Wat weten uw medewerkers over de collectieve WIA verzekering?

Heeft u een collectieve WIA-verzekering voor uw medewerkers afgesloten? Dan is de kans groot dat de verzekeraar uw medewerkers informeert over het recht op een inkomen of uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Mooi, hoor ik u denken. Goed dat onze medewerkers worden geïnformeerd.

De intentie is inderdaad goed: medewerkers informeren over de regelingen die er zijn. De uitvoering laat naar mijn mening te wensen over. Daardoor kan onduidelijkheid en verwarring ontstaan bij uw medewerkers. Ik neem u graag mee in wat u als werkgever kan doen om dit te voorkomen.

Medewerkers worden niet volledig geïnformeerd door de WIA verzekeraar

Vanuit de Pensioenwet zijn verzekeraars verplicht deelnemers (werknemers) aan de WIA regeling goed te informeren (pensioencommunicatie). De collectieve WIA verzekeringen worden namelijk gezien als arbeidsongeschiktheidspensioen. Hier is echter één uitzondering op: de WGA-hiaat verzekering Uitgebreid. Er is dus geen wettelijke verplichting om deelnemers aan deze uitgebreide variant te informeren. En in de praktijk gebeurt dit ook niet.

De WGA-hiaat verzekering Uitgebreid

Deelnemers worden door de verzekeraar geïnformeerd over de WIA-bodem en WIA-excedent verzekering. Over deelname aan de WGA-hiaat verzekering Uitgebreid géén woord. Terwijl de uitkering van de WGA-hiaat verzekering in veel gevallen de belangrijkste uitkering voor de arbeidsongeschikte deelnemer is.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Er is geen wettelijke verplichting om deelnemers aan de WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid te informeren. En in de praktijk gebeurt dit ook niet.

Kijkt u eens naar de volgende grafische weergave van uitkeringen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In dit geval van een medewerker met een salaris van €65.000 die voor 55% arbeidsongeschikt is verklaard. De WGA-hiaat verzekering Uitgebreid (Paarse balk) is veruit de belangrijkste uitkering voor deze deelnemer nadat hij in de WIA terecht is gekomen. Maar over deze uitkering ontvangt een deelnemer dus geen informatie.

Collectieve WIA verzekering

Zorg dat uw medewerkers volledig geïnformeerd worden

Je zou kunnen zeggen, verzekeraars informeer ook deelnemers aan de WGA-hiaat verzekering over deze regeling. Maar verzekeraars lijken niet voornemens om dit op te pakken. Als werkgever wilt u dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden die u voor hen heeft getroffen. Wat kunt u zelf doen?

  • Neem de collectieve WIA-verzekeringen standaard op in het personeelshandboek of in de arbeidsovereenkomst.
  • Overhandig een informatiedocument aan nieuwe medewerkers met daarin een uitleg van alle verzekerde regelingen.
  • Plan voor iedere nieuwe medewerker een financieel inzicht gesprek met een van onze adviseurs: we nemen samen met de medewerker de regelingen op het gebied van arbeidsongeschiktheid en pensioen door.

Wij helpen u graag!

Mijn advies: zorg er voor dat uw medewerker het complete verhaal krijgt. En als u daarbij hulp nodig heeft, helpen wij u graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Rekenvoorbeeld premie werkhervattingskas

Rekenvoorbeeld premie werkhervattingskas

De uitkeringen worden gedurende 10 jaar aan de (ex)werkgever doorgerekend middels de premie werkhervattingskas. Voor het bepalen van de premie wordt er gekeken naar de loonsom, de sector en de uitkeringen die 2 jaar eerder zijn verstrekt. Hoe dit werkt laten we u zien aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden.
wat bespreken we tijdens financieel inzicht gesprek?

Wat bespreken we tijdens een financieel inzicht gesprek?

Informatie op websites van pensioenfondsen en verzekeraars worden als onduidelijk ervaren. Om medewerkers meer duidelijkheid te kunnen geven, zijn wij vorig jaar gestart met Financieel Inzicht gesprekken. Het doel: eenvoudig, snel en duidelijk inzicht geven in de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid en (eerder) met pensioen gaan.

Financieel inzicht na overlijden partner

Tijdens Financieel Inzicht gesprekken blijkt vaak dat het ouderdomspensioen wel toereikend is, maar dat er bij overlijden sprake is van een grote terugval in het inkomen van de partner. Dan word ik mij weer bewust van het belang van de overlijdensrisicoverzekering.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.