Wet toekomst pensioenen aangenomen door Eerste Kamer

Op dinsdagavond 30 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dit betekent dat de wet op 1 juli 2023 in werking treedt. Hoewel de overgangstermijn ruim lijkt – tot 1 januari 2028 – is deze periode hard nodig om alle pensioenregelingen grondig te controleren en alle werkgevers én hun medewerkers uitgebreid te informeren. Controleer daarom zo snel mogelijk welke gevolgen de Wtp heeft op uw pensioenregeling.

De hoofdpunten op een rij

Er wordt al 15 jaar over de Wtp gesproken en er is al veel gepubliceerd. We zetten de hoofdpunten nog een keer voor u op een rij:

  • Alle pensioenregelingen worden beschikbare premieregelingen op basis van een gelijkblijvende premie voor alle deelnemers. Salaris-/diensttijdregelingen (middelloonregelingen) en beschikbare premieregelingen met een leeftijdsafhankelijke premiestaffel zullen op termijn worden gesloten.
  • Het partner- en wezenpensioen wordt berekend als een percentage van het salaris (onafhankelijk van het aantal te behalen dienstjaren!).

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Welke gevolgen heeft de Wet toekomst pensioenen voor uw pensioenregeling?

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Minimale toetredingsleeftijd wijzigt eerder

Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer heeft minister Schouten de overgangstermijn met een jaar verlengd. Dit houdt in dat alle pensioenregelingen in Nederland vóór 1 januari 2028 moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke regelingen. De minimale toetredingsleeftijd wijzigt al per 1 januari 2024. Deze gaat van 21 naar 18 jaar. Dit is al tijdens de behandeling in de Tweede Kamer via een amendement in de Wtp opgenomen.

Heeft u vragen aan de pensioenadviseur?

Wilt u graag meer informatie of wilt u een afspraak met een van onze pensioenadviseurs? Neem dan contact op met Roger Soons op telefoonnummer 040 23 13 805 of door een e-mail te sturen aan roger@insucare.nl. Wij helpen u graag verder.

Insucare wordt Vanbreda Risk & Benefits

Vanaf 1 november gaat Insucare verder onder de naam Vanbreda Risk & Benefits. En dat is niet het enige. Vanaf deze zelfde datum verhuizen wij naar een nieuw kantoor in Eindhoven. Wijnand vertelt u graag meer.
Seminar Pensioen

Seminar Goed Werkgeverschap en Duurzame Inzetbaarheid

Goed nieuws! Het jaarlijkse seminar dat wij organiseren samen met onze collega’s van Vanbreda Risk Benefits staat voor de deur. Dit keer met focus op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Ontdek hoe u de balans vindt tussen uw belang als werkgever en dat van uw team. Laat u inspireren op 26 september 2023!

Aansprakelijkheid bij ongevallen en schade

Volgens de meest recente cijfers worden jaarlijks 196.000 medewerkers slachtoffer van één of meerdere ongevallen tijdens het werk. Bij de helft leidde het bedrijfsongeval tot ten minste één dag verzuim (bron: cbs). Raakt uw medewerker door een ongeval tijdens het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij/zij u als werkgever aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.