Effect van scheiding op uw pensioen

Staat u er wel eens bij stil? Hoe ziet uw pensioen eruit als u en uw partner uit elkaar gaan? Vanaf 1 juli 2022 is de Wet pensioenverdeling bij scheiding (WPS) van kracht. Deze nieuwe wet maakt ex-partners minder afhankelijk van elkaar. Let op! Scheidingen die vóór 1 juli 2022 zijn afgerond blijven vallen onder de oude wetgeving.

Zo was het geregeld voor ingang van de WPS

Hieronder omschrijven we de situatie die nog altijd geldig is wanneer u voor ingang van de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding uw scheidingsproces heeft afgerond. Met andere woorden; als u voor 1 juli 2022 bent gescheiden dan blijft onderstaande situatie van toepassing. Ook als het nog vele jaren duurt voordat u aan uw pensioen gerechtigde leeftijd komt.

Het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap is opgebouwd wordt gelijk verdeeld. Hierdoor zijn de meeste ex-partners via hun pensioenregeling financieel levenslang met elkaar verbonden. Bent u vóór 1 juli 2022 gescheiden, dan kan dit vervelende situaties opleveren. Hieronder vindt u twee voorbeelden:

1. Gevolgen keuze voor vervroeging of uitstel

Bij pensionering zijn er diverse keuzemogelijkheden. Kiest uw ex-partner voor vervroeging of juist uitstel van het pensioen, dan heeft dit ook gevolgen voor u. Het deel van het pensioen waar u recht op heeft van uw ex-partner gaat dan namelijk ook eerder of later in.

2. Scheiding te laat gemeld bij pensioenuitvoerder

Om ervoor te zorgen dat beide ex-partners het pensioen uitbetaald krijgen, moet de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na de scheiding hiervan op de hoogte zijn gesteld. Gebeurt dit niet op tijd, dan betaalt de pensioenuitvoerder het volledige pensioen aan de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd (de deelnemer). Hij of zij moet vervolgens het deel waar de ex-partner recht op heeft doorbetalen. Dit kan gemakkelijk leiden tot ruzie of ongemakkelijke situaties.

Ex-partners dankzij WPS niet afhankelijk van elkaar

Door ingang van de Wet pensioenverdeling bij scheiding (WPS) zijn ex-partners minder afhankelijk zijn van elkaar en kan ieder zijn eigen keuzes maken. Zo kunnen vervelende situaties voorkomen worden. We zetten de belangrijkste punten uit de WPS voor u op een rij:

  • Elke partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit verandert niet.
  • De ex-partner bepaalt zelf wat hij of zij met dat deel van het pensioen doet. Bijvoorbeeld eerder of later in laten ingaan van het pensioen, een vast of een variabel pensioen of een hoog/laag pensioen.
  • Als de partner die het pensioen opbouwt eerder komt te overlijden, behoudt de ex-partner het recht op zijn of haar deel van het opgebouwde pensioen.

Onderlinge afspraken pensioen na scheiding mogelijk

Het is mogelijk onderling andere afspraken te maken over de verdeling van het pensioen. Bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. Ook kunt u afspreken het pensioen helemaal niet te verdelen. Deze afspraken legt u vast in uw huwelijkse voorwaarden, uw partnerschapsvoorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Deze afwijkende afspraken moeten de ex-partners binnen zes maanden doorgeven aan hun pensioenuitvoerders.

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Neem contact met mij op over de Financieel Inzicht tool

Heeft u inzicht in uw inkomen bij pensionering?

Tot welke leeftijd wilt u doorwerken? Tot 67 jaar of toch liever iets eerder stoppen met werken of minder gaan werken? Wat zijn uw wensen én mogelijkheden en welk netto inkomen hebben u en uw gezin dan nodig? Zomaar een aantal vragen die niet dagelijks in u opkomen, maar die vroeg of laat belangrijk zijn. Maak daarom gebruik van de Financieel Inzicht tool bij Insucare.

Financieel Inzicht tool

Onze Financieel Inzicht tool helpt u, en eventueel uw partner, in kaart te brengen wat het verschil is tussen uw gewenste besteedbaar netto inkomen en het werkelijk besteedbaar inkomen. Hiervoor maken we gebruik van een online programma met DigiD koppeling. Is er sprake van een pensioentekort? Dan leest u direct wat u zelf kunt doen.