Controle beschikking Werkhervattingskas

De Beschikking Werkhervattingskas (WhK) 2021 valt begin december bij u op de mat. Wist u dat controle van deze beschikking u mogelijk een hoop geld kan besparen?

Stuur ons zo spoedig mogelijk uw beschikking toe en wij zoeken kosteloos voor u uit of een intensieve controle loont! Bezwaar dient 6 weken na dagtekening van de beschikking te zijn ingediend. Dus wacht niet te lang!

Verzend nu uw beschikking Werkhervattingskas (WhK)

  Laten we bij het begin beginnen:
  Een van uw medewerkers wordt ziek. Conform de wet bent u verplicht het loon door te betalen bij ziekte, tot maximaal 104 weken. In deze periode doen u en uw medewerker er alles aan zo snel mogelijk te re­integreren. Lukt dit uiteindelijk niet, dan kan uw medewerker een  WIA­ uitkering aanvragen. Is de medewerker meer dan 35% arbeidsongeschikt, dan heeft hij recht op een WGA­ uitkering. Deze uitkering ontvangt hij van het UWV. Tot zover de zieke werknemer.

  De financiële gevolgen voor de werkgever houden hier echter nog niet op. Want de uitkering die de ex-medewerker ontvangt, worden voor een periode van maximaal 10 jaar doorbelast aan de werkgever.

  Hoe zit dit in elkaar?
  Werkgevers betalen een hogere premie aan de belastingdienst als een medewerker ziek is geworden en na twee jaar een WGA ­uitkering ontvangt.  De overheid vindt dat een grote werkgever (loonsom > € 3.460.000) een hogere premie moet betalen bij WIA ­instroom, dan een kleine werkgever (loonsom < € 346.000).
  Een kleine werkgever betaalt een vaste sectorpremie. Een grote werkgever een gedifferentieerde premie volledig gebaseerd op eigen WIA instroom. Werkgevers met een loonsom tussen € 346.000 en
  € 3.460.000 betalen een premie die bestaat uit een deel sectorpremie en een deel gedifferentieerde premie. Het aandeel gedifferentieerde premie neemt toe als de loonsom toeneemt.

  Waar moet ik als werkgever op letten? 
  Begin december 2020 stuurt de Belastingdienst de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas waarop de premie WGA en Ziektewet staat voor het jaar 2021.

  Zijn er in het verleden medewerkers ziek uit dienst gegaan of zijn er medewerkers die een WIA ­uitkering hebben aangevraagd? Grote kans dat u als werkgever daardoor nu een hogere premie betaalt. Maar is het wel terecht dat deze uitkeringen aan u als werkgever worden toegerekend? Intensieve controle van het besluit van de Belastingdienst en de onderliggende uitkeringsbesluiten van het
  UWV loont. Gemiddeld wordt iedere geïnvesteerde Euro 15 tot 20x terugverdiend!

  U geeft uw portemonnee uit handen
  Bij werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn, is het UWV  verantwoordelijk voor de re- ­integratie van uw ex-­medewerker na 104 weken loondoorbetaling bij ziekte. Maar door het systeem van premiebetaling, betaalt u als werkgever hiervoor de nota. U geeft dus eigenlijk uw portemonnee aan het UWV. 

  Het UWV probeert uw ex­-medewerker te re­-integreren. De uitkering die uw ex­-medewerker ontvangt wordt op u verhaald.

  Geld besparen
  Als het UWV uw portemonnee heeft, laten we dan in ieder geval beginnen met het controleren van de jaarlijkse factuur. Insucare werkt hiervoor samen met kantoor Mr. Van Zijl. Het advocaten kantoor dat
  al bijna 30 jaar met 11 advocaten en 3 register casemanagers volledig gespecialiseerd is in het toetsen van de juistheid van beslissingen van het UWV en de Belastingdienst. Met een intensieve controle realiseren wij grote besparingen op de kosten van arbeidsongeschikte (ex­)medewerkers wat kan oplopen tot het terugverdienen van wel 20x voor iedere geïnvesteerde Euro.