Arbeidsrisico’s aanpakken met behulp van de collectieve zorgverzekering

Hoe is het gesteld met de gezondheid van uw medewerkers? Heeft u te maken met een hoog ziekteverzuim? In de huidige krappe arbeidsmarkt is het nog belangrijker geworden om uw personeel inzetbaar te houden. Weet u welke gezondheidsrisico’s aandacht verdienen binnen uw bedrijf? En heeft u een passende aanpak als het gaat om preventie, zorg en verzuim?

Graag brengen we het beleid op het gebied van preventie en zorg bij u onder de aandacht. We blikken hierbij alvast vooruit op de zorgverzekering in 2023 en geven u tips waar u nu al mee aan de slag kan (lees: moet).

Welke arbeidsrisico’s kent uw bedrijf?

Als u inzicht heeft in de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf, dan kunt u aan de slag om risico’s aan te pakken. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) geeft u inzicht, maar mogelijk ook een uitgevoerd medewerkers tevredenheidsonderzoek of preventieve medische keuringen. Wat wilt u veranderen? Denk aan:

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Maakt u gebruik van een collectieve zorgverzekering? Personen in de collectiviteit hebben overeenkomsten, waardoor de zorgverzekeraar gericht actie kan ondernemen om het risico op ziekte te verminderen. Zo worden met werkgevers afspraken gemaakt over preventief beleid. Voor u als werkgever zijnde kan het aantrekkelijk zijn als zoveel mogelijk medewerkers gebruik maken van een collectieve zorgverzekering die past bij de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf.

De (collectieve) zorgverzekering in 2023

We informeren u alvast over wijzigingen betreft de zorgverzekering in 2023. Als u een collectieve zorgverzekering aanbiedt, kunnen deze wijzigingen een andere aanpak vragen binnen uw bedrijf.

  • Collectiviteitskorting op basisverzekering afgeschaft
    In 2023 verdwijnt de collectiviteitskorting op de basisverzekering. De reden hiervoor is dat zorgverzekeraars premies eerst voor iedereen verhogen, om vervolgens een bepaalde groep korting te geven. Het streven is dat het makkelijker wordt om het polis aanbod te kunnen vergelijken op prijs en inhoud. Ongeveer tweederde van de verzekerden is aangesloten bij een collectieve zorgverzekering. De verwachting is dat dit aantal zal dalen.
  • Flinke stijging premie verwacht
    Volgens de berekeningen van het Ministerie van Volksgezondheid zal de premie voor de basisverzekering met zo’n 15 euro per maand stijgen.  Waarschijnlijk stijgt hiermee ook de premie voor aanvullende verzekeringen.

Wat betekent dit voor werkgevers?

Ziet u de collectieve zorgverzekering slechts als een aantrekkelijke korting voor uw personeel? Dan is het tijd een nieuwe bril op te zetten. Uiteraard zal de prijs nog steeds een belangrijke factor zijn in de keuze van een medewerker voor een zorgverzekering. Sommige werkgevers kiezen er daarom voor om een gedeelte van de premie te betalen voor medewerkers die deelnemen aan de collectiviteit. Zo kiest de werknemer eerder voor een aanvullende verzekering en kan voorkomen worden dat u als werkgever met individuele zorgkosten geconfronteerd wordt.

Overigens mogen zorgverzekeraars voor aanvullende verzekeringen nog steeds korting aanbieden. En dat is juist waar u als werkgever het verschil wil én kan maken. En dan gaat het dus niet alleen meer om een aantrekkelijke prijs voor uw medewerkers, maar vooral om een zorgpolis welke passend is bij de arbeidsrisico’s. Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers goed bekijken welk risico ze kunnen lopen en wat ze beter kunnen verzekeren?

Samengevat: onze tips

Tip 1: Breng de arbeidsrisico’s in kaart voor uw organisatie en beoordeel of de collectieve zorgverzekering aansluit bij de risico’s voor uw personeel.

Tip 2: Bepaal de aanpak op het gebied van preventie en ziekteverzuim. En zorg dat uw beleid duidelijk is omtrent het wel of niet meebetalen aan individuele zorgkosten van medewerkers.

Tip 3: Denk na hoe u medewerkers gaat stimuleren de juiste zorg polis te kiezen.

Insucare werkt met diverse zorgverzekeraars samen en bekijkt samen met u welke partij het beste bij u past. Bent u ook klant bij ArboTeam? Dan worden ook de casemanager en bedrijfsarts in het proces betrokken. Samen gaan we aan de slag met thema’s als preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Graag ga ik als zorgspecialist met u en de zorgverzekeraar in gesprek om tot een goede samenwerking te komen.

Ingrid Wessels – Geerts
Zorgspecialist

 

Geen pensioenregeling en de nieuwe pensioenwet

In de Pensioenwet is ook aandacht voor werknemers die geen pensioen opbouwen via hun werkgever. Naast het aanvalsplan dat uit het Pensioenakkoord is voortgekomen, zijn er ook afspraken in het wetsvoorstel opgenomen om de zogenaamde 'witte vlek' te verminderen.

WIA-administratie nog belangrijker

De aanpassing van de WIA-beoordeling voor 60-plussers maakt het nog belangrijker om een goede WIA-administratie bij te houden. Dit maakt de controle van de beschikking Werkhervattingskas in de toekomst een stuk eenvoudiger.

Beheer van Employee Benefits verzekeringen

Als goed werkgever biedt u uw medewerkers een aantrekkelijk pakket Employee Benefits aan. Een grote meerwaarde voor uw personeel, maar helaas betekent het ook vaak een extra administratieve en communicatieve belasting voor uw organisatie om verzekeraars elke maand in te lichten over alle personeelswijzigingen.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.