Zes stappen naar een passende pensioenregeling

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op bovenop de AOW. Om te voorkomen dat deze mensen er na hun pensionering financieel flink op achteruit gaan, is geenpensioen.nl gelanceerd door de SER. Met de presentatie van een stappenplan voor werkgevers, willen ze de totstandkoming van een pensioenregeling bevorderen en vereenvoudigen voor werkgevers.

Heeft u een (beginnende) onderneming? Biedt u nog geen pensioenregeling aan voor uw werknemers? Volg de volgende stappen naar een passende pensioenregeling.

1.     Pensioenfonds?

Check of een pensioenregeling voor de werknemers verplicht is of niet.
Afhankelijk van de werkzaamheden die binnen uw bedrijf verricht worden, valt u onder de zogenaamde verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds. Of de CAO waar uw organisatie aan verbonden is verplicht een pensioenregeling. Komt u er niet uit? Onze pensioenadviseur kan u helpen dit uit te zoeken.

Valt u niet onder een pensioenfonds? Lees dan verder voor de te ondernemen stappen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Wanneer vertel ik nieuwe medewerkers over onze pensioenregeling?

Stappenplan passende pensioenregeling

2.     De pensioenadviseur

Neem contact op met een pensioenadviseur
Een onafhankelijke pensioenadviseur helpt u bij het treffen van een pensioenregeling. Uw wensen en de financiële mogelijkheden en risico’s worden besproken.

Insucare geeft al bijna 20 jaar pensioenadvies. Onze pensioenadviseur adviseert u graag over een collectieve pensioenregeling.

3.     Wensen van uw werknemers

Inventariseer de mogelijkheden en de wensen van werknemers
Bepaal hoeveel financiële ruimte er is om een pensioenregeling aan te bieden. En ga vervolgens met werknemers in gesprek over hun wensen. Zo kunt u goed voorbereid met uw gekozen pensioenadviseur aan de slag.

4.     De pensioenregeling

Kies de inhoud van een pensioenregeling
Er zijn verschillende zaken waar u een keuze in moet maken. Denk aan de hoogte van de pensioenpremie en de verdeling van de premiebetaling tussen u en uw werknemer. Ook het nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen komen aan bod.

De pensioenadviseur van Insucare adviseert u een regeling die past bij uw bedrijf, financieel en juridisch steekhoudend is en stráks oplevert wat u er nú van verwacht.

5.     De pensioenuitvoerder

Kies een pensioenuitvoerder
In overleg met de werknemers bepaalt u bij welke aanbieder de pensioenregeling wordt ondergebracht.

Een passende pensioenregeling staat of valt met de instemming van uw werknemers. Goede communicatie is daarin van cruciaal belang. Insucare overlegt en onderhandelt met uw personeelsvertegenwoordiging, geeft inzicht in kosten en opbrengsten en beantwoordt desgewenst vragen van individuele werknemers.

6.     Pensioencommunicatie

Neem de pensioenregeling op in de arbeidsvoorwaarden en informeer de werknemers
Informeer uw werknemers goed over wat wel en niet is opgenomen in de pensioenregeling. Maak duidelijk welke keuzes er zijn. Ook moeten werknemers geïnformeerd worden wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen zoals scheiding, werkloosheid of overlijden voor het pensioen. De pensioenadviseur van Insucare neemt de zorgplicht voor u uit handen en biedt begeleiding waar nodig.

Heeft u een regeling afgesloten, dan zorgt Insucare ervoor dat de pensioenafspraken secuur worden uitgevoerd. Zo nemen wij u veel administratie uit handen en voorkomen wij fouten.

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Wij komen graag in contact met bedrijven die hun medewerker op één zetten en een aantrekkelijke pensioenregeling willen aanbieden. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Bel ons of vul het contactformulier. We maken graag kennis met u. Insucare levert pensioenadvies in regio Eindhoven.

Samenwerking met samenwerking Vanbreda Risk & Benefits

Onze samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits

In december 2021 kondigden wij onze samenwerking aan met Vanbreda Risk & Benefits. Een spannend moment. Inmiddels zijn de eerste stappen in de samenwerking gezet. Zo heb ik de afgelopen maanden met veel plezier diverse zakelijke relaties van Insucare samen met de directie van Vanbreda bezocht. Onderwerp van gesprek was de bedrijfsmatige verzekeringen, zoals aansprakelijkheid en cyberrisk verzekeringen.
Belangrijk is dat u de inkomensverzekeringen up-to-date-houdt

Uw inkomensverzekeringen up-to-date

De collectieve inkomensverzekeringen heb je jaren geleden afgesloten. Op dat moment waren ze voor de organisatie het beste product in de markt. De werknemers zijn destijds geïnformeerd over de regelingen. En iedere nieuwe medewerker krijgt een link naar het personeelshandboek waarin de regelingen zijn uitgelegd. Er is sindsdien niet meer naar de verzekeringen omgekeken, want het loopt.
begeleiding bij pensioenkeuzes

Begeleiding bij pensioenkeuzes gewenst door medewerkers

Uw medewerker staat voor verschillende keuzes als het gaat om zijn of haar pensioen. Wil de medewerker eerder met pensioen? Of tijdelijk een hoger of lager pensioen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Vanaf 1 januari 2023 komt daar nog een keuzemogelijkheid bij: het eenmalig opnemen van een bedrag uit de pensioenpot. Maar wat zijn de financiële gevolgen van al deze keuzes? Heeft de medewerker daar voldoende inzicht in?

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.