Zijn de collectieve inkomensverzekeringen nog up-to-date binnen uw bedrijf?

U zet als werkgever uw medeweker op één. Daarom heeft u  goede verzekerde arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers afgesloten. Zoals een collectieve WGA-hiaat en WIA-excedentverzekering, een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve ziektekostenregeling.

Deze verzekeringen heeft u jaren geleden afgesloten. Op dat moment waren ze voor de organisatie het beste product in de markt. De werknemers zijn destijds geïnformeerd over de regelingen van de WIA-verzekering. En iedere nieuwe medewerker krijgt een link naar het personeelshandboek waarin de regelingen zijn uitgelegd. Sindsdien is er niet meer naar de verzekeringen omgekeken, want het loopt.

Bovenstaande situatie trof ik aan tijdens mijn bezoek aan een werkgever. Deze werkgever had mij uitgenodigd om eens naar zijn verzekeringen te kijken. Wisselingen van contactpersonen, slechte bereikbaarheid, lange verwerkingstermijnen en hoge kosten waren voor deze werkgever redenen om op zoek te gaan naar een nieuwe adviseur.

Waar let ik op als inkomensadviseur?

Na een prettige persoonlijke kennismaking kiest de werkgever voor onze scan om de inkomensverzekeringen tegen het licht te houden. Ik ontvang alle relevante documenten en gegevens en ga aan de slag. Ik zie o.a. het volgende:

  • De collectieve WIA-verzekeringen hebben een eindleeftijd van 67 jaar.
  • De verzekerde loonsom wijkt af van wat we zouden verwachten.
  • Het premiepercentage van de collectieve WIA-verzekeringen lijkt ons aan de hoge kant.
  • De collectieve ongevallenverzekering heeft een beperkte dekking tegen een hoge premie.
  • Bijna alle medewerkers nemen deel aan de collectieve zorgverzekering.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Mijn advies aan de werkgever

Ik bespreek mijn bevindingen en concrete aanbevelingen met de HR-adviseur van de werkgever. Deze is verrast. Want waar ze dacht dat alles goed liep, zijn er:

  • Hiaten in de dekking
  • Te hoge premies betaald
  • Kansen gemist om werknemers sneller aan het werk te krijgen

De HR-adviseur geeft mij het vertrouwen en samen gaan we aan de slag met de aanbevelingen. Deze werkgever kan nu weer met een gerust hart zeggen dat alles goed loopt. Eén van onze aanbevelingen was om een marktonderzoek te verrichten voor de collectieve WIA-verzekeringen. Hoe wij dit onderzoek verrichten en wat het oplevert voor de werkgever bespreek ik graag in een volgend artikel.

Uw inkomensverzekeringen ook weer up-to-date krijgen?

Laat uw inkomensverzekeringen periodiek controleren door een adviseur die kennis en ervaring heeft van en met inkomensverzekeringen. U mag hiervoor natuurlijk altijd de inkomensspecialisten van Insucare benaderen.

Beheer van Employee Benefits verzekeringen

Als goed werkgever biedt u uw medewerkers een aantrekkelijk pakket Employee Benefits aan. Een grote meerwaarde voor uw personeel, maar helaas betekent het ook vaak een extra administratieve en communicatieve belasting voor uw organisatie om verzekeraars elke maand in te lichten over alle personeelswijzigingen.

Goed werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn alleen een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden niet meer voldoende om de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Met goed werkgeverschap moet vertrek en ziekteverzuim van personeel voorkomen worden.
Collectieve zorgverzekering en arbeidsrisico'sArbeidsrisico's en collectieve zorgverzekering

Collectieve zorgverzekering en arbeidsrisico’s

Weet u welke gezondheidsrisico’s aandacht verdienen binnen uw bedrijf? En heeft u een passende aanpak als het gaat om preventie, zorg en verzuim? Graag brengen we beleid op het gebied van preventie en zorg bij u onder de aandacht. We blikken hierbij alvast vooruit op de zorgverzekering in 2023 en geven u tips waar u nu al mee aan de slag kan.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.