‘Insucare is hun eigen bedrijf; ze zijn daar echt mee bezig.’

Pensioenadvies en verzuimbegeleiding

ACHTERGROND

Polvo BV is de handelsnaam van 12 technische groothandels (Leys, Holtgrefe, Kruyt, Lekkerkerker, vd Stad, Dubson, de Schakel, vd Ham, Kobam, Cystac, TP-land en GKL VT) met 34 vestigingen voor de bouw en industrie in zuid-, west- en oost-Nederland. Met ruim 300 medewerkers leveren zij producten en materialen aan aannemers, woningbouwverenigingen en zzp’ers voor branches als bouw, installatie en techniek. Polvo is onderdeel van de Pallieter Group.

Insucare is hun eigen bedrijf; ze zijn daar echt mee bezig.

Alle verzekeringen via Insucare

Financieel directeur van Polvo Jeroen Vermeer: ‘Onze eerste contacten met Insucare liepen via de holding. Pallieter Group had al eerder via Insucare een collectieve zorg– en ongevallenverzekering afgesloten. In 2013 hebben wij ook een groot deel van onze andere verzekeringen bij hen ondergebracht.’

Het advies hebben ze nauwkeurig toegelicht, volledig onderbouwd en met een overzicht van risico’s, kosten en voorwaarden. Dat geeft vertrouwen in het advies dat je krijgt.

Verzuimadvies

Online module verzuimbegeleiding
AANPAK
‘Bijzonder onderdeel daarin is de verzuimbegeleiding. Polvo is eigenrisicodrager, wat betekent dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van zieke medewerkers en het bijhouden van de bijhorende administratie. Dat doet Insucare nu voor ons met het online beheer. Dat loopt prima. Ze reageren snel op vragen, pakken nieuwe ziektegevallen direct op en houden me goed op de hoogte van ontwikkelingen in lopende dossiers. Ook maken ze analyses over het ziekteverzuim in onze bedrijven, zodat we snel kunnen reageren bij bijvoorbeeld hoog of frequent verzuim.’ ‘De betrokkenheid van Insucare is vooral van belang bij de langlopende ziektegevallen. In de loondoorbetaling en de toeslagen daarna zitten voor ons als werkgever natuurlijk aanzienlijke risico’s. Daarom is een zorgvuldige dossiervorming zo cruciaal. Zeker bij overnames komen wij wel eens verzuimdossiers tegen die onvoldoende op orde zijn. Die leggen wij dan bij Insucare. Zij zitten dichter op de dossiers dan wij. Ze monitoren de arbo op maat, bewaken de formele processen en zorgen dat de verzuimdossiers up to date zijn. Als het gaat om re-integratie zijn ze voor ons een prettige en deskundige verzuimadviseur.’

Pensioenadvies

Lastige kwestie pensioenvoorziening opgelost SAMENWERKING INSUCARE ‘Verder heeft Insucare een lastige pensioenkwestie voor ons opgelost. Polvo had een pensioenregeling bij een verzekeraar, maar op zeker moment kregen we bericht van het Pensioenfonds Detailhandel dat wij wettelijk verplicht waren onze medewerkers bij het fonds onder te brengen. We hebben toen deze zaak voorgelegd aan Insucare. Hun advies hebben ze nauwkeurig toegelicht, met een volledig onderbouwd advies over risico’s, kosten en voorwaarden voor zowel werkgever als werknemer. Dat geeft vertrouwen in het advies dat je krijgt.’ ‘Daarop heeft Insucare dit dossier op een uitstekende en creatieve manier opgelost. Met de verzekeraar en het pensioenfonds zijn goede afspraken gemaakt en is een overbruggingsjaar afgesproken. Nu ligt er een goede pensioenregeling voor zowel werknemers als werkgever.’

Pensioenadvies en arbo op maat bij Insucare geeft ons rust

De relatie met Insucare geeft ons rust. Complexe vraagstukken als verzuimbegeleiding en pensioen zijn nu goed geregeld. Als we vragen hebben, bellen of mailen we en krijgen we snel antwoord. Ook geven ze (on)gevraagd advies in cases die voor de korte of lange termijn in probleemgevallen kunnen resulteren. De lijnen zijn kort; we hebben plezierige persoonlijke relaties. Insucare is hun bedrijf; dat merk je aan de manier waarop zijn hun expertise ontwikkelen en hun manier van dienstverlening. Ze zijn daar echt mee bezig.’

Polvo
Jeroen Vermeer

Jeroen Vermeer

Financieel Directeur

Interconnect B.V.