De verkiezingen staan voor de deur. De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) bracht aan de hand van de verkiezingsprogramma’s van 13 partijen in kaart wat u als werkgever moet weten. Uiteraard valt er genoeg te kiezen op basis van de verschillende standpunten. Maar er zijn ook overeenkomsten. Zo ligt er de wens om de verschillen te verkleinen tussen vaste werknemers, flexwerkers en ZZP’ers. En ook wordt er vaak gesproken over de terugkeer van de sociale werkvoorziening in een nieuwe vorm. Wij keken naar de punten op het gebied van pensioen, werk en inkomen.

Pensioenakkoord

Vrijwel alle partijen houden vast aan het pensioenakkoord. Wel is er verschil in opvatting over het verhogen van de AOW, de AOW leeftijd en de mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. Uit de Arbobalans van TNO bleek onlangs dat de gemiddelde pensioenleeftijd 2,5 jaar hoger ligt dan de leeftijd (62,5 jaar) waarop werknemers aangegeven niet meer te kunnen of willen doorwerken. In de praktijk zien we dat dit regelmatig tot verzuim leidt.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Wilt u met ons van gedachte wisselen over de uitdagingen die u tegenkomt binnen uw organisatie op het gebied van pensioen, arbo en inkomen?


Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetaling bij ziekte moet minder zwaar zijn voor werkgevers. Daar zijn de partijen het over eens. Het verschil zit in de manier waarop deze verlichting bewerkstelligd zou moeten worden. De Commissie Borstlap adviseerde vorig jaar om de loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen van 2 naar 1 jaar. Een plan wat eerder sneuvelde. Onder andere omdat het de prikkel bij werkgevers kan wegnemen te werken aan preventie en re-integratie.

Werk en privé balans

De coronacrisis heeft de aandacht getrokken naar de balans tussen werk en privé. Partijen maken zich vooral zorgen over de druk die op de schouders van burgers ligt om verschillende verantwoordelijkheden te combineren, zeker nu digitalisering de scheiding tussen werk en privé meer fluïde maakt. Sommige partijen pleiten voor meer vormen van verlof, zoals voor mantelzorg of doorbetaald langdurig zorgverlof. Wij zien bij ArboTeam werkgevers worstelen als er sprake is van een flinke belasting in de privé situatie van een werknemer. Soms wordt ten onrechte heil gezocht in een ziekmelding om een label te kunnen plakken op de verminderde inzetbaarheid.

Welke ontwikkelingen spelen bij u?

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op het gebied van pensioen, inkomen en arbo nauwgezet volgen. Wilt u van gedachte wisselen over de uitdagingen die u op deze gebieden tegenkomt binnen uw organisatie? Neem gerust contact met ons op. Wij denken mee en helpen u graag verder.

Ons kantoor is gevestigd in Eindhoven.

Samenwerking met samenwerking Vanbreda Risk & Benefits

Onze samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits

In december 2021 kondigden wij onze samenwerking aan met Vanbreda Risk & Benefits. Een spannend moment. Inmiddels zijn de eerste stappen in de samenwerking gezet. Zo heb ik de afgelopen maanden met veel plezier diverse zakelijke relaties van Insucare samen met de directie van Vanbreda bezocht. Onderwerp van gesprek was de bedrijfsmatige verzekeringen, zoals aansprakelijkheid en cyberrisk verzekeringen.
Belangrijk is dat u de inkomensverzekeringen up-to-date-houdt

Uw inkomensverzekeringen up-to-date

De collectieve inkomensverzekeringen heb je jaren geleden afgesloten. Op dat moment waren ze voor de organisatie het beste product in de markt. De werknemers zijn destijds geïnformeerd over de regelingen. En iedere nieuwe medewerker krijgt een link naar het personeelshandboek waarin de regelingen zijn uitgelegd. Er is sindsdien niet meer naar de verzekeringen omgekeken, want het loopt.
begeleiding bij pensioenkeuzes

Begeleiding bij pensioenkeuzes gewenst door medewerkers

Uw medewerker staat voor verschillende keuzes als het gaat om zijn of haar pensioen. Wil de medewerker eerder met pensioen? Of tijdelijk een hoger of lager pensioen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Vanaf 1 januari 2023 komt daar nog een keuzemogelijkheid bij: het eenmalig opnemen van een bedrag uit de pensioenpot. Maar wat zijn de financiële gevolgen van al deze keuzes? Heeft de medewerker daar voldoende inzicht in?

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.