Financieel inzicht bij overlijden

Woensdagmorgen kwart over acht, weer een dag thuis achter de computer. Als ik het me zo realiseer, lijkt zo’n dag zo vanzelfsprekend. Of hij nou gemoedelijk verloopt of dat het een dag is met een hoop gedoe en gezeur. Tot dat besef kom ik regelmatig als ik tijdens mijn werk een overlijdensmelding onder ogen krijg.

Als ik kijk naar de leeftijden en mij realiseer dat de overledenen soms niet zo heel veel ouder zijn dan ik – ik ben 52 jaar – en soms zelfs jonger. Dan dringt bij mij vaak ook het besef door wat een impact een overlijden van een moeder of vader binnen het gezin kan hebben. Geen vanzelfsprekende dagen meer, veel verdriet, maar ook extra zorgen. Hoe vang je dat op? Hoe pak je de draad vervolgens weer op met je kinderen bijvoorbeeld. Zaken waar ik eigenlijk liever niet te lang bij stil sta, maar aan de andere kant mij toch ook wel weer doet beseffen dat het leven vluchtig en kwetsbaar is. Om maar even een cliché te noemen: geniet van elke dag, oftewel carpe diem.

Financiële zaken nabestaanden

Als professional is het voor mij een serieuze zaak om de nabestaanden bij te staan met betrekking tot het regelen van de financiële zaken. Tijdens Financieel Inzicht gesprekken naar aanleiding van vragen over pensioen of arbeidsongeschiktheid, geef ik ook altijd inzicht in de financiële gevolgen van overlijden van de medewerker voor de partner.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Weet u wat het netto besteedbaar inkomen wordt van uw partner na uw overlijden?

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Het belang van een overlijdensrisicoverzekering

Tijdens Financieel Inzicht gesprekken blijkt vaak dat het ouderdomspensioen wel toereikend is, maar dat er bij overlijden sprake is van een grote terugval in het inkomen van de partner. Dan word ik mij weer bewust van het belang van de overlijdensrisicoverzekering (ORV). In die zin ben ik blij dat ik het voor mijn eigen partner goed heb geregeld, mocht mij iets overkomen.

De Financieel Inzicht gesprekken geven niet alleen inzicht in het netto besteedbaar inkomen vanaf de pensioendatum, maar ook in het netto inkomen van de partner na overlijden. Alleen als er inzicht is, kan er gezocht worden naar een passende oplossing. Dat kan een ORV zijn maar er zijn ook andere mogelijkheden.

Weet u wat het netto besteedbaar inkomen wordt van uw partner na uw overlijden? Of wilt u meer informatie over de overlijdensrisicoverzekering? Neem gerust contact met mij op: 040 23 13 805.

Zes stappen naar een passende pensioenregeling

Eén op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op bovenop de AOW. Om te voorkomen dat deze mensen er na hun pensionering financieel flink op achteruit gaan, is geenpensioen.nl gelanceerd door de SER. Met de presentatie van een stappenplan voor werkgevers, willen ze de totstandkoming van een pensioenregeling bevorderen en vereenvoudigen voor werkgevers.
Eigenrisicodrager

Voor welke inkomensregelingen kan ik eigenrisicodrager worden?

Het UWV begeleidt uw (ex-)werknemer als hij in de Ziektewet of in de WIA terecht komt. Het UWV keert ook de uitkering uit aan deze (ex-)werknemer. Als (ex-)werkgever betaalt u hierdoor voor een periode van maximaal 10 jaar een hogere premie aan het UWV. Als werkgever heeft u geen invloed op deze kosten. Wilt u zelf de regie, dan biedt de overheid u de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden. U kunt eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en/of de WGA.
Inkomen verzuim

No-riskpolis: vraag tijdig de ziektewet uitkering aan

Bij een ziekmelding van een medewerker met een no-riskpolis, wordt de Ziektewet uitkering vaak niet geclaimd bij het UWV door de werkgever. Vaak is bij de werkgever en werknemer niet bekend dat er gebruik gemaakt kan worden van deze regeling. Werkgevers lopen hierdoor geld mis. Nu kan de claim achteraf alsnog worden ingediend, maar hier gaat mogelijk iets in wijzigen.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.