Beheer van Employee Benefits verzekeringen

Als goed werkgever biedt u uw medewerkers een aantrekkelijk pakket Employee Benefits aan. Een grote meerwaarde voor uw personeel. Helaas betekent het ook vaak een extra administratieve en communicatieve belasting voor uw organisatie om verzekeraars elke maand in te lichten over alle personeelswijzigingen.

Bij Insucare besteden we al jarenlang veel tijd en aandacht aan het ontzorgen van onze klanten op dit gebied. Sterker nog, hiermee maken wij echt het verschil.

Automatisering en expertise optimaal benut

Klanten geven op één plek alle personeelsmutaties aan ons door in ons online portaal PBplus en vervolgens doen wij de rest. Zo kan de tijd en expertise van onze klanten ingezet worden voor de eigen organisatiedoelstellingen. Bij voorkeur koppelen we PBplus aan het salarispakket van de klant. Dat scheelt immers nog meer administratietijd. Is er een koppeling, dan controleren wij of alle informatie goed doorkomt. Zo niet, dan sturen wij een bericht om gegevens in het salarispakket aan te vullen of te wijzigen. Dit geldt ook als onze specialisten onregelmatigheden zien in een mutatie. Als alle informatie juist is worden de mutaties doorgegeven aan de uitvoerder van de pensioenregeling, de verzekeraar van de inkomens- en zorgverzekeringen en ArboTeam indien van toepassing.

Ook de maandelijkse facturen van de verzekeraars controleren wij nauwkeurig. Zo voorkomen we dat er achteraf fouten gecorrigeerd moeten worden of uitkeringen niet kloppen. Waar mogelijk maken we gebruik van automatisering en robotisering, zodat ook de expertise van onze specialisten optimaal ingezet kan worden.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Waar mogelijk maken we gebruik van automatisering en robotisering, zodat de expertise van onze specialisten optimaal ingezet kan worden.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Meer weten over beheer van Employee Benefits?

Voert u alle administratie van uw Employee Benefits zelf uit? Dan weet u wellicht hoeveel werk en vragen dit kan opleveren. Eerder schreef onze specialist Michelle de Maillie een blog over het beheer van personeelsmutaties. Zij laat u aan de hand van voorbeelden zien hoe ze werkgevers ontzorgt. Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem gerust contact met ons op.

Melding op de Collectieve Ongevallenverzekering

Werkgevers vergeten vaak om een ongeval te melden bij de collectieve ongevallenverzekering. Daarom attenderen de inkomensspecialisten van Insucare en de casemanagers van ArboTeam werkgevers erop om dit te doen bij een ziekmelding. Onlangs heeft dit zelfs geleid tot een uitkering van ruim € 20.000 aan een medewerker van een klant, vanwege blijvende invaliditeit. Dit ondanks een te late melding.

Geen pensioenregeling en de nieuwe pensioenwet

In de Pensioenwet is ook aandacht voor werknemers die geen pensioen opbouwen via hun werkgever. Naast het aanvalsplan dat uit het Pensioenakkoord is voortgekomen, zijn er ook afspraken in het wetsvoorstel opgenomen om de zogenaamde 'witte vlek' te verminderen.

WIA-administratie nog belangrijker

De aanpassing van de WIA-beoordeling voor 60-plussers maakt het nog belangrijker om een goede WIA-administratie bij te houden. Dit maakt de controle van de beschikking Werkhervattingskas in de toekomst een stuk eenvoudiger.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.