Als er wijzigingen in het personeelsbestand van onze klant plaatsvinden, dan zorg ik dat dit wordt doorgegeven aan de betreffende pensioen- en inkomensverzekeringen. Dit verloopt via ons online portaal: PBplus. Je moet dan denken aan in- en uitdiensttredingen, maar ook salariswijzigingen en ziekmeldingen.

Iedere personeelsmutatie die de werkgever in PBplus doorvoert gaat door mijn handen. Ik beoordeel of alles compleet is ingevuld en ik geen gekke dingen zie. Pas dan keur ik alles goed en verstuurt PBplus de wijziging naar de betreffende verzekeraars. Om te controleren of de verzekeraars alles juist verwerken controleer ik maandelijks de facturen die ze onze klanten sturen. Met mijn kennis en achtergrond ken ik de verschillende verzekeringsproducten en heb ik contact met verzekeraars als ik fouten zie. Zo ontzorg ik onze klanten en kunnen zij zich bezig houden met andere zaken.

Controle leidde tot teruggave premie

Zo controleerde ik een factuur waarop de verzekeraar 1 medewerker 2x had verzekerd. De medewerker was een keer verzekerd met haar meisjesnaam en een keer met haar getrouwde naam, waardoor het in eerste instantie niemand was opgevallen. Ik maande de verzekeraar tot een correctie en de werkgever ontving honderden euro’s aan premie retour. Facturen controleren lijkt makkelijk maar goed controleren vraagt extra aandacht. En die aandacht geef ik graag.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Iedere wijziging die de werkgever in PBplus doorvoert, gaat door mijn handen.

Alle personeelsmutaties via één portaal

De combinatie van onze dienstverlening op het gebied van arbo, inkomen, pensioen en zorg maakt dat we onze klanten veel werk uit handen nemen. Ze hoeven maar in één portaal hun personeelsmutaties door te geven. En als collega’s schakelen we met elkaar, zodat de juiste informatie op de juiste plek komt. Wist je bijvoorbeeld dat er bij arbeidsongeschiktheid heel vaak de mogelijkheid bestaat dat de pensioenverzekeraar de premiebetaling (gedeeltelijk) overneemt? Daarom informeren onze casemanagers mij als er een WIA beschikking is afgegeven. En als een klant niet is aangesloten bij ArboTeam, dan informeer ik er zelf naar bij de klant.

Een WIA beschikking moet doorgegeven worden aan de inkomens- én pensioenverzekeraar

Zo sprak ik een klant van wie een medewerker op korte termijn een WIA-uitkering zou gaan ontvangen van het UWV. Ik vroeg hen toen mij de UWV-beschikking te mailen zodat ik die kon doorsturen aan de betreffende verzekeraars. De werkgever wist niet dat wij die als adviseur ook nodig hadden. De werknemer ging uit dienst bij deze werkgever en ontving een WIA-uitkering van het UWV. Hij ging er in inkomen flink op achteruit. Maar omdat zijn werkgever een inkomensverzekering had voor zijn personeel, ontving hij ook een uitkering vanuit de verzekeraar. Omdat de werknemer uit dienst ging stopte zijn pensioenopbouw. Maar wegens zijn arbeidsongeschiktheid had hij recht op voortzetting van zijn pensioenopbouw. En de pensioenpremie daarvoor werd betaald door de verzekeraar. Zo had de werknemer geen pensioengat. Het geeft mij voldoening ze te wijzen op belangrijke zaken in situaties die ze niet dagelijks meemaken.

Compleet overzicht in PBplus

In PBplus kunnen werkgevers precies kunnen zien wie er wel en niet verzekerd zijn en voor welke verzekeringen. Zowel pensioen als inkomensverzekeringen. Zowel premies als aanspraken zijn zichtbaar en het portaal biedt werkgevers de mogelijkheid om alles in een Excel overzicht te downloaden als dat gewenst is. Heel handig, en uiteraard help ik graag bij het genereren van dit overzicht. Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Financieel inzicht na overlijden partner

Tijdens Financieel Inzicht gesprekken blijkt vaak dat het ouderdomspensioen wel toereikend is, maar dat er bij overlijden sprake is van een grote terugval in het inkomen van de partner. Dan word ik mij weer bewust van het belang van de overlijdensrisicoverzekering.

Collectieve zorgverzekering aanbod 2022

Gezondheid en vitaliteit hebben ieders aandacht in de huidige omstandigheden. Dit geldt ook voor u als werkgever, want in veel bedrijven is het verzuim opgelopen. Met een collectieve zorgverzekering kunt u het verschil maken voor uw organisatie. En nu is het moment te bepalen wat er eind van het jaar te kiezen valt voor uw medewerkers.
Communicatie over de WIA verzekering

Medewerkers worden niet volledig geïnformeerd door de WIA verzekeraar

Als werkgever wilt u dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden die u voor hen heeft getroffen. Laat u dit aan de verzekeraar over?

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.