Wet toekomst pensioen in behandeling bij Eerste Kamer

In januari 2023 is de Wet toekomst pensioenen in de Eerste Kamer in behandeling genomen. In februari volgen deskundigenbijeenkomsten. Ook worden er schriftelijke vragen aan de regering gesteld. Naar verwachting zal in maart bekend worden hoe de behandeling van het wetsvoorstel wordt voortgezet.
Als de Eerste Kamer akkoord gaat met de Wet toekomst Pensioenen hebben werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Wat staat in de Wet toekomst Pensioenen?

De belangrijkste punten zijn:

  • Uitgangspunt is de beschikbare premie. De hoogte van de pensioenuitkering staat  vooraf niet vast, maar is afhankelijk van het beleggingsrendement. Pensioenfondsen gaan voor iedere deelnemer aan de pensioenregeling het persoonlijk deel van het gezamenlijke pensioenvermogen bij houden. Werkgevers die niet bij een Pensioenfonds zijn aangesloten hebben vaak al een beschikbare premieregeling.
  • De premie is een gelijk percentage voor alle leeftijden. In een nog nader te bepalen overgangsfase mogen huidige beschikbare premieregelingen met een leeftijdsafhankelijke premie worden voortgezet. Nieuwe medewerkers moeten echter in een nieuwe regeling ondergebracht worden, waardoor tijdelijk twee regelingen naast elkaar kunnen lopen. Ook kan er voor gekozen worden voor alle medewerkers een nieuwe regeling te treffen. Er zal een compensatieregeling getroffen voor de (oudere) medewerkers die hier nadeel van ondervinden.
  • Regels nabestaandenpensioen worden eenvoudiger.
  • Mogelijkheid om eenmalig een bedrag op te nemen op de pensioendatum.

Benieuwd wat de pensioenadviseur van Insucare voor u kan betekenen?
Bel 040 23 13 800 of vul het contactformulier in.

Wet toekomst pensioenen aangenomen door Eerste Kamer

Op dinsdagavond 30 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dit betekent dat de wet op 1 juli 2023 in werking treedt. Hoewel de overgangstermijn ruim lijkt – tot 1 januari 2028 – is deze periode hard nodig om alle pensioenregelingen grondig te controleren en alle werkgevers én hun medewerkers uitgebreid te informeren.

Geen pensioenregeling en de nieuwe pensioenwet

In de Pensioenwet is ook aandacht voor werknemers die geen pensioen opbouwen via hun werkgever. Naast het aanvalsplan dat uit het Pensioenakkoord is voortgekomen, zijn er ook afspraken in het wetsvoorstel opgenomen om de zogenaamde 'witte vlek' te verminderen.

Nieuwe pensioenwet in behandeling bij Eerste Kamer

In januari 2023 is de Wet toekomst pensioenen in de Eerste Kamer in behandeling genomen. In februari volgen deskundigenbijeenkomsten. Ook worden er schriftelijke vragen aan de regering gesteld. Naar verwachting zal in maart bekend worden hoe de behandeling van het wetsvoorstel wordt voortgezet.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.