Regres

Vraag
Wanneer uw  werknemer arbeidsongeschikt raakt door toedoen van iemand anders buiten zijn schuld om kunt u dan als werkgever recht op regres uitoefenen en de geleden schade op de schuldige verhalen?
En kunnen dan de inkomensschade, omdat hij zijn werk niet heeft kunnen verrichten, alsmede de re-integratiekosten ook worden verhaald?

Antwoord
De schade die u kunt verhalen, is het nettoloon van de werknemer en de re-integratiekosten (bijvoorbeeld bedrijfsarts­bezoeken) gedurende de ziekmelding.

Bijvoorbeeld: uw werknemer heeft als gevolg van een aanrijding schade aan zijn auto, maar daarbij ook een gebroken been opgelopen. Hierdoor kan hij  zes weken zijn werk niet uitvoeren. U kunt zijn inkomensschade en ook de re-integratiekosten verhalen. Het verhalen van deze werkgeversschade op de veroorzaker van het ongeval is niet ingewikkeld wanneer u alle gegevens van de schuldige partij hebt verzameld.

Advies Insucare
Volg onderstaande drie stappen.

1.     Stuur de werknemer naar de bedrijfsarts.
De bedrijfsarts kan vaststellen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Laat de bedrijfsarts schriftelijk vaststellen dat er een causaal verband is tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.
2.     Stel een brief op aan de veroorzaker van het ongeval (in de praktijk is dit meestal rechtstreeks aan zijn verzekeraar).
In deze brief eist u als werkgever van de benadeelde erkenning van de aansprakelijkheid van de schade binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld vier weken). De terugkoppeling van de bedrijfsarts voegt u daarbij toe als bijlage.
3.     Dien de claim in, zodra de erkenning binnen is.
Wanneer de termijn, zoals in bovenstaand voorbeeld, is te overzien, is het vaak handig te wachten tot uw werknemer volledig hersteld is. De exacte hoogte van de claim is dan bekend en kan in één keer worden ingediend bij  de verzekeraar van de tegenpartij. Deze kan het geld vervolgens in één keer overmaken.

Meldt een werknemer zich ziek vanwege een ongeluk? Vraag dan door.
Was het niet zijn schuld? Dan is er de mogelijkheid van regres, uw financiële tegenslag blijft hierdoor binnen de perken.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen? Wij laten het u zien. Neem contact met ons op.