Goed werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn alleen een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden niet meer voldoende om de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Met goed werkgeverschap moet vertrek en ziekteverzuim van personeel voorkomen worden. Daarnaast biedt het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap kansen.

Goed werkgeverschap begint voor ons bij het goed informeren van medewerkers. Want veel arbeidsvoorwaarden krijgen pas waarde als ze optimaal worden benut. Wij zien in de praktijk nog vaak dat medewerkers geen gebruik maken van de keuzemogelijkheden binnen hun pensioen, of het aanbod op het gebied van ziekteverzuim preventie door werkgever of zorgverzekeraar.

Wij helpen u daarom graag op weg met een overzicht dat u helpt er voor te zorgen dat uw medewerkers goed geïnformeerd worden over hun arbeidsvoorwaarden.

Lees verder na afbeelding

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Wij zien in de praktijk nog vaak dat medewerkers geen gebruik maken het aanbod op het gebied van preventie door werkgever of zorgverzekeraar.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Informeer uw medewerkers over de arbeidsvoorwaarden

Het is van grote toegevoegde waarde uw medewerkers goed te informeren over de regelingen die u voor het personeel heeft getroffen. Het benutten van de arbeidsvoorwaarden helpt medewerkers inzetbaar te houden tot aan pensionering. Wat bespreekt u met uw medewerkers?

 • Hoe ziet de pensioenregeling er uit?
  Volgens de Wet Pensioencommunicatie informeert u nieuwe medewerkers welke keuzemogelijkheden de pensioenregeling heeft. Welke keuzes zijn er direct bij indiensttreding en welke mogelijkheden zijn er bij pensionering? Lees in deze blog hoe u uw medewerkers kan activeren keuzes te maken. Ook informeert u medewerkers over de gevolgen van belangrijke levensgebeurtenissen zoals scheiding, werkloosheid of overlijden voor het pensioen.
 • Biedt u een stukje financiële zekerheid met een collectieve WIA verzekering voor het geval uw medewerker langdurig arbeidsongeschikt raakt?
  Let op: Verzekeraars hebben geen informatieplicht bij de WGA hiaat Uitgebreid verzekering
 • Welke voordelen biedt de collectieve zorgverzekering?
  Ziet u de collectieve zorgverzekering slechts als een aantrekkelijke korting voor uw personeel? Dan is het tijd een nieuwe bril op te zetten. Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers goed bekijken welk risico ze kunnen lopen en wat ze beter kunnen verzekeren? Voorkom dat medewerkers (preventieve) zorg mijden in verband met de kosten.
 • Wat is uw beleid om medewerkers vitaal en inzetbaar te houden?
  Informeer u medewerker over de richtlijnen betreft veilig en gezond werken, het te volgen protocol bij een ziekmelding en wie de arbodienst of bedrijfsarts is. Heeft u HR beleid om de oudere medewerker inzetbaar te houden? Vergeet de oudere medewerker hier niet tijdig over te informeren.

De kracht van herhaling

Het informeren van medewerkers over arbeidsvoorwaarden is onderdeel van het onboarding proces bij indiensttreding. Ook informeert u medewerkers op het moment dat iets wijzigt. Zo staat het nieuwe aanbod van de collectieve zorgverzekering elk najaar op de agenda. Wij adviseren u daarnaast te kijken op welke momenten in de loopbaan of levensfase van de medewerker het zinvol is bepaalde informatie te herhalen. Denk aan de medewerker die kinderen krijgt, de vrouw die in de overgang komt en de medewerker die de 50 jaar gepasseerd is.

Insucare en ArboTeam werken voor u samen

Wij geloven in werkgevers die hun mensen op één zetten. Met onze onafhankelijke, toekomstgerichte adviezen op het gebied van pensioen, inkomen, arbo en zorg dragen wij bij aan uw succes. Goede arbeidsvoorwaarden en afspraken tussen werkgever en werknemer staan voor goed werkgeverschap. Wist u dat wij ook de administratie van uw pensioenregeling, inkomens- en zorgverzekering kunnen waarborgen? Dit scheelt u veel tijd en zorgen. Lees meer over PBplus of neem contact met ons op voor meer informatie.

Geen pensioenregeling en de nieuwe pensioenwet

In de Pensioenwet is ook aandacht voor werknemers die geen pensioen opbouwen via hun werkgever. Naast het aanvalsplan dat uit het Pensioenakkoord is voortgekomen, zijn er ook afspraken in het wetsvoorstel opgenomen om de zogenaamde 'witte vlek' te verminderen.

WIA-administratie nog belangrijker

De aanpassing van de WIA-beoordeling voor 60-plussers maakt het nog belangrijker om een goede WIA-administratie bij te houden. Dit maakt de controle van de beschikking Werkhervattingskas in de toekomst een stuk eenvoudiger.

Beheer van Employee Benefits verzekeringen

Als goed werkgever biedt u uw medewerkers een aantrekkelijk pakket Employee Benefits aan. Een grote meerwaarde voor uw personeel, maar helaas betekent het ook vaak een extra administratieve en communicatieve belasting voor uw organisatie om verzekeraars elke maand in te lichten over alle personeelswijzigingen.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.