Betaalt het UWV een voorschot op de WIA-uitkering aan uw (ex-) medewerker?

Door de achterstanden bij het UWV vindt de WIA beslissing steeds vaker te laat plaats en ontvangen steeds meer (ex-)medewerkers een voorschot op de WIA-uitkering. De loondoorbetaling bij ziekte door werkgever stopt na 104 weken, ook al is het recht op uitkering nog niet door het UWV vastgesteld. Wat betekent dit voor u als (ex-) werkgever?

U bent eigenrisicodrager voor de WGA

Vanaf 1 januari 2022 mag het UWV de voorschotten bij de werkgever die WGA-eigenrisicodrager is in rekening brengen. In 2021 gebeurde dit ook, waarover de rechtbank oordeelde dat hier op dat moment geen rechtsgrond voor was. Er loopt momenteel nog een hoger beroep van het UWV in deze zaak.

Blijkt uit de WIA beoordeling dat medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is bevonden, dan is er geen recht op een WGA-uitkering. De kosten van het voorschot komen dan niet voor rekening van de WGA-eigenrisicodrager en worden terugbetaald door het UWV aan werkgever. Dit geldt ook als een IVA-beschikking wordt afgegeven. Controleer als werkgever of u de terugbetaling ontvangt. U kunt overwegen het UWV op voorhand al aansprakelijk te stellen voor de schade van de te late beslissing. Het is raadzaam hierbij een jurist in te schakelen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Controleer als werkgever of u de terugbetaling van het UWV ontvangt.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

U bent publiek verzekerd voor de WGA

Jaarlijks ontvangt u de beschikking Werkhervattingskas waarin uitkeringen na 2 jaar aan u worden doorbelast. Controleer in de toekomst dus goed of de voorschotten terecht aan u doorbelast worden. Dit is alleen het geval als er een WGA-uitkering is toegekend aan uw (ex) medewerker.

Arbo en Inkomen

Op de website van ArboTeam leest u meer over een te late WIA beoordeling door het UWV. ArboTeam en Insucare werken samen op het gebied van arbo en inkomen. Wilt u meer weten over onze arbodienstverlening in combinatie met inkomensverzekeringen of eigenrisicodragerschap? Neem contact op via 040 23 13 800.

Samenwerking met samenwerking Vanbreda Risk & Benefits

Onze samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits

In december 2021 kondigden wij onze samenwerking aan met Vanbreda Risk & Benefits. Een spannend moment. Inmiddels zijn de eerste stappen in de samenwerking gezet. Zo heb ik de afgelopen maanden met veel plezier diverse zakelijke relaties van Insucare samen met de directie van Vanbreda bezocht. Onderwerp van gesprek was de bedrijfsmatige verzekeringen, zoals aansprakelijkheid en cyberrisk verzekeringen.
Belangrijk is dat u de inkomensverzekeringen up-to-date-houdt

Uw inkomensverzekeringen up-to-date

De collectieve inkomensverzekeringen heb je jaren geleden afgesloten. Op dat moment waren ze voor de organisatie het beste product in de markt. De werknemers zijn destijds geïnformeerd over de regelingen. En iedere nieuwe medewerker krijgt een link naar het personeelshandboek waarin de regelingen zijn uitgelegd. Er is sindsdien niet meer naar de verzekeringen omgekeken, want het loopt.
begeleiding bij pensioenkeuzes

Begeleiding bij pensioenkeuzes gewenst door medewerkers

Uw medewerker staat voor verschillende keuzes als het gaat om zijn of haar pensioen. Wil de medewerker eerder met pensioen? Of tijdelijk een hoger of lager pensioen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Vanaf 1 januari 2023 komt daar nog een keuzemogelijkheid bij: het eenmalig opnemen van een bedrag uit de pensioenpot. Maar wat zijn de financiële gevolgen van al deze keuzes? Heeft de medewerker daar voldoende inzicht in?

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.