Van Pensioenakkoord naar nieuwe Pensioenwet

Het is al weer even geleden dat het Pensioenakkoord werd gesloten. Nu is het aan het nieuwe kabinet om op basis van deze plannen de Pensioenwet aan te passen naar de Nieuwe Pensioenwet. Naar verwachting gebeurt dat dit voorjaar en gaan de nieuwe regels 1 januari 2023 in. Voor werkgevers verandert er veel. Het kost tijd om u goed voor te bereiden en de juiste keuzes te maken voor u en uw medewerkers. Hoe zat het ook al weer en waar moet u dan aan denken? We zetten het voor u op een rij.

Pensioen hoog op de politieke agenda

Door de lange kabinetsformatie is het wat stiller geweest rondom het Pensioenakkoord. Dit betekent niet dat er achter de schermen niets is gebeurd. En een ding is zeker, het huidige kabinet heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan. Niet voor niets is er een minister benoemd met Pensioen expliciet in haar portefeuille: Carola Schouten. Zij zal het Pensioenakkoord zoals dit is gesloten in de zomer van 2020 uitvoeren. Hierbij is het de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 januari 2023 ingaat.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Weet u wat het netto besteedbaar inkomen wordt van uw partner na uw overlijden?

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel zorgt voor twee belangrijke veranderingen:

  • Beschikbare premieregeling: Pensioenopbouw vindt voortaan altijd plaats op basis van beschikbare premie. Hierbij staat de hoogte van de pensioenuitkering vooraf niet vast. Deze is namelijk afhankelijk van het beleggingsrendement. Zo beweegt het pensioen mee met de economie.
  • Leeftijds-onafhankelijke pensioenpremie: Voor iedereen geldt hetzelfde premiepercentage, ongeacht de leeftijd (een leeftijdsonafhankelijke premie of vlakke premie). Veel werkgevers die niet aangesloten zijn bij een pensioenfonds hebben al een beschikbare premieregeling. Maar die hebben meestal een leeftijdsafhankelijke premie: hoe ouder je bent, hoe hoger de premie. Dat mag dus niet meer.

Daarnaast verschuift de AOW leeftijd, zijn er veranderingen in het Partnerpensioen en zijn er nieuwe regels voor het opnemen van het pensioen in één keer.

Keuzes maken en een goede voorbereiding

Hoewel er een overgangsfase (verwacht tot 31-12-2026)  is, is het belangrijk dat u als werkgever nu alvast nadenkt over het toekomstbestendig maken van uw Pensioenregeling. Hierbij moet u een aantal belangrijke keuzes maken. Denk hierbij onder andere aan de volgende vragen:

  1. Gaan al uw werknemers over naar een vlakke premie óf
  2. Maakt u gebruik van het overgangsrecht en gaan alleen nieuwe werknemers over naar een vlakke premie?
  3. Moet en gaat u werknemers compenseren voor pensioenachteruitgang?
  4. Hoe hoog stelt u de nieuwe vlakke premie vast?
  5. Neemt u nu de beslissing of wacht u tot het uiterste wettelijke moment (2026)?

Door nu als stil te staan bij deze vragen en goed uit te zoeken wat de gevolgen van de nieuwe Pensioenwet zijn voor uw huidige regeling, kunt u aanpassingen tijdig in gang zetten. U heeft dan voldoende tijd om veranderingen te bespreken met de OR of Personeelsvertegenwoordiging en kunt u ook uw medewerkers tijdig op de hoogte brengen van de gevolgen voor het pensioen waar zij te maken mee krijgen.

Uw pensioenadviseur

De invoering van het nieuwe Pensioenstelsel is een lang en complex traject. Wat moet u als werkgever wanneer doen? Onze pensioenadviseur helpt u graag bij dit traject. Neem nu alvast vrijblijvend contact op, zodat u gegarandeerd bent van een goede voorbereiding.

Samenwerking met samenwerking Vanbreda Risk & Benefits

Onze samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits

In december 2021 kondigden wij onze samenwerking aan met Vanbreda Risk & Benefits. Een spannend moment. Inmiddels zijn de eerste stappen in de samenwerking gezet. Zo heb ik de afgelopen maanden met veel plezier diverse zakelijke relaties van Insucare samen met de directie van Vanbreda bezocht. Onderwerp van gesprek was de bedrijfsmatige verzekeringen, zoals aansprakelijkheid en cyberrisk verzekeringen.
Belangrijk is dat u de inkomensverzekeringen up-to-date-houdt

Uw inkomensverzekeringen up-to-date

De collectieve inkomensverzekeringen heb je jaren geleden afgesloten. Op dat moment waren ze voor de organisatie het beste product in de markt. De werknemers zijn destijds geïnformeerd over de regelingen. En iedere nieuwe medewerker krijgt een link naar het personeelshandboek waarin de regelingen zijn uitgelegd. Er is sindsdien niet meer naar de verzekeringen omgekeken, want het loopt.
begeleiding bij pensioenkeuzes

Begeleiding bij pensioenkeuzes gewenst door medewerkers

Uw medewerker staat voor verschillende keuzes als het gaat om zijn of haar pensioen. Wil de medewerker eerder met pensioen? Of tijdelijk een hoger of lager pensioen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Vanaf 1 januari 2023 komt daar nog een keuzemogelijkheid bij: het eenmalig opnemen van een bedrag uit de pensioenpot. Maar wat zijn de financiële gevolgen van al deze keuzes? Heeft de medewerker daar voldoende inzicht in?

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.