De verkiezingen staan voor de deur. De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) bracht aan de hand van de verkiezingsprogramma’s van 13 partijen in kaart wat u als werkgever moet weten. Uiteraard valt er genoeg te kiezen op basis van de verschillende standpunten. Maar er zijn ook overeenkomsten. Zo ligt er de wens om de verschillen te verkleinen tussen vaste werknemers, flexwerkers en ZZP’ers. En ook wordt er vaak gesproken over de terugkeer van de sociale werkvoorziening in een nieuwe vorm. Wij keken naar de punten op het gebied van pensioen, werk en inkomen.

Pensioenakkoord

Vrijwel alle partijen houden vast aan het pensioenakkoord. Wel is er verschil in opvatting over het verhogen van de AOW, de AOW leeftijd en de mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. Uit de Arbobalans van TNO bleek onlangs dat de gemiddelde pensioenleeftijd 2,5 jaar hoger ligt dan de leeftijd (62,5 jaar) waarop werknemers aangegeven niet meer te kunnen of willen doorwerken. In de praktijk zien we dat dit regelmatig tot verzuim leidt.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Wilt u met ons van gedachte wisselen over de uitdagingen die u tegenkomt binnen uw organisatie op het gebied van pensioen, arbo en inkomen?

Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetaling bij ziekte moet minder zwaar zijn voor werkgevers. Daar zijn de partijen het over eens. Het verschil zit in de manier waarop deze verlichting bewerkstelligd zou moeten worden. De Commissie Borstlap adviseerde vorig jaar om de loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen van 2 naar 1 jaar. Een plan wat eerder sneuvelde. Onder andere omdat het de prikkel bij werkgevers kan wegnemen te werken aan preventie en re-integratie.

Werk en privé balans

De coronacrisis heeft de aandacht getrokken naar de balans tussen werk en privé. Partijen maken zich vooral zorgen over de druk die op de schouders van burgers ligt om verschillende verantwoordelijkheden te combineren, zeker nu digitalisering de scheiding tussen werk en privé meer fluïde maakt. Sommige partijen pleiten voor meer vormen van verlof, zoals voor mantelzorg of doorbetaald langdurig zorgverlof. Wij zien bij ArboTeam werkgevers worstelen als er sprake is van een flinke belasting in de privé situatie van een werknemer. Soms wordt ten onrechte heil gezocht in een ziekmelding om een label te kunnen plakken op de verminderde inzetbaarheid.

Welke ontwikkelingen spelen bij u?

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op het gebied van pensioen, inkomen en arbo nauwgezet volgen. Wilt u van gedachte wisselen over de uitdagingen die u op deze gebieden tegenkomt binnen uw organisatie? Neem gerust contact met ons op. Wij denken mee en helpen u graag verder.

Ons kantoor is gevestigd in Eindhoven.

Insucare wordt Vanbreda Risk & Benefits

Vanaf 1 november gaat Insucare verder onder de naam Vanbreda Risk & Benefits. En dat is niet het enige. Vanaf deze zelfde datum verhuizen wij naar een nieuw kantoor in Eindhoven. Wijnand vertelt u graag meer.
Seminar Pensioen

Seminar Goed Werkgeverschap en Duurzame Inzetbaarheid

Goed nieuws! Het jaarlijkse seminar dat wij organiseren samen met onze collega’s van Vanbreda Risk Benefits staat voor de deur. Dit keer met focus op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Ontdek hoe u de balans vindt tussen uw belang als werkgever en dat van uw team. Laat u inspireren op 26 september 2023!

Aansprakelijkheid bij ongevallen en schade

Volgens de meest recente cijfers worden jaarlijks 196.000 medewerkers slachtoffer van één of meerdere ongevallen tijdens het werk. Bij de helft leidde het bedrijfsongeval tot ten minste één dag verzuim (bron: cbs). Raakt uw medewerker door een ongeval tijdens het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij/zij u als werkgever aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.