering van een medewerker met een no-risk status.

Heeft u hulp nodig bij de controle van de beslissingen en beschikking Werkhervattingskas? Neemt u dan contact met ons op.

de groeiregeling voor startende bedrijven

Een moderne pensioenregeling voor start-ups en scale-ups

Profiteren van een flink belastingvoordeel, zowel door de werkgever als de werknemer. De werkgever kan een groot deel van de pensioenregeling terugverdienen. Pensioen helpt namelijk bij het verlagen van sociale werkgeverslasten. Over een bedrijfspensioen betaal je als werkgever namelijk geen sociale premies.
Uitleg beschikbare premieregeling

Wat houdt een middelloonregeling precies in?

In Nederland kennen we verschillende soorten pensioenregelingen. De meest voorkomende zijn de middelloon- en de beschikbare premieregeling. In dit artikel lichten we beide regelingen kort toe en bespreken we wat de overgang van de ene naar de andere regeling precies inhoudt.
november pensioen verzekering vitaliteit

Voor u en uw medewerker in november

Wij geloven in werkgevers die hun mensen op één zetten. In november zijn er verschillende initiatieven die u als werkgever hierbij kunnen helpen, zoals de Pensioen3daagse. Zet daarom de volgende data nu alvast in uw agenda en informeer uw medewerkers.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.