Wat weten uw medewerkers over de collectieve WIA verzekering?

Heeft u een collectieve WIA-verzekering voor uw medewerkers afgesloten? Dan is de kans groot dat de verzekeraar uw medewerkers informeert over het recht op een inkomen of uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Mooi, hoor ik u denken. Goed dat onze medewerkers worden geïnformeerd.

De intentie is inderdaad goed: medewerkers informeren over de regelingen die er zijn. De uitvoering laat naar mijn mening te wensen over. Daardoor kan onduidelijkheid en verwarring ontstaan bij uw medewerkers. Ik neem u graag mee in wat u als werkgever kan doen om dit te voorkomen.

Medewerkers worden niet volledig geïnformeerd door de WIA verzekeraar

Vanuit de Pensioenwet zijn verzekeraars verplicht deelnemers (werknemers) aan de WIA regeling goed te informeren (pensioencommunicatie). De collectieve WIA verzekeringen worden namelijk gezien als arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier is echter één uitzondering op: de WGA-hiaat verzekering Uitgebreid. Er is dus geen wettelijke verplichting om deelnemers aan deze uitgebreide variant te informeren. En in de praktijk gebeurt dit ook niet.

De WGA-hiaat verzekering Uitgebreid

Deelnemers worden door de verzekeraar geïnformeerd over de WIA-bodem en WIA-excedent verzekering. Over deelname aan de WGA-hiaat verzekering Uitgebreid géén woord. Terwijl de uitkering van de WGA-hiaat verzekering in veel gevallen de belangrijkste uitkering voor de arbeidsongeschikte deelnemer is.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Er is geen wettelijke verplichting om deelnemers aan de WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid te informeren. En in de praktijk gebeurt dit ook niet.

Kijkt u eens naar de volgende grafische weergave van uitkeringen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In dit geval van een medewerker met een salaris van €65.000 die voor 55% arbeidsongeschikt is verklaard. De WGA-hiaat verzekering Uitgebreid (Paarse balk) is veruit de belangrijkste uitkering voor deze deelnemer nadat hij in de WIA terecht is gekomen. Maar over deze uitkering ontvangt een deelnemer dus geen informatie.

Collectieve WIA verzekering

Zorg dat uw medewerkers volledig geïnformeerd worden

Je zou kunnen zeggen, verzekeraars informeer ook deelnemers aan de WGA-hiaat verzekering over deze regeling. Maar verzekeraars lijken niet voornemens om dit op te pakken. Als werkgever wilt u dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden die u voor hen heeft getroffen. Wat kunt u zelf doen?

  • Neem de collectieve WIA-verzekeringen standaard op in het personeelshandboek of in de arbeidsovereenkomst.
  • Overhandig een informatiedocument aan nieuwe medewerkers met daarin een uitleg van alle verzekerde regelingen.
  • Plan voor iedere nieuwe medewerker een financieel inzicht gesprek met een van onze adviseurs: we nemen samen met de medewerker de regelingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid en pensioen door.

Wij helpen u graag!

Mijn advies: zorg er voor dat uw medewerker het complete verhaal krijgt. En als u daarbij hulp nodig heeft, helpen wij u graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

de groeiregeling voor startende bedrijven

Een moderne pensioenregeling voor start-ups en scale-ups

Profiteren van een flink belastingvoordeel, zowel door de werkgever als de werknemer. De werkgever kan een groot deel van de pensioenregeling terugverdienen. Pensioen helpt namelijk bij het verlagen van sociale werkgeverslasten. Over een bedrijfspensioen betaal je als werkgever namelijk geen sociale premies.
Uitleg beschikbare premieregeling

Wat houdt een middelloonregeling precies in?

In Nederland kennen we verschillende soorten pensioenregelingen. De meest voorkomende zijn de middelloon- en de beschikbare premieregeling. In dit artikel lichten we beide regelingen kort toe en bespreken we wat de overgang van de ene naar de andere regeling precies inhoudt.
november pensioen verzekering vitaliteit

Voor u en uw medewerker in november

Wij geloven in werkgevers die hun mensen op één zetten. In november zijn er verschillende initiatieven die u als werkgever hierbij kunnen helpen, zoals de Pensioen3daagse. Zet daarom de volgende data nu alvast in uw agenda en informeer uw medewerkers.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.