Aansprakelijkheid bij ongevallen en schade

Als werkgever kunt u aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en schade. Er zijn verschillende manieren waarop dit mogelijk is. Daarom zijn er ook verschillende verzekeringen om deze risico’s (gedeeltelijk) af te dekken.

Aansprakelijkheid bij ongevallen

Volgens de meest recente cijfers worden jaarlijks 196.000 medewerkers slachtoffer van één of meerdere ongevallen tijdens het werk. Bij de helft leidde het bedrijfsongeval tot ten minste één dag verzuim (bron: cbs). Raakt uw medewerker door een ongeval tijdens het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij/zij u als werkgever aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken.

Ook kunt u denken aan een ongevallenverzekering voor uw personeel. Deze biedt uw medewerkers een eenmalige uitkering als zij door een ongeval (gedeeltelijk) blijvend invalide worden. Bovendien krijgt u een vergoeding om uw medewerker, waar mogelijk, weer aan de slag te helpen. En wanneer uw medewerker onverhoopt overlijdt, voorziet de dekking in een uitkering voor de nabestaanden van uw medewerker.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Aansprakelijkheid bij schade door medewerker

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het juist uw medewerkers zijn, die per ongeluk schade veroorzaken aan personen en/of spullen van anderen. Denk aan een werknemer die een kop koffie over de laptop van een klant laat vallen of een werknemer die op de werkvloer een klant verwondt met een voorwerp. Dit soort claims vallen eveneens onder de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Aansprakelijkheidsclaim als gevolg van beroepsfout

Uw medewerkers kunnen echter ook een aansprakelijkheidsclaim krijgen als gevolg van een beroepsfout. Denk aan een verkeerd advies of een verkeerde berekening. Een beroepsfout kan grote financiële gevolgen hebben voor uw klant. Bescherming tegen de financiële gevolgen van een beroepsfout valt onder de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Insucare werkt samen met Vanbreda Risk & Benefits

Sinds 2021 zijn wij u ook van dienst op het gebied van risicomanagement en schadeverzekeringen. Wij weten precies om welke actuele risico’s bedrijven zich zorgen zouden moeten maken, nu én in de toekomt. Op het gebied van schade, aansprakelijkheid en personeel. Advisering is een continue proces. Wij houden u dan ook proactief op de hoogte van alle ontwikkelingen die relevant zijn voor uw verzekeringen en risicoprofiel. De specialisten van Insucare werken samen met onze partner Vanbreda Risk & Benefits. Hierdoor kunnen wij een nog grotere bijdrage leveren aan uw succes. Neem gerust contact op met Edwin Merks, accountmanager Risk, via 06 480 16 422 of edwin@insucare.nl.

Van Vreda schadeverzekeringen voor bedrijven

Beheer van Employee Benefits verzekeringen

Als goed werkgever biedt u uw medewerkers een aantrekkelijk pakket Employee Benefits aan. Een grote meerwaarde voor uw personeel, maar helaas betekent het ook vaak een extra administratieve en communicatieve belasting voor uw organisatie om verzekeraars elke maand in te lichten over alle personeelswijzigingen.

Goed werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn alleen een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden niet meer voldoende om de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Met goed werkgeverschap moet vertrek en ziekteverzuim van personeel voorkomen worden.
Collectieve zorgverzekering en arbeidsrisico'sArbeidsrisico's en collectieve zorgverzekering

Collectieve zorgverzekering en arbeidsrisico’s

Weet u welke gezondheidsrisico’s aandacht verdienen binnen uw bedrijf? En heeft u een passende aanpak als het gaat om preventie, zorg en verzuim? Graag brengen we beleid op het gebied van preventie en zorg bij u onder de aandacht. We blikken hierbij alvast vooruit op de zorgverzekering in 2023 en geven u tips waar u nu al mee aan de slag kan.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.