Betaalt het UWV een voorschot op de WIA-uitkering aan uw (ex-) medewerker?

Door de achterstanden bij het UWV vindt de WIA beslissing steeds vaker te laat plaats en ontvangen steeds meer (ex-)medewerkers een voorschot op de WIA-uitkering. De loondoorbetaling bij ziekte door werkgever stopt na 104 weken, ook al is het recht op uitkering nog niet door het UWV vastgesteld. Wat betekent dit voor u als (ex-) werkgever?

U bent eigenrisicodrager voor de WGA

Vanaf 1 januari 2022 mag het UWV de voorschotten bij de werkgever die WGA-eigenrisicodrager is in rekening brengen. In 2021 gebeurde dit ook, waarover de rechtbank oordeelde dat hier op dat moment geen rechtsgrond voor was. Er loopt momenteel nog een hoger beroep van het UWV in deze zaak.

Blijkt uit de WIA beoordeling dat medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is bevonden, dan is er geen recht op een WGA-uitkering. De kosten van het voorschot komen dan niet voor rekening van de WGA-eigenrisicodrager en worden terugbetaald door het UWV aan werkgever. Dit geldt ook als een IVA-beschikking wordt afgegeven. Controleer als werkgever of u de terugbetaling ontvangt. U kunt overwegen het UWV op voorhand al aansprakelijk te stellen voor de schade van de te late beslissing. Het is raadzaam hierbij een jurist in te schakelen.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Controleer als werkgever of u de terugbetaling van het UWV ontvangt.

Belang van overlijdensrisicoverzekering

U bent publiek verzekerd voor de WGA

Jaarlijks ontvangt u de beschikking Werkhervattingskas waarin uitkeringen na 2 jaar aan u worden doorbelast. Controleer in de toekomst dus goed of de voorschotten terecht aan u doorbelast worden. Dit is alleen het geval als er een WGA-uitkering is toegekend aan uw (ex) medewerker.

Arbo en Inkomen

Op de website van ArboTeam leest u meer over een te late WIA beoordeling door het UWV. ArboTeam en Insucare werken samen op het gebied van arbo en inkomen. Wilt u meer weten over onze arbodienstverlening in combinatie met inkomensverzekeringen of eigenrisicodragerschap? Neem contact op via 040 23 13 800.

WIA-administratie nog belangrijker

De aanpassing van de WIA-beoordeling voor 60-plussers maakt het nog belangrijker om een goede WIA-administratie bij te houden. Dit maakt de controle van de beschikking Werkhervattingskas in de toekomst een stuk eenvoudiger.
seminar wet toekomst pensioenen - Insucare

Succesvol pensioen seminar 2022

Op 27 september vond het jaarlijkse pensioen seminar weer plaats. Na 2 corona jaren eindelijk weer live. In één middag hebben we zo'n 40 relaties van Vanbreda en Insucare samen bijgepraat over de laatste stand van zaken met betrekking tot de Wet toekomst pensioenen.

Zorgverzekering 2023

Hoe maakt u uw keuze voor de zorgverzekering voor 2023? Met de stijgende kosten voor onder andere boodschappen, gas en energie, wilt u ongetwijfeld een goede financiële afweging maken. Daarnaast is toegang tot goede zorg belangrijk in een wereld die veel van u vraagt. Wij informeren u over de wijzigingen die u in 2023 kunt verwachten en hoe u een passende zorgverzekering kiest.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.