21-12-2021

De verzekeringsmarkt is continu in beweging. Om ervoor te zorgen dat wij u nu én in de toekomst zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn, is het belangrijk dat wij goed inspelen op deze veranderingen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat wij ook in de toekomst relevant blijven voor onze klanten én medewerkers. Wij zijn er dan ook trots op u te kunnen laten weten dat wij een samenwerking zijn aangaan met van Vanbreda Risk & Benefits.

Bundelen van krachten

Samen met Vanbreda gaan wij verder als adviseur voor ondernemers en bedrijven op gebied van risicomanagement, verzekeringen, pensioen en arbodienstverlening. We bundelen onze krachten als het gaat om specialistische kennis, schaalvoordeel en inkoopkracht.

Gedeelde visie en werkwijze

Insucare en Vanbreda Risk & Benefits delen dezelfde visie. Bij beide kantoren is het belang van de klant het uitgangspunt bij alles wat we doen en speelt de medewerker van die klant daarbij een belangrijke rol. De gedeelde visie is dat werkgevers die hun werknemers op één zetten succesvoller zijn. Gezamenlijk kunnen Insucare, ArboTeam en Vanbreda bijdragen aan het succes van hun klanten door het geven van toekomstgerichte adviezen.

Wat verandert er voor u?

Als Insucare en ArboTeam blijven wij zelfstandig en onder onze eigen naam opereren vanuit ons bestaande kantoor in Eindhoven. Daarnaast blijft ondergetekende als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en blijven uw contactpersonen uw vaste aanspreekpunt voor vragen en advies als het gaat om inkomensverzekeringen, pensioen- en arbodienstverlening. Aanvullend hierop biedt Vanbreda kennis van risicomanagement en schadeverzekeringen én brede inkoopmogelijkheden. Hierdoor kunnen wij een nog grotere bijdrage leveren aan uw succes.

Heeft u nog vragen?

Wij zien uit naar een mooie samenwerking met Vanbreda en zijn ervan overtuigd dat wij ook in de toekomst uw belangen optimaal blijven behartigen. Heeft u nog vragen? Bel mij gerust! U kunt mij bereiken op telefoonnummer 040 – 231 38 00 of door een e-mail te sturen aan verschuur@insucare.nl.

Met vriendelijke groet,

Wijnand Verschuur

Directeur / Specialist Pensioen

INSUCARE / ARBOTEAM

Snel contact opnemen?
Bel 040 23 13 800

Arbo

Verzuim gaat over mensen die ziek zijn. Voor u als werkgever gaat het verder dan dat. Wij helpen u bij het vinden van een goede balans tussen mens en organisatie in de aanpak van ziekteverzuim, met zicht op de wettelijke kaders.

Inkomen

U waarborgt de continuïteit van uw organisatie. Ook uw medewerkers verdienen bescherming tegen onverwachte inkomensverliezen door arbeidsongeschiktheid. Wij bieden onafhankelijk advies over inkomensverzekeringen.

Risk

Verandering is er altijd en overal, net zoals risico’s die impact hebben op uw bedrijfscontinuïteit en uw medewerkers. Als werkgever bent u zich hiervan bewust. Veranderingen brengen nieuwe uitdagingen en kansen, maar hieraan zijn ook risico’s verbonden.

Zorg

Wij begrijpen dat de keuze van uw medewerkers voor een goede zorgverzekering ook voor u van belang is. Een collectieve zorgverzekering en onze persoonlijke ondersteuning voor uw medewerkers biedt uitkomst.

Pensioen

Met een pensioenregeling zorgt u, niet alleen nu maar ook later, voor uw medewerkers. De complexe materie maken wij toegankelijk. Wij begeleiden u van de analyse van uw wensen naar de inrichting van de best passende regeling.

Financieel inzicht

U wilt financieel fitte medewerkers. Wij helpen door persoonlijke begeleiding waarin we letterlijk laten zien hoe bestaande regelingen werken en vooral hoe de medewerker daar zelf invloed op uit kan oefenen.