Financieel inzicht bij overlijden

Woensdagmorgen kwart over acht, weer een dag thuis achter de computer. Als ik het me zo realiseer, lijkt zo’n dag zo vanzelfsprekend. Of hij nou gemoedelijk verloopt of dat het een dag is met een hoop gedoe en gezeur. Tot dat besef kom ik regelmatig als ik tijdens mijn werk een overlijdensmelding onder ogen krijg.

Als ik kijk naar de leeftijden en mij realiseer dat de overledenen soms niet zo heel veel ouder zijn dan ik – ik ben 52 jaar – en soms zelfs jonger. Dan dringt bij mij vaak ook het besef door wat een impact een overlijden van een moeder of vader binnen het gezin kan hebben. Geen vanzelfsprekende dagen meer, veel verdriet, maar ook extra zorgen. Hoe vang je dat op? Hoe pak je de draad vervolgens weer op met je kinderen bijvoorbeeld. Zaken waar ik eigenlijk liever niet te lang bij stil sta, maar aan de andere kant mij toch ook wel weer doet beseffen dat het leven vluchtig en kwetsbaar is. Om maar even een cliché te noemen: geniet van elke dag, oftewel carpe diem.

Financiële zaken nabestaanden

Als professional is het voor mij een serieuze zaak om de nabestaanden bij te staan met betrekking tot het regelen van de financiële zaken. Tijdens Financieel Inzicht gesprekken naar aanleiding van vragen over pensioen of arbeidsongeschiktheid, geef ik ook altijd inzicht in de financiële gevolgen van overlijden van de medewerker voor de partner.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Weet u wat het netto besteedbaar inkomen wordt van uw partner na uw overlijden?

Belang van overlijdensrisicoverzekering

Het belang van een overlijdensrisicoverzekering

Tijdens Financieel Inzicht gesprekken blijkt vaak dat het ouderdomspensioen wel toereikend is, maar dat er bij overlijden sprake is van een grote terugval in het inkomen van de partner. Dan word ik mij weer bewust van het belang van de overlijdensrisicoverzekering (ORV). In die zin ben ik blij dat ik het voor mijn eigen partner goed heb geregeld, mocht mij iets overkomen.

De Financieel Inzicht gesprekken geven niet alleen inzicht in het netto besteedbaar inkomen vanaf de pensioendatum, maar ook in het netto inkomen van de partner na overlijden. Alleen als er inzicht is, kan er gezocht worden naar een passende oplossing. Dat kan een ORV zijn maar er zijn ook andere mogelijkheden.

Weet u wat het netto besteedbaar inkomen wordt van uw partner na uw overlijden? Of wilt u meer informatie over de overlijdensrisicoverzekering? Neem gerust contact met mij op: 040 23 13 805.

Samenwerking met samenwerking Vanbreda Risk & Benefits

Onze samenwerking met Vanbreda Risk & Benefits

In december 2021 kondigden wij onze samenwerking aan met Vanbreda Risk & Benefits. Een spannend moment. Inmiddels zijn de eerste stappen in de samenwerking gezet. Zo heb ik de afgelopen maanden met veel plezier diverse zakelijke relaties van Insucare samen met de directie van Vanbreda bezocht. Onderwerp van gesprek was de bedrijfsmatige verzekeringen, zoals aansprakelijkheid en cyberrisk verzekeringen.
Belangrijk is dat u de inkomensverzekeringen up-to-date-houdt

Uw inkomensverzekeringen up-to-date

De collectieve inkomensverzekeringen heb je jaren geleden afgesloten. Op dat moment waren ze voor de organisatie het beste product in de markt. De werknemers zijn destijds geïnformeerd over de regelingen. En iedere nieuwe medewerker krijgt een link naar het personeelshandboek waarin de regelingen zijn uitgelegd. Er is sindsdien niet meer naar de verzekeringen omgekeken, want het loopt.
begeleiding bij pensioenkeuzes

Begeleiding bij pensioenkeuzes gewenst door medewerkers

Uw medewerker staat voor verschillende keuzes als het gaat om zijn of haar pensioen. Wil de medewerker eerder met pensioen? Of tijdelijk een hoger of lager pensioen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Vanaf 1 januari 2023 komt daar nog een keuzemogelijkheid bij: het eenmalig opnemen van een bedrag uit de pensioenpot. Maar wat zijn de financiële gevolgen van al deze keuzes? Heeft de medewerker daar voldoende inzicht in?

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.