Pensioenregeling up to date?

Vraag
Als nieuw aangesteld hoofd Personeel & Organisatie krijg ik te maken met de erfenis van mijn voorganger. De pensioenregeling in ons bedrijf loopt al 10 jaar en er is geen duidelijk inzicht in kosten en opbrengsten, laat staan de risico’s. Dat maakt mij onzeker: past de regeling nog wel bij ons bedrijf?

Antwoord
Het beoordelen van een bestaande pensioenregeling levert veel managers hoofdbrekens op. In veel gevallen zijn ze niet zelf betrokken geweest bij de totstandkoming van de regeling. Bovendien ontbreekt het hen vaak aan tijd en kennis om de bestaande regeling te doorgronden.

Insucare analyseert uw bestaande pensioenvoorziening en brengt kosten en opbrengsten helder in kaart. We communiceren in ‘gewonemensentaal’, zodat iedere betrokkene het begrijpt. Samen met u gaan we terug naar het oorspronkelijke doel van uw pensioenbeleid en toetsen we of dit met de bestaande regeling wordt gerealiseerd. Blijkt dit niet het geval te zijn of is de doelstelling van het pensioenbeleid veranderd, dan adviseren we u over een passende pensioenvoorziening.

Wat kunnen wij als pensioenadviseur voor u doen? We laten het zien. Neem contact met ons op.