‘Insucare ontzorgt; dat is echt kenmerkend voor hun aanpak’

Pensioen, verzuimbegeleiding en advisering duurzame inzetbaarheid

ACHTERGROND GNT (voedingsindustrie)

In 1978 startte GNT als familiebedrijf in Aken. Vandaag de dag is GNT uitgegroeid tot een mondiale partner voor de voedingsindustrie. Met zo’n 350 medewerkers, twee productiefaciliteiten en momenteel tien strategisch gelegen vestigingen levert GNT aan ruim 100 landen over de hele wereld. Wij staan voor wat we maken: kleurende levensmiddelen, bereid uit eetbare vruchten, groenten en planten. Hiermee wordt aan vele voedingsproducten op natuurlijke en veilige wijze de juiste kleur gegeven. Als pionier in het kleuren van voedingsmiddelen zijn we uitgegroeid tot absolute marktleider op dit gebied en hebben we de ambitie dit ook te blijven!

Annet van Leenders is Head of Group HR bij GNT. Toen zij in 2010 de overstap naar GNT maakte, was een van de eerste vraagstukken het vinden van een nieuwe partner voor pensioen. ‘Voor mij niet zo moeilijk, want in mijn vorige baan had ik plezierig en goed samengewerkt met Insucare. Ik heb hen geïntroduceerd bij mijn collega’s en na een pitch zijn zij inderdaad de nieuwe partner voor GNT geworden. Inmiddels zelfs voor drie diensten.’

Ik werk, via mijn vorige werkgever én nu bij GNT, al heel wat jaren met Insucare samen. Dat zegt op zich al genoeg, denk ik. Ze adviseren ons goed, zijn zorgvuldig in hun dossiers, reageren snel. Ze ontzorgen echt; dat kenmerkt hun manier van werken.

Pensioen door Insucare

‘Hiermee begon de relatie. Insucare nam toen het beheer over van onze collectieve pensioenregeling. Met de sterke groei in de afgelopen jaren heeft Insucare steeds de nieuwe collega’s opgenomen in de regeling en hen waar nodig voorgelicht over het pakket aan voorzieningen daarin. Ze informeren ons steeds tijdig over eventuele aanpassingen in de regeling en nieuwe wet- en regelgeving. Op dit moment lopen zo’n 150 medewerkers vanuit onze Nederlandse vestiging hierin mee.’

Verzuim door ArboTeam

Vrij snel is Insucare ook onze partner op het gebied van verzuimbegeleiding geworden. Ze hebben daarvoor een prima en gemakkelijk online systeem. Wij melden verzuimgevallen aan; zij nemen die over en zijn de schakel tussen ons en de bedrijfsarts en andere externe partijen. Zeker bij langdurige verzuimsituaties is dat erg prettig met alle verplichtingen die wij als werkgever hebben. ArboTeam, onderdeel van Insucare, zorgt ervoor dat wij onze dossiers nauwkeurig bijhouden. Ze benaderen ons proactief, informeren ons over preventieve maatregelen en financiële consequenties en helpen ons steeds op tijd de juiste stappen te zetten.

Signalering

Onderdeel van hun service is signalering. ArboTeam analyseert ziektemeldingen over een langere periode. Wij hebben een laag ziekteverzuim, maar zo’n analyse kan altijd interessante inzichten opleveren, bijvoorbeeld over een repeterend kort verzuim bij een specifieke medewerker of een hoger dan gemiddeld verzuim op een afdeling. Dan kun je gaan kijken of daar iets speelt en eventueel in een vroeg stadium maatregelen nemen. Dat helpt ons verzuim te voorkomen.

Duurzame inzetbaarheid door FinniZ

Een derde activiteit gaat over duurzame inzetbaarheid. Met FinniZ,  loopt op dit moment een pilot waarin enkele van onze medewerkers met een specialist van FinniZ een inventarisatie maken van hun financiële situatie. Wat hebben ze aan opgebouwd pensioen bij GNT en bij eventueel vorige werkgevers is de belangrijkste vraag. Maar ook wordt gekeken naar eigen vermogen, schulden en lopende verplichtingen. Met dit financiële inzicht weten zij hoe ze ervoor staan en kunnen zij met ons in gesprek over ambities, pensioendatum of misschien minder werken. Dat is van belang voor hen zelf én voor GNT. Het helpt ons bij het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en bij het maken van een personeelsplanning op de langere termijn. Om privacyredenen ontvang ik de uitkomsten en bevindingen uiteraard geanonimiseerd.

GNT International BV
Annet van Leenders

Annet van Leenders

Head of Group HR

GNT International

Insucare, ArboTeam, FinniZ

Al sinds 2002 helpen wij onze relaties met advies over het HR-beleid, vooral op het gebied van pensioen, inkomens- en zorgverzekeringen en arbo. In Insucare, ArboTeam en FinniZ hebben wij onze kennis, services en diensten op het gebied van HR-beleid en arbeidsvoorwaarden ondergebracht. Drie bedrijven met ieder hun eigen focus en één gezamenlijk doel: zorgen dat uw medewerker met plezier naar zijn werk gaat, gezond blijft en aan het eind van zijn carrière in goede conditie met pensioen kan gaan.