Wat houdt een middelloonregeling precies in?

In Nederland kennen we verschillende soorten pensioenregelingen. De meest voorkomende zijn de middelloon- en de beschikbare premieregeling. In dit artikel lichten we beide regelingen kort toe en bespreken we wat de overgang van de ene naar de andere regeling precies inhoudt.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

De gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor de pensioenregeling die werkgevers hun medewerkers aanbieden kunnen groot zijn.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

De middelloonregeling

Deze regeling wordt ook wel een uitkeringsovereenkomst genoemd. De uiteindelijke uitkering wordt toegezegd en de premie is afhankelijk van het toegezegde pensioen.

De hoogte van het pensioen is afhankelijk van het salaris, het opbouwpercentage en het aantal dienstjaren bij een werkgever. Een middelloonregeling heeft als doelstelling een pensioen gelijk aan een bepaald percentage van het gemiddelde salaris dat een werknemer tijdens het dienstverband heeft verdiend. De pensioenuitkering uit de middelloonregeling, aangevuld met de AOW, is maximaal gelijk zijn aan 75% van het gemiddeld verdiende salaris. De opbouw van een middelloonpensioen ziet er uit als op de afbeelding hiernaast.

De beschikbare premieregeling

Deze regeling wordt ook wel een premieovereenkomst genoemd. In tegenstelling tot een middelloonregeling wordt er geen uitkering toegezegd, maar enkel de premie. Maandelijks wordt er door de werkgever een bedrag op de individuele rekening van de werknemer gestort. De uitvoerder van de pensioenregeling laat het saldo op deze rekening groeien door met het pensioengeld te beleggen. De hoogte van het saldo op pensioendatum is onbekend. Deze is afhankelijk van de aangroei gedurende het dienstverband.

Op de pensioendatum moet de opgebouwde waarde worden omgezet in een levenslange pensioenuitkering. De doelstelling van een beschikbare premieregeling is het bereiken van een pensioen gelijk aan de toezegging van een middelloonregeling, zonder de garantie.

De hoogte van het uiteindelijke pensioen is afhankelijk van de hoogte van de premie en de aangroei door de beleggingen. Het risico komt dus voor rekening van de werknemer. Er zijn geen garanties over de hoogte van het te bereiken pensioen. De opbouw van het pensioen ziet er als op de afbeelding hiernaast uit.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Overgang van middelloon naar beschikbare premie

Het komt steeds vaker voor dat werkgevers overstappen van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling. Dit doen zij omdat de uitkeringsovereenkomst een relatief dure regeling is. Bij een middelloonregeling wordt er namelijk van uitgegaan dat de premie elk jaar met een vast percentage aangroeit. De daadwerkelijke marktrente in Nederland ligt echter al jaren onder het door de uitvoerders gebruikte percentage. Dit betekent dat werkgevers een extra premie moeten betalen voor de garantie. De werknemers krijgen hier geen hoger pensioen voor, maar de kosten voor werkgever worden wel hoger.

De beschikbare premieregeling heeft, zoals gezegd, dezelfde doelstelling als een middelloonregeling. De kans bestaat dat het uiteindelijke pensioen lager uitvalt. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de beleggingen meer rendement opleveren dan verwacht waardoor de uitkering hoger wordt. Het uiteindelijke pensioen is dus minder zeker. Omdat de kosten van een premieovereenkomst lager zijn kan de werkgever een deel van zijn pensioenbudget gebruiken om de toezegging te verbeteren. Bovendien wordt de premie van de premieovereenkomst op een individuele rekening gestort, in plaats van in één grote pot voor alle deelnemers. Een werknemer kan daarmee altijd zien hoeveel geld er op zijn rekening staat en hoe dit per jaar groeit (of krimpt).

Een beschikbare premieregeling is dus niet per definitie een slechtere regeling dan de middelloonregeling. Wel is het een ander soort pensioenregeling.

Wet Toekomst Pensioen

Met ingang van 1 juli 2023 treedt de Wet Toekomst Pensioenen in werking . Deze wet kent een overgangsperiode. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe wetgeving.
Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk een pensioenregeling te hebben op basis van een uitkeringsovereenkomst. Dan is een premieovereenkomst de enige toegestane vorm.

Uitgangspunt is dat de nieuwe premieovereenkomst een gelijkblijvend premiepercentage heeft voor alle leeftijden. Dit in tegenstelling tot de meeste premieovereenkomsten op dit moment die een leeftijdsafhankelijke staffel hebben.

Er zijn verschillende overgangsregelingen voor uitkeringsovereenkomsten en bestaande premieovereenkomsten. Wacht dan ook niet te lang met het informeren naar de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor uw pensioenregeling.

Pensioenadvies van Insucare

Belangrijk is om u goed te laten voorlichten door een deskundige pensioenadviseur die u precies kan vertellen welke veranderingen specifiek voor uw organisatie gelden. Daarnaast is de overgang van middelloon naar beschikbare premie een traject waar verschillende partijen aan deel moeten nemen (denk aan Personeelsvertegenwoordiging, Directie etc.). U sluit per slot van rekening een andere regeling af. Heeft u vragen? Neem contact op met een van onze pensioenadviseurs via 040-2313800 of stuur een e-mail naar info@insucare.nl. Wij kunnen u ook helpen met voorlichting over de overgang richting OR en werknemers.

Insucare wordt Vanbreda Risk & Benefits

Vanaf 1 november gaat Insucare verder onder de naam Vanbreda Risk & Benefits. En dat is niet het enige. Vanaf deze zelfde datum verhuizen wij naar een nieuw kantoor in Eindhoven. Wijnand vertelt u graag meer.
Seminar Pensioen

Seminar Goed Werkgeverschap en Duurzame Inzetbaarheid

Goed nieuws! Het jaarlijkse seminar dat wij organiseren samen met onze collega’s van Vanbreda Risk Benefits staat voor de deur. Dit keer met focus op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Ontdek hoe u de balans vindt tussen uw belang als werkgever en dat van uw team. Laat u inspireren op 26 september 2023!

Aansprakelijkheid bij ongevallen en schade

Volgens de meest recente cijfers worden jaarlijks 196.000 medewerkers slachtoffer van één of meerdere ongevallen tijdens het werk. Bij de helft leidde het bedrijfsongeval tot ten minste één dag verzuim (bron: cbs). Raakt uw medewerker door een ongeval tijdens het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij/zij u als werkgever aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.