Beheer van Employee Benefits verzekeringen

Als goed werkgever biedt u uw medewerkers een aantrekkelijk pakket Employee Benefits aan. Een grote meerwaarde voor uw personeel. Helaas betekent het ook vaak een extra administratieve en communicatieve belasting voor uw organisatie om verzekeraars elke maand in te lichten over alle personeelswijzigingen.

Bij Insucare besteden we al jarenlang veel tijd en aandacht aan het ontzorgen van onze klanten op dit gebied. Sterker nog, hiermee maken wij echt het verschil.

Automatisering en expertise optimaal benut

Klanten geven op één plek alle personeelsmutaties aan ons door in ons online portaal PBplus en vervolgens doen wij de rest. Zo kan de tijd en expertise van onze klanten ingezet worden voor de eigen organisatiedoelstellingen. Bij voorkeur koppelen we PBplus aan het salarispakket van de klant. Dat scheelt immers nog meer administratietijd. Is er een koppeling, dan controleren wij of alle informatie goed doorkomt. Zo niet, dan sturen wij een bericht om gegevens in het salarispakket aan te vullen of te wijzigen. Dit geldt ook als onze specialisten onregelmatigheden zien in een mutatie. Als alle informatie juist is worden de mutaties doorgegeven aan de uitvoerder van de pensioenregeling, de verzekeraar van de inkomens- en zorgverzekeringen en ArboTeam indien van toepassing.

Ook de maandelijkse facturen van de verzekeraars controleren wij nauwkeurig. Zo voorkomen we dat er achteraf fouten gecorrigeerd moeten worden of uitkeringen niet kloppen. Waar mogelijk maken we gebruik van automatisering en robotisering, zodat ook de expertise van onze specialisten optimaal ingezet kan worden.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Waar mogelijk maken we gebruik van automatisering en robotisering, zodat de expertise van onze specialisten optimaal ingezet kan worden.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Meer weten over beheer van Employee Benefits?

Voert u alle administratie van uw Employee Benefits zelf uit? Dan weet u wellicht hoeveel werk en vragen dit kan opleveren. Eerder schreef onze specialist Michelle de Maillie een blog over het beheer van personeelsmutaties. Zij laat u aan de hand van voorbeelden zien hoe ze werkgevers ontzorgt. Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op.

Seminar Pensioen

Seminar Goed Werkgeverschap en Duurzame Inzetbaarheid

Goed nieuws! Het jaarlijkse seminar dat wij organiseren samen met onze collega’s van Vanbreda Risk Benefits staat voor de deur. Dit keer met focus op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Ontdek hoe u de balans vindt tussen uw belang als werkgever en dat van uw team. Laat u inspireren op 26 september 2023!

Aansprakelijkheid bij ongevallen en schade

Volgens de meest recente cijfers worden jaarlijks 196.000 medewerkers slachtoffer van één of meerdere ongevallen tijdens het werk. Bij de helft leidde het bedrijfsongeval tot ten minste één dag verzuim (bron: cbs). Raakt uw medewerker door een ongeval tijdens het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij/zij u als werkgever aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken.

Melding op de Collectieve Ongevallenverzekering

Werkgevers vergeten vaak om een ongeval te melden bij de collectieve ongevallenverzekering. Daarom attenderen de inkomensspecialisten van Insucare en de casemanagers van ArboTeam werkgevers erop om dit te doen bij een ziekmelding. Onlangs heeft dit zelfs geleid tot een uitkering van ruim € 20.000 aan een medewerker van een klant, vanwege blijvende invaliditeit. Dit ondanks een te late melding.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.