Van Pensioenakkoord naar nieuwe Pensioenwet

Het is al weer even geleden dat het Pensioenakkoord werd gesloten. Nu is het aan het nieuwe kabinet om op basis van deze plannen de Pensioenwet aan te passen naar de Nieuwe Pensioenwet. Naar verwachting gebeurt dat dit voorjaar en gaan de nieuwe regels 1 januari 2023 in. Voor werkgevers verandert er veel. Het kost tijd om u goed voor te bereiden en de juiste keuzes te maken voor u en uw medewerkers. Hoe zat het ook al weer en waar moet u dan aan denken? We zetten het voor u op een rij.

Pensioen hoog op de politieke agenda

Door de lange kabinetsformatie is het wat stiller geweest rondom het Pensioenakkoord. Dit betekent niet dat er achter de schermen niets is gebeurd. En een ding is zeker, het huidige kabinet heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan. Niet voor niets is er een minister benoemd met Pensioen expliciet in haar portefeuille: Carola Schouten. Zij zal het Pensioenakkoord zoals dit is gesloten in de zomer van 2020 uitvoeren. Hierbij is het de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 januari 2023 ingaat.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Weet u wat het netto besteedbaar inkomen wordt van uw partner na uw overlijden?

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel zorgt voor twee belangrijke veranderingen:

  • Beschikbare premieregeling: Pensioenopbouw vindt voortaan altijd plaats op basis van beschikbare premie. Hierbij staat de hoogte van de pensioenuitkering vooraf niet vast. Deze is namelijk afhankelijk van het beleggingsrendement. Zo beweegt het pensioen mee met de economie.
  • Leeftijds-onafhankelijke pensioenpremie: Voor iedereen geldt hetzelfde premiepercentage, ongeacht de leeftijd (een leeftijdsonafhankelijke premie of vlakke premie). Veel werkgevers die niet aangesloten zijn bij een pensioenfonds hebben al een beschikbare premieregeling. Maar die hebben meestal een leeftijdsafhankelijke premie: hoe ouder je bent, hoe hoger de premie. Dat mag dus niet meer.

Daarnaast verschuift de AOW leeftijd, zijn er veranderingen in het Partnerpensioen en zijn er nieuwe regels voor het opnemen van het pensioen in één keer.

Keuzes maken en een goede voorbereiding

Hoewel er een overgangsfase (verwacht tot 31-12-2026)  is, is het belangrijk dat u als werkgever nu alvast nadenkt over het toekomstbestendig maken van uw Pensioenregeling. Hierbij moet u een aantal belangrijke keuzes maken. Denk hierbij onder andere aan de volgende vragen:

  1. Gaan al uw werknemers over naar een vlakke premie óf
  2. Maakt u gebruik van het overgangsrecht en gaan alleen nieuwe werknemers over naar een vlakke premie?
  3. Moet en gaat u werknemers compenseren voor pensioenachteruitgang?
  4. Hoe hoog stelt u de nieuwe vlakke premie vast?
  5. Neemt u nu de beslissing of wacht u tot het uiterste wettelijke moment (2026)?

Door nu als stil te staan bij deze vragen en goed uit te zoeken wat de gevolgen van de nieuwe Pensioenwet zijn voor uw huidige regeling, kunt u aanpassingen tijdig in gang zetten. U heeft dan voldoende tijd om veranderingen te bespreken met de OR of Personeelsvertegenwoordiging en kunt u ook uw medewerkers tijdig op de hoogte brengen van de gevolgen voor het pensioen waar zij te maken mee krijgen.

Uw pensioenadviseur

De invoering van het nieuwe Pensioenstelsel is een lang en complex traject. Wat moet u als werkgever wanneer doen? Onze pensioenadviseur helpt u graag bij dit traject. Neem nu alvast vrijblijvend contact op, zodat u gegarandeerd bent van een goede voorbereiding.

Geen pensioenregeling en de nieuwe pensioenwet

In de Pensioenwet is ook aandacht voor werknemers die geen pensioen opbouwen via hun werkgever. Naast het aanvalsplan dat uit het Pensioenakkoord is voortgekomen, zijn er ook afspraken in het wetsvoorstel opgenomen om de zogenaamde 'witte vlek' te verminderen.

WIA-administratie nog belangrijker

De aanpassing van de WIA-beoordeling voor 60-plussers maakt het nog belangrijker om een goede WIA-administratie bij te houden. Dit maakt de controle van de beschikking Werkhervattingskas in de toekomst een stuk eenvoudiger.

Beheer van Employee Benefits verzekeringen

Als goed werkgever biedt u uw medewerkers een aantrekkelijk pakket Employee Benefits aan. Een grote meerwaarde voor uw personeel, maar helaas betekent het ook vaak een extra administratieve en communicatieve belasting voor uw organisatie om verzekeraars elke maand in te lichten over alle personeelswijzigingen.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.