Pensioen in eigen beheer

Vraag
Als DGA bouw ik mijn pensioen op in eigen beheer. Wat zijn daarvan de risico’s?

Antwoord
Om de risico’s van pensioenopbouw in eigen beheer goed te kunnen inschatten, beantwoordt Insucare de volgende vragen. Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw bij faillissement? Wat zijn de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid? Wat zijn de fiscale consequenties van de keuze om pensioen op te bouwen in eigen beheer? Hoe verhoudt de keuze zich tot geldende wet- en regelgeving?

In deze casus kwamen we tot de conclusie dat de DGA een aanzienlijk fiscaal risico liep. Insucare heeft vervolgens contact opgenomen met de Belastingdienst om te voorkomen dat hij financieel nadeel zou ondervinden van eerder gemaakte keuzes. Uiteindelijk is een acceptabele oplossing gevonden voor alle partijen.

De conclusie van de DGA was dat pensioenopbouw in eigen beheer niet bij hem past. Insucare heeft hem geadviseerd over een passende pensioenvoorziening.

Wat kunnen wij als pensioenadviseur voor u doen? We laten het zien. Neem contact met ons op.