De Nederlandse logistiek- en transportsector is een belangrijke pijler binnen de Nederlandse economische markt. Het internationale karakter van deze branche is dusdanig dat de kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van pensioen steeds belangrijker wordt.

Bij Insucare werken wij voor meerdere van bedrijven binnen de sector logistiek. Als pensioenadviseurs in Eindhoven hebben wij ruime kennis en ervaring opgebouwd om in deze specifieke branche een passend pensioenadvies te geven en de uiteindelijke pensioenregeling logistiek tot uitvoer te brengen. Daarbij nemen wij de belangen van de diverse partijen zoals de werkgever, de directie, het Pensioenfonds, de vakbond en ondernemingsraad mee. Gekeken wordt naar de beste pensioenoplossing, maar ook naar financiële consequenties en draagvlak.

 

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Marianne van Eijk (HR Manager grote logistieke dienstverlener) : “Het pensioen blijkt het lastigste onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Drie groepen medewerkers met elk hun eigen middelloonregeling en ook nog eens diverse uitzonderingen. De een heeft een bedrijfstakpensioen, de andere heeft een bedrijfsregeling. Uiteindelijke doelstelling is te komen tot een uniforme regeling voor alle medewerkers, met inachtneming van bestaande rechten. Dat is al lastig, maar bovendien is de tijd beperkt. Als het pensioenvraagstuk in al zijn complexiteit op tafel ligt, hebben we nog vier maanden tot aan de formele overgangsdatum. En zowel directies als ondernemingsraden en vakbond moeten akkoord gaan met de nieuwe pensioenregeling. Circa twee weken voor de formele fusie zijn alle partijen akkoord met het definitieve voorstel. De oplossing bestaat uit een middelloonregeling voor alle 70 medewerkers in een nieuwe BV, met een tijdelijke compensatieregeling voor een kleine groep medewerkers.”

Pensioenregeling  Logistiek

Belangrijke pijlers waarmee rekening gehouden moet worden in de logistieke branche zijn:

 • Inventarisatie huidige bedrijfssituatie en de huidige pensioenregeling(en)
 • Samenstelling van de werknemersgroep
 • Juridische aspecten
 • Eventuele CAO
 • Wet- en regelgeving
 • Alternatieve opties of specifieke gevallen
 • Financiële consequenties
 • Belanghebbende partijen

Onze aanpak

De werkwijze van Insucare typeert zich door persoonlijke communicatie, het bewaren van overzicht maar vooral door kennis en kunde van pensioen en de Nederlandse wet- en regelgeving.

 1. Inventarisatie: Wij starten met een goede inventarisatie van de situatie en de wensen en behoeften van de werkgever maar ook van de werknemer. Dit doen wij onder andere door het maken van een inventarisatie (WFT) en een Financiële scan van de bestaande pensioenregeling.
 2. Advies: Met de financiële scan als uitgangspunt, komen we tot een beargumenteerd advies. We geven u inzicht in de kosten als u uw bestaande pensioenregeling Voldoet de regeling niet langer aan uw wensen, dan formuleren we samen met u een doelstelling voor de komende 5 tot 10 jaar, inclusief financiële onderbouwing en juridische check. Wij geven onafhankelijk pensioenadvies.
 3. Communicatie: Uiteraard verzorgen wij de communicatie aan en met uw werknemers of andere belanghebbende partijen.
 4. Administratie: Is er een pensioenregeling afgesloten, dan zorgt Insucare ervoor dat de pensioenafspraken secuur worden uitgevoerd middels ons online beheersysteem.

Pensioen in andere branches

Naast de transport en logistiek branche hebben wij jarenlange ervaring in een verscheidenheid aan andere branches. Zo bieden we bijvoorbeeld ook veel advies aan rondom pensioen en verzekeringen in de IT branche. Benieuwd wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Insucare wordt Vanbreda Risk & Benefits

Vanaf 1 november gaat Insucare verder onder de naam Vanbreda Risk & Benefits. En dat is niet het enige. Vanaf deze zelfde datum verhuizen wij naar een nieuw kantoor in Eindhoven. Wijnand vertelt u graag meer.
Seminar Pensioen

Seminar Goed Werkgeverschap en Duurzame Inzetbaarheid

Goed nieuws! Het jaarlijkse seminar dat wij organiseren samen met onze collega’s van Vanbreda Risk Benefits staat voor de deur. Dit keer met focus op goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. Ontdek hoe u de balans vindt tussen uw belang als werkgever en dat van uw team. Laat u inspireren op 26 september 2023!

Aansprakelijkheid bij ongevallen en schade

Volgens de meest recente cijfers worden jaarlijks 196.000 medewerkers slachtoffer van één of meerdere ongevallen tijdens het werk. Bij de helft leidde het bedrijfsongeval tot ten minste één dag verzuim (bron: cbs). Raakt uw medewerker door een ongeval tijdens het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan hij/zij u als werkgever aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.