Zorgverzekering 2023

Hoe maakt u uw keuze voor de zorgverzekering voor 2023? Met de stijgende kosten voor onder andere boodschappen, gas en energie, wilt u ongetwijfeld een goede financiële afweging maken. Daarnaast is toegang tot goede zorg belangrijk in een wereld die veel van u vraagt. Wij informeren u over de wijzigingen die u in 2023 kunt verwachten en hoe u een passende zorgverzekering kiest.

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de zorgpremie stijgt. Het verplichte eigen risico blijft in 2023 € 385,-.

Per 1 januari 2023 schaft de overheid de collectiviteitskorting op de basisverzekering af. Dit geldt voor alle zorgverzekeringen.

Wat betekent dit voor u?
Krijgt u op dit moment collectiviteitskorting op uw basisverzekering? Vanaf 1 januari 2023 krijgt u deze niet meer.  Door verzekeraars worden wel collectieve afspraken met veel werkgevers gemaakt zodat u blijft profiteren van de voordelen van een collectieve zorgverzekering. Zoals korting op uw aanvullende verzekering of aanvullende dekkingen voor zorg en preventie. Bent u op dit moment niet collectief verzekerd, dan verandert er voor u niets.

Wijzigingen in het basispakket

 • Tot 1 augustus 2023 wordt extra zorg vergoed die nodig is bij het herstel na corona.
 • De vergoeding voor vitamine D verdwijnt.
 • De combinatietest voor zwangere vrouwen wordt niet meer vergoed.
 • De Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor zwangeren wordt per 1 april 2023 middels een overheidsregeling buiten het basispakket om aangeboden. De eigen betaling van 175 euro die eerst gold, komt daarmee te vervallen. Als er sprake is van een medische indicatie gaat de financiering wel via de zorgverzekering, maar hoeft hiervoor geen verplicht eigen risico meer te worden betaald. Dit geldt per 1 januari 2023.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Informeer bij uw werkgever naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

In 2023 verdwijnt de collectiviteitskorting op de basisverzekering.

De reden hiervoor is dat zorgverzekeraars premies eerst voor iedereen verhogen, om vervolgens een bepaalde groep korting te geven. Het streven is dat het makkelijker wordt om het polis aanbod te kunnen vergelijken op prijs en inhoud.

Collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering blijft

Op 14 november wordt het aanbod van de zorgverzekering voor 2023 bekend. Informeer dan bij uw werkgever naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering.

Hoe kiest u uw zorgverzekering 2023?

 1. Wat heeft u mogelijk aan zorg nodig?
  Valt deze zorg binnen de basisverzekering?
  Welke zorgkosten verwacht u?
 2. Welk risico kunt u zelf financieel dragen?
  Wilt u uw eigen risico verhogen?
  Wilt u zich aanvullend verzekeren?
  Heeft of voorziet u financiële problemen? Vraag om hulp. Bijvoorbeeld bij uw werkgever.
 1. Bekijk en vergelijk vanaf 18 november het aanbod van zorgverzekeraars
  Wilt u zelf uw arts of andere zorgverlener kunnen kiezen met volledige vergoeding? Kies dan voor een restitutiepolis.
 2. Kies en sluit voor 1 januari 2023 uw nieuwe zorgpolis af
  Uw huidige polis wordt dan automatisch beëindigd.

Melding op de Collectieve Ongevallenverzekering

Werkgevers vergeten vaak om een ongeval te melden bij de collectieve ongevallenverzekering. Daarom attenderen de inkomensspecialisten van Insucare en de casemanagers van ArboTeam werkgevers erop om dit te doen bij een ziekmelding. Onlangs heeft dit zelfs geleid tot een uitkering van ruim € 20.000 aan een medewerker van een klant, vanwege blijvende invaliditeit. Dit ondanks een te late melding.

Geen pensioenregeling en de nieuwe pensioenwet

In de Pensioenwet is ook aandacht voor werknemers die geen pensioen opbouwen via hun werkgever. Naast het aanvalsplan dat uit het Pensioenakkoord is voortgekomen, zijn er ook afspraken in het wetsvoorstel opgenomen om de zogenaamde 'witte vlek' te verminderen.

WIA-administratie nog belangrijker

De aanpassing van de WIA-beoordeling voor 60-plussers maakt het nog belangrijker om een goede WIA-administratie bij te houden. Dit maakt de controle van de beschikking Werkhervattingskas in de toekomst een stuk eenvoudiger.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.