De Nederlandse logistiek- en transportsector is een belangrijke pijler binnen de Nederlandse economische markt. Het internationale karakter van deze branche is dusdanig dat de kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van pensioen steeds belangrijker wordt.

Bij Insucare werken wij voor meerdere van bedrijven binnen de sector logistiek. Als pensioenadviseurs hebben wij ruime kennis en ervaring opgebouwd om in deze specifieke branche een passend pensioenadvies te geven en de uiteindelijke pensioenregeling logistiek tot uitvoer te brengen. Daarbij nemen wij de belangen van de diverse partijen zoals de werkgever, de directie, het Pensioenfonds, de vakbond en ondernemingsraad mee. Gekeken wordt naar de beste pensioenoplossing, maar ook naar financiële consequenties en draagvlak.

Het begeleiden van fusies en overnames op het gebied van pensioen maar ook de overgang van bijvoorbeeld een middelloonregeling naar een eindloonregeling of beschikbare premieregeling zijn steeds vaker voorkomende situaties waarbij het pensioen een belangrijke factor is.

 

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Marianne van Eijk (HR Manager grote logistieke dienstverlener) : “Het pensioen blijkt het lastigste onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Drie groepen medewerkers met elk hun eigen middelloonregeling en ook nog eens diverse uitzonderingen. De een heeft een bedrijfstakpensioen, de andere heeft een bedrijfsregeling. Uiteindelijke doelstelling is te komen tot een uniforme regeling voor alle medewerkers, met inachtneming van bestaande rechten. Dat is al lastig, maar bovendien is de tijd beperkt. Als het pensioenvraagstuk in al zijn complexiteit op tafel ligt, hebben we nog vier maanden tot aan de formele overgangsdatum. En zowel directies als ondernemingsraden en vakbond moeten akkoord gaan met de nieuwe pensioenregeling. Circa twee weken voor de formele fusie zijn alle partijen akkoord met het definitieve voorstel. De oplossing bestaat uit een middelloonregeling voor alle 70 medewerkers in een nieuwe BV, met een tijdelijke compensatieregeling voor een kleine groep medewerkers.”

Pensioenregeling  Logistiek

Belangrijke pijlers waarmee rekening gehouden moet worden in de logistieke branche zijn:

 • Inventarisatie huidige bedrijfssituatie en de huidige pensioenregeling(en)
 • Samenstelling van de werknemersgroep
 • Juridische aspecten
 • Eventuele CAO
 • Wet- en regelgeving
 • Alternatieve opties of specifieke gevallen
 • Financiële consequenties
 • Belanghebbende partijen

Onze aanpak

De werkwijze van Insucare typeert zich door persoonlijke communicatie, het bewaren van overzicht maar vooral door kennis en kunde van pensioen en de Nederlandse wet- en regelgeving.

 1. Inventarisatie: Wij starten met een goede inventarisatie van de situatie en de wensen en behoeften van de werkgever maar ook van de werknemer. Dit doen wij onder andere door het maken van een inventarisatie (WFT) en een Financiële scan van de bestaande pensioenregeling.
 2. Advies: Met de financiële scan als uitgangspunt, komen we tot een beargumenteerd advies. We geven u inzicht in de kosten als u uw bestaande pensioenregeling Voldoet de regeling niet langer aan uw wensen, dan formuleren we samen met u een doelstelling voor de komende 5 tot 10 jaar, inclusief financiële onderbouwing en juridische check. Wij geven onafhankelijk pensioenadvies.
 3. Communicatie: Uiteraard verzorgen wij de communicatie aan en met uw werknemers of andere belanghebbende partijen.
 4. Administratie: Is er een pensioenregeling afgesloten, dan zorgt Insucare ervoor dat de pensioenafspraken secuur worden uitgevoerd middels ons online beheersysteem.
Verzekerd zijn is meer dan het afsluiten van een polis

Verzekerd zijn is meer dan het afsluiten van een polis

U sluit als werkgever een verzuimverzekering, omdat u de loonschade bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker verzekerd wilt hebben. Heeft u er vervolgens over nagedacht hoe u zorgt dat ziekmeldingen tijdig bij de verzekeraar terecht komen? Ik deel een voorbeeld uit de praktijk en geef tips.
HR beleid voor de oudere werknemer

HR beleid voor de oudere werknemer

In de praktijk zien we dat het Generatiepact vaak nog incidenteel wordt toegepast voor 60 plussers. De stap naar beleid moet worden gezet om voor te sorteren op de grotere groep vijftigers die er aan komt. Bovendien valt er ook voordeel te behalen voor de jongere werknemer. Wij delen graag de resultaten en aanbevelingen uit onderzoek naar het Generatiepact.
Netto inkomen bij pensionering

Netto inkomen bij pensionering

Ik krijg als pensioenadviseur regelmatig vragen als: fijn die overzichten met bruto bedragen, maar wat is nu mijn netto inkomen? En als ik er dan voor kies om eerder met pensioen te gaan, wat wordt dan mijn netto inkomen? Toch is het vrij gemakkelijk om een antwoord te krijgen op deze vragen. Ik kan binnen een uur inzicht geven.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.