Verzuim door ongeval

Vraag
Mijn werknemer meldt zich ziek vanwege een motorongeluk in zijn vrije tijd. Moet ik nu voor de kosten opdraaien?

Antwoord
Heeft u geen aanvullende regelingen, dan luidt het antwoord: ja.
Als werkgever betaalt u de kosten voor verzuim, ook als het is ontstaan buiten werktijd.
Tenzij verhaal op een derde mogelijk is.

Advies Insucare
Wilt u het financieel verlies door verzuim beperkt houden, overweeg dan aanvullende verzekeringen. Insucare adviseert over verzekeringen om de kosten van verzuim te beheersen, met oog voor het belang van uw bedrijf en dat van uw werknemers. Heeft u uw keuze gemaakt, dan beheert Insucare de verzekeringen voor u.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Ziekteverzuimverzekering
  Een ziekteverzuimverzekering vergoedt de loonkosten gedurende de eerste twee jaar van verzuim.
 • Ongevallenverzekering
  Is het verzuim veroorzaakt door een ongeval en is er blijvend letsel, dan kunt u claimen bij uw ongevallenverzekering. Deze verzekering mag u gebruiken voor het re-integratietraject van de werknemer.
 • Wachtlijstbemiddeling
  Maakt u gebruik van een collectieve ziektekostenverzekeringregeling voor wachtlijstmiddeling, dan bekijken we of werknemers elders sneller een medische behandeling kunnen krijgenHoe korter de wachttijd voor een behandeling, hoe korter de verzuimduur.
 • Verhaal op derden
  Als een derde aansprakelijk is voor het ongeval van uw werknemer, kunt u de netto-loonkosten verhalen op de dader. Ook de kosten voor re-ingratie kunt u voor een deel op de dader verhalen.

Wat kunnen wij voor u doen? We laten het zien. Neem contact met ons op.