Goed werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn alleen een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden niet meer voldoende om de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Met goed werkgeverschap moet vertrek en ziekteverzuim van personeel voorkomen worden. Daarnaast biedt het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap kansen.

Goed werkgeverschap begint voor ons bij het goed informeren van medewerkers. Want veel arbeidsvoorwaarden krijgen pas waarde als ze optimaal worden benut. Wij zien in de praktijk nog vaak dat medewerkers geen gebruik maken van de keuzemogelijkheden binnen hun pensioen, of het aanbod op het gebied van ziekteverzuim preventie door werkgever of zorgverzekeraar.

Wij helpen u daarom graag op weg met een overzicht dat u helpt er voor te zorgen dat uw medewerkers goed geïnformeerd worden over hun arbeidsvoorwaarden.

Lees verder na afbeelding

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Wij zien in de praktijk nog vaak dat medewerkers geen gebruik maken het aanbod op het gebied van preventie door werkgever of zorgverzekeraar.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Informeer uw medewerkers over de arbeidsvoorwaarden

Het is van grote toegevoegde waarde uw medewerkers goed te informeren over de regelingen die u voor het personeel heeft getroffen. Het benutten van de arbeidsvoorwaarden helpt medewerkers inzetbaar te houden tot aan pensionering. Wat bespreekt u met uw medewerkers?

 • Hoe ziet de pensioenregeling er uit?
  Volgens de Wet Pensioencommunicatie informeert u nieuwe medewerkers welke keuzemogelijkheden de pensioenregeling heeft. Welke keuzes zijn er direct bij indiensttreding en welke mogelijkheden zijn er bij pensionering? Lees in deze blog hoe u uw medewerkers kan activeren keuzes te maken. Ook informeert u medewerkers over de gevolgen van belangrijke levensgebeurtenissen zoals scheiding, werkloosheid of overlijden voor het pensioen.
 • Biedt u een stukje financiële zekerheid met een collectieve WIA verzekering voor het geval uw medewerker langdurig arbeidsongeschikt raakt?
  Let op: Verzekeraars hebben geen informatieplicht bij de WGA hiaat Uitgebreid verzekering
 • Welke voordelen biedt de collectieve zorgverzekering?
  Ziet u de collectieve zorgverzekering slechts als een aantrekkelijke korting voor uw personeel? Dan is het tijd een nieuwe bril op te zetten. Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers goed bekijken welk risico ze kunnen lopen en wat ze beter kunnen verzekeren? Voorkom dat medewerkers (preventieve) zorg mijden in verband met de kosten.
 • Wat is uw beleid om medewerkers vitaal en inzetbaar te houden?
  Informeer u medewerker over de richtlijnen betreft veilig en gezond werken, het te volgen protocol bij een ziekmelding en wie de arbodienst of bedrijfsarts is. Heeft u HR beleid om de oudere medewerker inzetbaar te houden? Vergeet de oudere medewerker hier niet tijdig over te informeren.

De kracht van herhaling

Het informeren van medewerkers over arbeidsvoorwaarden is onderdeel van het onboarding proces bij indiensttreding. Ook informeert u medewerkers op het moment dat iets wijzigt. Zo staat het nieuwe aanbod van de collectieve zorgverzekering elk najaar op de agenda. Wij adviseren u daarnaast te kijken op welke momenten in de loopbaan of levensfase van de medewerker het zinvol is bepaalde informatie te herhalen. Denk aan de medewerker die kinderen krijgt, de vrouw die in de overgang komt en de medewerker die de 50 jaar gepasseerd is.

Insucare en ArboTeam werken voor u samen

Wij geloven in werkgevers die hun mensen op één zetten. Met onze onafhankelijke, toekomstgerichte adviezen op het gebied van pensioen, inkomen, arbo en zorg dragen wij bij aan uw succes. Goede arbeidsvoorwaarden en afspraken tussen werkgever en werknemer staan voor goed werkgeverschap. Wist u dat wij ook de administratie van uw pensioenregeling, inkomens- en zorgverzekering kunnen waarborgen? Dit scheelt u veel tijd en zorgen. Lees meer over PBplus of neem contact met ons op voor meer informatie.

Goed werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn alleen een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden niet meer voldoende om de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Met goed werkgeverschap moet vertrek en ziekteverzuim van personeel voorkomen worden.
Collectieve zorgverzekering en arbeidsrisico'sArbeidsrisico's en collectieve zorgverzekering

Collectieve zorgverzekering en arbeidsrisico’s

Weet u welke gezondheidsrisico’s aandacht verdienen binnen uw bedrijf? En heeft u een passende aanpak als het gaat om preventie, zorg en verzuim? Graag brengen we beleid op het gebied van preventie en zorg bij u onder de aandacht. We blikken hierbij alvast vooruit op de zorgverzekering in 2023 en geven u tips waar u nu al mee aan de slag kan.
Samenwerking met samenwerking Vanbreda Risk & Benefits

Onze samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits

In december 2021 kondigden wij onze samenwerking aan met Vanbreda Risk & Benefits. Een spannend moment. Inmiddels zijn de eerste stappen in de samenwerking gezet. Zo heb ik de afgelopen maanden met veel plezier diverse zakelijke relaties van Insucare samen met de directie van Vanbreda bezocht. Onderwerp van gesprek was de bedrijfsmatige verzekeringen, zoals aansprakelijkheid en cyberrisk verzekeringen.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.