Wie maakt melding op de collectieve ongevallenverzekering?

Werkgevers vergeten vaak om een ongeval te melden bij de collectieve ongevallenverzekering. Daarom attenderen de inkomensspecialisten van Insucare en de casemanagers van ArboTeam werkgevers erop om dit te doen bij een ziekmelding. Onlangs heeft dit zelfs geleid tot een uitkering van ruim € 20.000 aan een medewerker van een klant, vanwege blijvende invaliditeit. Dit ondanks een te late melding.

Financiële compensatie na een ongeval

Werkgevers regelen voor hun medewerkers vaak een goede pensioenregeling als inkomen voor later en een WGA-hiaatverzekering om inkomensverlies op te vangen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Met een collectieve ongevallenverzekering regelt u voor medewerkers ook een eenmalige financiële compensatie na een ongeval met blijvende invaliditeit tot gevolg. U wilt het risico op een ongeval in uw bedrijf natuurlijk zo veel mogelijk beperken. Maar mocht één van uw medewerkers door een ongeval op het werk invalide worden of zelfs komen te overlijden, dan wilt u als goed werkgever de schade waar mogelijk compenseren. In sommige CAO’s is het zelfs verplicht een collectieve ongevallenverzekering af te sluiten.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Als werkgever kunt u aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en schade.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Wanneer maakt u melding op de collectieve ongevallenverzekering?

De verzekeraar keert eenmalig uit bij blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Wij raden u aan een ongeval altijd binnen de meldtijd van uw verzekering te melden, ook wanneer nog niet duidelijk is of er sprake is van blijvende invaliditeit.

Afhankelijk van de verzekering is er ook dekking buiten werktijd. Organiseer daarom goed binnen uw bedrijf dat meldingen tijdig worden doorgegeven aan de verzekeraar. Insucare kan u hier uiteraard bij helpen.

Collectieve ongevallenverzekering? Goed geregeld bij ArboTeam en Insucare!

Hoe helpen wij onze klanten? Bij een ziekmelding registreert u of de ziekte het gevolg is van een arbeidsongeval en of er sprake was van een ongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken was. Is één van beide het geval, dan gaat er automatisch een melding van ArboTeam naar Insucare. De specialist van Insucare beoordeelt met u of een melding gemaakt moet worden op de collectieve ongevallenverzekering. Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op via 040 23 13 800 of vul het contactformulier in op deze pagina.

Melding op de Collectieve Ongevallenverzekering

Werkgevers vergeten vaak om een ongeval te melden bij de collectieve ongevallenverzekering. Daarom attenderen de inkomensspecialisten van Insucare en de casemanagers van ArboTeam werkgevers erop om dit te doen bij een ziekmelding. Onlangs heeft dit zelfs geleid tot een uitkering van ruim € 20.000 aan een medewerker van een klant, vanwege blijvende invaliditeit. Dit ondanks een te late melding.

Geen pensioenregeling en de nieuwe pensioenwet

In de Pensioenwet is ook aandacht voor werknemers die geen pensioen opbouwen via hun werkgever. Naast het aanvalsplan dat uit het Pensioenakkoord is voortgekomen, zijn er ook afspraken in het wetsvoorstel opgenomen om de zogenaamde 'witte vlek' te verminderen.

WIA-administratie nog belangrijker

De aanpassing van de WIA-beoordeling voor 60-plussers maakt het nog belangrijker om een goede WIA-administratie bij te houden. Dit maakt de controle van de beschikking Werkhervattingskas in de toekomst een stuk eenvoudiger.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.