De verkiezingen staan voor de deur. De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) bracht aan de hand van de verkiezingsprogramma’s van 13 partijen in kaart wat u als werkgever moet weten. Uiteraard valt er genoeg te kiezen op basis van de verschillende standpunten. Maar er zijn ook overeenkomsten. Zo ligt er de wens om de verschillen te verkleinen tussen vaste werknemers, flexwerkers en ZZP’ers. En ook wordt er vaak gesproken over de terugkeer van de sociale werkvoorziening in een nieuwe vorm. Wij keken naar de punten op het gebied van pensioen, werk en inkomen.

Pensioenakkoord

Vrijwel alle partijen houden vast aan het pensioenakkoord. Wel is er verschil in opvatting over het verhogen van de AOW, de AOW leeftijd en de mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. Uit de Arbobalans van TNO bleek onlangs dat de gemiddelde pensioenleeftijd 2,5 jaar hoger ligt dan de leeftijd (62,5 jaar) waarop werknemers aangegeven niet meer te kunnen of willen doorwerken. In de praktijk zien we dat dit regelmatig tot verzuim leidt.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Wilt u met ons van gedachte wisselen over de uitdagingen die u tegenkomt binnen uw organisatie op het gebied van pensioen, arbo en inkomen?


Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetaling bij ziekte moet minder zwaar zijn voor werkgevers. Daar zijn de partijen het over eens. Het verschil zit in de manier waarop deze verlichting bewerkstelligd zou moeten worden. De Commissie Borstlap adviseerde vorig jaar om de loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen van 2 naar 1 jaar. Een plan wat eerder sneuvelde. Onder andere omdat het de prikkel bij werkgevers kan wegnemen te werken aan preventie en re-integratie.

Werk en privé balans

De coronacrisis heeft de aandacht getrokken naar de balans tussen werk en privé. Partijen maken zich vooral zorgen over de druk die op de schouders van burgers ligt om verschillende verantwoordelijkheden te combineren, zeker nu digitalisering de scheiding tussen werk en privé meer fluïde maakt. Sommige partijen pleiten voor meer vormen van verlof, zoals voor mantelzorg of doorbetaald langdurig zorgverlof. Wij zien bij ArboTeam werkgevers worstelen als er sprake is van een flinke belasting in de privé situatie van een werknemer. Soms wordt ten onrechte heil gezocht in een ziekmelding om een label te kunnen plakken op de verminderde inzetbaarheid.

Welke ontwikkelingen spelen bij u?

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op het gebied van pensioen, inkomen en arbo nauwgezet volgen. Wilt u van gedachte wisselen over de uitdagingen die u op deze gebieden tegenkomt binnen uw organisatie? Neem gerust contact met ons op. Wij denken mee en helpen u graag verder.

Ons kantoor is gevestigd in Eindhoven.

Zes stappen naar een passende pensioenregeling

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op bovenop de AOW. Om te voorkomen dat deze mensen er na hun pensionering financieel flink op achteruit gaan, is geenpensioen.nl gelanceerd door de SER. Met de presentatie van een stappenplan voor werkgevers, willen ze de totstandkoming van een pensioenregeling bevorderen en vereenvoudigen voor werkgevers.
Eigenrisicodrager

Voor welke inkomensregelingen kan ik eigenrisicodrager worden?

Het UWV begeleidt uw (ex-)werknemer als hij in de Ziektewet of in de WIA terecht komt. Het UWV keert ook de uitkering uit aan deze (ex-)werknemer. Als (ex-)werkgever betaalt u hierdoor voor een periode van maximaal 10 jaar een hogere premie aan het UWV. Als werkgever heeft u geen invloed op deze kosten. Wilt u zelf de regie, dan biedt de overheid u de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden. U kunt eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en/of de WGA.
Inkomen verzuim

No-riskpolis: vraag tijdig de ziektewet uitkering aan

Bij een ziekmelding van een medewerker met een no-riskpolis, wordt de Ziektewet uitkering vaak niet geclaimd bij het UWV door de werkgever. Vaak is bij de werkgever en werknemer niet bekend dat er gebruik gemaakt kan worden van deze regeling. Werkgevers lopen hierdoor geld mis. Nu kan de claim achteraf alsnog worden ingediend, maar hier gaat mogelijk iets in wijzigen.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.