De verkiezingen staan voor de deur. De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) bracht aan de hand van de verkiezingsprogramma’s van 13 partijen in kaart wat u als werkgever moet weten. Uiteraard valt er genoeg te kiezen op basis van de verschillende standpunten. Maar er zijn ook overeenkomsten. Zo ligt er de wens om de verschillen te verkleinen tussen vaste werknemers, flexwerkers en ZZP’ers. En ook wordt er vaak gesproken over de terugkeer van de sociale werkvoorziening in een nieuwe vorm. Wij keken naar de punten op het gebied van pensioen, werk en inkomen.

Pensioenakkoord

Vrijwel alle partijen houden vast aan het pensioenakkoord. Wel is er verschil in opvatting over het verhogen van de AOW, de AOW leeftijd en de mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. Uit de Arbobalans van TNO bleek onlangs dat de gemiddelde pensioenleeftijd 2,5 jaar hoger ligt dan de leeftijd (62,5 jaar) waarop werknemers aangegeven niet meer te kunnen of willen doorwerken. In de praktijk zien we dat dit regelmatig tot verzuim leidt.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Wilt u met ons van gedachte wisselen over de uitdagingen die u tegenkomt binnen uw organisatie op het gebied van pensioen, arbo en inkomen?


Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetaling bij ziekte moet minder zwaar zijn voor werkgevers. Daar zijn de partijen het over eens. Het verschil zit in de manier waarop deze verlichting bewerkstelligd zou moeten worden. De Commissie Borstlap adviseerde vorig jaar om de loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen van 2 naar 1 jaar. Een plan wat eerder sneuvelde. Onder andere omdat het de prikkel bij werkgevers kan wegnemen te werken aan preventie en re-integratie.

Werk en privé balans

De coronacrisis heeft de aandacht getrokken naar de balans tussen werk en privé. Partijen maken zich vooral zorgen over de druk die op de schouders van burgers ligt om verschillende verantwoordelijkheden te combineren, zeker nu digitalisering de scheiding tussen werk en privé meer fluïde maakt. Sommige partijen pleiten voor meer vormen van verlof, zoals voor mantelzorg of doorbetaald langdurig zorgverlof. Wij zien bij ArboTeam werkgevers worstelen als er sprake is van een flinke belasting in de privé situatie van een werknemer. Soms wordt ten onrechte heil gezocht in een ziekmelding om een label te kunnen plakken op de verminderde inzetbaarheid.

Welke ontwikkelingen spelen bij u?

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op het gebied van pensioen, inkomen en arbo nauwgezet volgen. Wilt u van gedachte wisselen over de uitdagingen die u op deze gebieden tegenkomt binnen uw organisatie? Neem gerust contact met ons op. Wij denken mee en helpen u graag verder.

Ons kantoor is gevestigd in Eindhoven.

Financieel inzicht na overlijden partner

Tijdens Financieel Inzicht gesprekken blijkt vaak dat het ouderdomspensioen wel toereikend is, maar dat er bij overlijden sprake is van een grote terugval in het inkomen van de partner. Dan word ik mij weer bewust van het belang van de overlijdensrisicoverzekering.

Collectieve zorgverzekering aanbod 2022

Gezondheid en vitaliteit hebben ieders aandacht in de huidige omstandigheden. Dit geldt ook voor u als werkgever, want in veel bedrijven is het verzuim opgelopen. Met een collectieve zorgverzekering kunt u het verschil maken voor uw organisatie. En nu is het moment te bepalen wat er eind van het jaar te kiezen valt voor uw medewerkers.
Communicatie over de WIA verzekering

Medewerkers worden niet volledig geïnformeerd door de WIA verzekeraar

Als werkgever wilt u dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden die u voor hen heeft getroffen. Laat u dit aan de verzekeraar over?

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.