Financieel inzicht bij overlijden

Woensdagmorgen kwart over acht, weer een dag thuis achter de computer. Als ik het me zo realiseer, lijkt zo’n dag zo vanzelfsprekend. Of hij nou gemoedelijk verloopt of dat het een dag is met een hoop gedoe en gezeur. Tot dat besef kom ik regelmatig als ik tijdens mijn werk een overlijdensmelding onder ogen krijg.

Als ik kijk naar de leeftijden en mij realiseer dat de overledenen soms niet zo heel veel ouder zijn dan ik – ik ben 52 jaar – en soms zelfs jonger. Dan dringt bij mij vaak ook het besef door wat een impact een overlijden van een moeder of vader binnen het gezin kan hebben. Geen vanzelfsprekende dagen meer, veel verdriet, maar ook extra zorgen. Hoe vang je dat op? Hoe pak je de draad vervolgens weer op met je kinderen bijvoorbeeld. Zaken waar ik eigenlijk liever niet te lang bij stil sta, maar aan de andere kant mij toch ook wel weer doet beseffen dat het leven vluchtig en kwetsbaar is. Om maar even een cliché te noemen: geniet van elke dag, oftewel carpe diem.

Financiële zaken nabestaanden

Als professional is het voor mij een serieuze zaak om de nabestaanden bij te staan met betrekking tot het regelen van de financiële zaken. Tijdens Financieel Inzicht gesprekken naar aanleiding van vragen over pensioen of arbeidsongeschiktheid, geef ik ook altijd inzicht in de financiële gevolgen van overlijden van de medewerker voor de partner.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Weet u wat het netto besteedbaar inkomen wordt van uw partner na uw overlijden?

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Het belang van een overlijdensrisicoverzekering

Tijdens Financieel Inzicht gesprekken blijkt vaak dat het ouderdomspensioen wel toereikend is, maar dat er bij overlijden sprake is van een grote terugval in het inkomen van de partner. Dan word ik mij weer bewust van het belang van de overlijdensrisicoverzekering (ORV). In die zin ben ik blij dat ik het voor mijn eigen partner goed heb geregeld, mocht mij iets overkomen.

De Financieel Inzicht gesprekken geven niet alleen inzicht in het netto besteedbaar inkomen vanaf de pensioendatum, maar ook in het netto inkomen van de partner na overlijden. Alleen als er inzicht is, kan er gezocht worden naar een passende oplossing. Dat kan een ORV zijn maar er zijn ook andere mogelijkheden.

Weet u wat het netto besteedbaar inkomen wordt van uw partner na uw overlijden? Of wilt u meer informatie over de overlijdensrisicoverzekering? Neem gerust contact met mij op: 040 23 13 805.

Zorgverzekering 2023

Hoe maakt u uw keuze voor de zorgverzekering voor 2023? Met de stijgende kosten voor onder andere boodschappen, gas en energie, wilt u ongetwijfeld een goede financiële afweging maken. Daarnaast is toegang tot goede zorg belangrijk in een wereld die veel van u vraagt. Wij informeren u over de wijzigingen die u in 2023 kunt verwachten en hoe u een passende zorgverzekering kiest.

Beheer van Employee Benefits verzekeringen

Als goed werkgever biedt u uw medewerkers een aantrekkelijk pakket Employee Benefits aan. Een grote meerwaarde voor uw personeel, maar helaas betekent het ook vaak een extra administratieve en communicatieve belasting voor uw organisatie om verzekeraars elke maand in te lichten over alle personeelswijzigingen.

Goed werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn alleen een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden niet meer voldoende om de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Met goed werkgeverschap moet vertrek en ziekteverzuim van personeel voorkomen worden.

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.