REVOLUTIE in de wereld van Pensioen!

Pensioenopbouw 2015

Kabinet pleit voor drastische verandering in de pensioenopbouw
Het kabinet wil af van de doorsneesystematiek in de wijze waarop het pensioen momenteel is opgebouwd. De voorkeur gaat uit naar een degressieve pensioenopbouw.

Het kabinet vindt dat alle werkenden een toereikend pensioen moeten kunnen opbouwen. Daarnaast moeten mensen beter zicht krijgen op hun eigen persoonlijke pensioenopbouw, op basis van solidariteit, collectieve risicodeling en heldere afspraken daarover. Dat zijn de drie belangrijke pijlers van de Hoofdlijnennota die staatssecretaris Klijnsma namens het kabinet gisteren presenteerde over de toekomst van ons pensioenstelsel. De mogelijkheden voor een evenwichtige transitie moeten nog wel verder onderzocht worden.

De doorsneesystematiek is volgens Klijnsma oneerlijk omdat de premie die een jongere inlegt in werkelijkheid meer pensioen opbrengt dan de premie die een oudere collega afdraagt, aangezien de premie van de jongere langer kan renderen. Hierdoor spekken ze de pensioenpot uiteindelijk meer dan ouderen. Deze oneerlijkheid zorgt ervoor dat het stelsel aan draagvlak verliest, vindt de staatssecretaris. ‘Steeds meer jongeren vinden dat ze, vergeleken met de opbouw die ze krijgen, te veel betalen voor hun pensioen’, aldus de nota.

Het kabinet streeft ernaar de huidige opbouw in 2020 af te schaffen en gefaseerd een overstap te maken naar een nieuwe systematiek van pensioenopbouw. De voorlopige voorkeur gaat uit naar een systeem waarin de premie niet afhankelijk is van de leeftijd, maar de opbouw wel (degressieve opbouw). Voorwaarde is dat de overstap naar een systeem met degressieve pensioenopbouw niet stuit op juridische bezwaren.

“De huidige systematiek belemmert de mogelijkheid van meer eigen keuzes binnen de pensioenregelingen. Het systeem staat bovendien op gespannen voet met de veranderde arbeidsmarkt, schrijft Klijnsma. Levenslang dezelfde werkgever maakt steeds meer plaats voor flexibelere arbeidspatronen.”

Persoonlijk pensioenvermogen
Het kabinet spreekt daarnaast steun uit voor de ontwikkeling van een pensioencontract met persoonlijk pensioenvermogen, waarbij het mogelijk blijft de risico’s te delen. In de nota pleit Klijnsma voor meer ‘pensioen op maat’. Het kabinet wil onder meer kijken of werknemers bij een persoonlijke pensioenopbouw zelf kunnen kiezen uit bijvoorbeeld het beleggingsbeleid, de hoogte van de premie en hoe het pensioengeld wordt uitgekeerd. Op dit moment bouwen de meeste werknemers verplicht collectief pensioen op bij een bedrijfstakpensioenfonds en hebben daarin weinig keuzevrijheid.

Aan die risicodeling bij een persoonlijk vermogen verbindt het kabinet wel randvoorwaarden. Zo moet de deling bijdragen aan het pensioenresultaat, moet ze transparant en evenwichtig goed uit te leggen zijn en bovendien fiscaal goed te begrenzen. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit haalbaar is.

Mening Insucare Pensioenopbouw 2015

De wijzigingen houden een duidelijke breuk in met het verleden. De individualisering van pensioenopbouw bij pensioenfondsen zal met deze wijzigingen zijn intrede doen. In de 25 jaar dat wij ons bezighouden met pensioenadvisering is dit de grootste wijziging. Insucare pensioenadvies blijft deze en andere pensioenontwikkelingen op de voet volgen.

5 antwoorden

Reacties zijn gesloten.