Zijn de collectieve inkomensverzekeringen nog up-to-date binnen uw bedrijf?

U zet als werkgever uw medeweker op één. Daarom heeft u  goede verzekerde arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers afgesloten. Zoals een collectieve WGA-hiaat en WIA-excedentverzekering, een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve ziektekostenregeling.

Deze verzekeringen heeft u jaren geleden afgesloten. Op dat moment waren ze voor de organisatie het beste product in de markt. De werknemers zijn destijds geïnformeerd over de regelingen van de WIA-verzekering. En iedere nieuwe medewerker krijgt een link naar het personeelshandboek waarin de regelingen zijn uitgelegd. Sindsdien is er niet meer naar de verzekeringen omgekeken, want het loopt.

Bovenstaande situatie trof ik aan tijdens mijn bezoek aan een werkgever. Deze werkgever had mij uitgenodigd om eens naar zijn verzekeringen te kijken. Wisselingen van contactpersonen, slechte bereikbaarheid, lange verwerkingstermijnen en hoge kosten waren voor deze werkgever redenen om op zoek te gaan naar een nieuwe adviseur.

Waar let ik op als inkomensadviseur?

Na een prettige persoonlijke kennismaking kiest de werkgever voor onze scan om de inkomensverzekeringen tegen het licht te houden. Ik ontvang alle relevante documenten en gegevens en ga aan de slag. Ik zie o.a. het volgende:

  • De collectieve WIA-verzekeringen hebben een eindleeftijd van 67 jaar.
  • De verzekerde loonsom wijkt af van wat we zouden verwachten.
  • Het premiepercentage van de collectieve WIA-verzekeringen lijkt ons aan de hoge kant.
  • De collectieve ongevallenverzekering heeft een beperkte dekking tegen een hoge premie.
  • Bijna alle medewerkers nemen deel aan de collectieve zorgverzekering.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Mijn advies aan de werkgever

Ik bespreek mijn bevindingen en concrete aanbevelingen met de HR-adviseur van de werkgever. Deze is verrast. Want waar ze dacht dat alles goed liep, zijn er:

  • Hiaten in de dekking
  • Te hoge premies betaald
  • Kansen gemist om werknemers sneller aan het werk te krijgen

De HR-adviseur geeft mij het vertrouwen en samen gaan we aan de slag met de aanbevelingen. Deze werkgever kan nu weer met een gerust hart zeggen dat alles goed loopt. Eén van onze aanbevelingen was om een marktonderzoek te verrichten voor de collectieve WIA-verzekeringen. Hoe wij dit onderzoek verrichten en wat het oplevert voor de werkgever bespreek ik graag in een volgend artikel.

Uw inkomensverzekeringen ook weer up-to-date krijgen?

Laat uw inkomensverzekeringen periodiek controleren door een adviseur die kennis en ervaring heeft van en met inkomensverzekeringen. U mag hiervoor natuurlijk altijd de inkomensspecialisten van Insucare, Ingrid Wessels of ondergetekende, benaderen.

Reinier van Sluijs
Adviseur Werk en Inkomen

Samenwerking met samenwerking Vanbreda Risk & Benefits

Onze samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits

In december 2021 kondigden wij onze samenwerking aan met Vanbreda Risk & Benefits. Een spannend moment. Inmiddels zijn de eerste stappen in de samenwerking gezet. Zo heb ik de afgelopen maanden met veel plezier diverse zakelijke relaties van Insucare samen met de directie van Vanbreda bezocht. Onderwerp van gesprek was de bedrijfsmatige verzekeringen, zoals aansprakelijkheid en cyberrisk verzekeringen.
Belangrijk is dat u de inkomensverzekeringen up-to-date-houdt

Uw inkomensverzekeringen up-to-date

De collectieve inkomensverzekeringen heb je jaren geleden afgesloten. Op dat moment waren ze voor de organisatie het beste product in de markt. De werknemers zijn destijds geïnformeerd over de regelingen. En iedere nieuwe medewerker krijgt een link naar het personeelshandboek waarin de regelingen zijn uitgelegd. Er is sindsdien niet meer naar de verzekeringen omgekeken, want het loopt.
begeleiding bij pensioenkeuzes

Begeleiding bij pensioenkeuzes gewenst door medewerkers

Uw medewerker staat voor verschillende keuzes als het gaat om zijn of haar pensioen. Wil de medewerker eerder met pensioen? Of tijdelijk een hoger of lager pensioen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Vanaf 1 januari 2023 komt daar nog een keuzemogelijkheid bij: het eenmalig opnemen van een bedrag uit de pensioenpot. Maar wat zijn de financiële gevolgen van al deze keuzes? Heeft de medewerker daar voldoende inzicht in?

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.