De Nederlandse logistiek- en transportsector is een belangrijke pijler binnen de Nederlandse economische markt. Het internationale karakter van deze branche is dusdanig dat de kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van pensioen steeds belangrijker wordt.

Bij Insucare werken wij voor meerdere van bedrijven binnen de sector logistiek. Als pensioenadviseurs in Eindhoven hebben wij ruime kennis en ervaring opgebouwd om in deze specifieke branche een passend pensioenadvies te geven en de uiteindelijke pensioenregeling logistiek tot uitvoer te brengen. Daarbij nemen wij de belangen van de diverse partijen zoals de werkgever, de directie, het Pensioenfonds, de vakbond en ondernemingsraad mee. Gekeken wordt naar de beste pensioenoplossing, maar ook naar financiële consequenties en draagvlak.

Het begeleiden van fusies en overnames op het gebied van pensioen maar ook de overgang van bijvoorbeeld een middelloonregeling naar een eindloonregeling of beschikbare premieregeling zijn steeds vaker voorkomende situaties waarbij het pensioen een belangrijke factor is.

 

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Marianne van Eijk (HR Manager grote logistieke dienstverlener) : “Het pensioen blijkt het lastigste onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Drie groepen medewerkers met elk hun eigen middelloonregeling en ook nog eens diverse uitzonderingen. De een heeft een bedrijfstakpensioen, de andere heeft een bedrijfsregeling. Uiteindelijke doelstelling is te komen tot een uniforme regeling voor alle medewerkers, met inachtneming van bestaande rechten. Dat is al lastig, maar bovendien is de tijd beperkt. Als het pensioenvraagstuk in al zijn complexiteit op tafel ligt, hebben we nog vier maanden tot aan de formele overgangsdatum. En zowel directies als ondernemingsraden en vakbond moeten akkoord gaan met de nieuwe pensioenregeling. Circa twee weken voor de formele fusie zijn alle partijen akkoord met het definitieve voorstel. De oplossing bestaat uit een middelloonregeling voor alle 70 medewerkers in een nieuwe BV, met een tijdelijke compensatieregeling voor een kleine groep medewerkers.”

Pensioenregeling  Logistiek

Belangrijke pijlers waarmee rekening gehouden moet worden in de logistieke branche zijn:

 • Inventarisatie huidige bedrijfssituatie en de huidige pensioenregeling(en)
 • Samenstelling van de werknemersgroep
 • Juridische aspecten
 • Eventuele CAO
 • Wet- en regelgeving
 • Alternatieve opties of specifieke gevallen
 • Financiële consequenties
 • Belanghebbende partijen

Onze aanpak

De werkwijze van Insucare typeert zich door persoonlijke communicatie, het bewaren van overzicht maar vooral door kennis en kunde van pensioen en de Nederlandse wet- en regelgeving.

 1. Inventarisatie: Wij starten met een goede inventarisatie van de situatie en de wensen en behoeften van de werkgever maar ook van de werknemer. Dit doen wij onder andere door het maken van een inventarisatie (WFT) en een Financiële scan van de bestaande pensioenregeling.
 2. Advies: Met de financiële scan als uitgangspunt, komen we tot een beargumenteerd advies. We geven u inzicht in de kosten als u uw bestaande pensioenregeling Voldoet de regeling niet langer aan uw wensen, dan formuleren we samen met u een doelstelling voor de komende 5 tot 10 jaar, inclusief financiële onderbouwing en juridische check. Wij geven onafhankelijk pensioenadvies.
 3. Communicatie: Uiteraard verzorgen wij de communicatie aan en met uw werknemers of andere belanghebbende partijen.
 4. Administratie: Is er een pensioenregeling afgesloten, dan zorgt Insucare ervoor dat de pensioenafspraken secuur worden uitgevoerd middels ons online beheersysteem.

Financieel inzicht na overlijden partner

Tijdens Financieel Inzicht gesprekken blijkt vaak dat het ouderdomspensioen wel toereikend is, maar dat er bij overlijden sprake is van een grote terugval in het inkomen van de partner. Dan word ik mij weer bewust van het belang van de overlijdensrisicoverzekering.

Collectieve zorgverzekering aanbod 2022

Gezondheid en vitaliteit hebben ieders aandacht in de huidige omstandigheden. Dit geldt ook voor u als werkgever, want in veel bedrijven is het verzuim opgelopen. Met een collectieve zorgverzekering kunt u het verschil maken voor uw organisatie. En nu is het moment te bepalen wat er eind van het jaar te kiezen valt voor uw medewerkers.
Communicatie over de WIA verzekering

Medewerkers worden niet volledig geïnformeerd door de WIA verzekeraar

Als werkgever wilt u dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden die u voor hen heeft getroffen. Laat u dit aan de verzekeraar over?

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.