Zes stappen naar een passende pensioenregeling

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op bovenop de AOW. Om te voorkomen dat deze mensen er na hun pensionering financieel flink op achteruit gaan, is geenpensioen.nl gelanceerd door de SER. Met de presentatie van een stappenplan voor werkgevers, willen ze de totstandkoming van een pensioenregeling bevorderen en vereenvoudigen voor werkgevers.

Heeft u een (beginnende) onderneming? Biedt u nog geen pensioenregeling aan voor uw werknemers? Volg de volgende stappen naar een passende pensioenregeling.

1.     Pensioenfonds?

Check of een pensioenregeling voor de werknemers verplicht is of niet.
Afhankelijk van de werkzaamheden die binnen uw bedrijf verricht worden, valt u onder de zogenaamde verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds. Of de CAO waar uw organisatie aan verbonden is verplicht een pensioenregeling. Komt u er niet uit? Onze pensioenadviseur kan u helpen dit uit te zoeken.

Valt u niet onder een pensioenfonds? Lees dan verder voor de te ondernemen stappen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Wanneer vertel ik nieuwe medewerkers over onze pensioenregeling?

Stappenplan passende pensioenregeling

2.     De pensioenadviseur

Neem contact op met een pensioenadviseur
Een onafhankelijke pensioenadviseur helpt u bij het treffen van een pensioenregeling. Uw wensen en de financiële mogelijkheden en risico’s worden besproken.

Insucare geeft al bijna 20 jaar pensioenadvies. Onze pensioenadviseur adviseert u graag over een collectieve pensioenregeling.

3.     Wensen van uw werknemers

Inventariseer de mogelijkheden en de wensen van werknemers
Bepaal hoeveel financiële ruimte er is om een pensioenregeling aan te bieden. En ga vervolgens met werknemers in gesprek over hun wensen. Zo kunt u goed voorbereid met uw gekozen pensioenadviseur aan de slag.

4.     De pensioenregeling

Kies de inhoud van een pensioenregeling
Er zijn verschillende zaken waar u een keuze in moet maken. Denk aan de hoogte van de pensioenpremie en de verdeling van de premiebetaling tussen u en uw werknemer. Ook het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen komen aan bod.

De pensioenadviseur van Insucare adviseert u een regeling die past bij uw bedrijf, financieel en juridisch steekhoudend is en stráks oplevert wat u er nú van verwacht.

5.     De pensioenuitvoerder

Kies een pensioenuitvoerder
In overleg met de werknemers bepaalt u bij welke aanbieder de pensioenregeling wordt ondergebracht.

Een passende pensioenregeling staat of valt met de instemming van uw werknemers. Goede communicatie is daarin van cruciaal belang. Insucare overlegt en onderhandelt met uw personeelsvertegenwoordiging, geeft inzicht in kosten en opbrengsten en beantwoordt desgewenst vragen van individuele werknemers.

6.     Pensioencommunicatie

Neem de pensioenregeling op in de arbeidsvoorwaarden en informeer de werknemers
Informeer uw werknemers goed over wat wel en niet is opgenomen in de pensioenregeling. Maak duidelijk welke keuzes er zijn. Ook moeten werknemers geïnformeerd worden wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen zoals scheiding, werkloosheid of overlijden voor het pensioen. De pensioenadviseur van Insucare neemt de zorgplicht voor u uit handen en biedt begeleiding waar nodig.

Heeft u een regeling afgesloten, dan zorgt Insucare ervoor dat de pensioenafspraken secuur worden uitgevoerd. Zo nemen wij u veel administratie uit handen en voorkomen wij fouten.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Wij komen graag in contact met bedrijven die hun medewerker op één zetten en een aantrekkelijke pensioenregeling willen aanbieden. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Bel ons of vul het contactformulier. We maken graag kennis met u. Insucare levert pensioenadvies in regio Eindhoven.

Seminar Pensioen

Seminar Goed Werkgeverschap en Duurzame Inzetbaarheid

Goed nieuws! Het jaarlijkse seminar dat wij organiseren samen met onze collega’s van Vanbreda Risk Benefits staat voor de deur. Dit keer met focus op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Ontdek hoe u de balans vindt tussen uw belang als werkgever en dat van uw team. Laat u inspireren op 26 september 2023!

Aansprakelijkheid bij ongevallen en schade

Volgens de meest recente cijfers worden jaarlijks 196.000 medewerkers slachtoffer van één of meerdere ongevallen tijdens het werk. Bij de helft leidde het bedrijfsongeval tot ten minste één dag verzuim (bron: cbs). Raakt uw medewerker door een ongeval tijdens het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij/zij u als werkgever aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken.

Melding op de Collectieve Ongevallenverzekering

Werkgevers vergeten vaak om een ongeval te melden bij de collectieve ongevallenverzekering. Daarom attenderen de inkomensspecialisten van Insucare en de casemanagers van ArboTeam werkgevers erop om dit te doen bij een ziekmelding. Onlangs heeft dit zelfs geleid tot een uitkering van ruim € 20.000 aan een medewerker van een klant, vanwege blijvende invaliditeit. Dit ondanks een te late melding.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.