Verplicht pensioenfonds

Vraag
Een bedrijfstakpensioenfonds sommeert mij als werkgever om de pensioenvoorziening van mijn 300 werknemers bij dit fonds onder te brengen. Ben ik daartoe verplicht?

Antwoord
Als de werkzaamheden van het bedrijf vallen onder de verplichtstellingsbeschikking van het bedrijfstakpensioenfonds moet je je als werkgever verplicht aansluiten. Alle werknemers vallen dan onder de werkingssfeer van het pensioenfonds.

Pensioenadvies Insucare

  • Om uw vraag correct te kunnen beantwoorden, moeten wij de werkingssfeer van het bedrijfstak-pensioenfonds analyseren. Dit doen we door te onderzoeken of de werkzaamheden van uw bedrijf onder de werkingssfeer van een pensioenfonds vallen. Dit kan er toe leiden dat het pensioenfonds u kan verplichten deel te nemen. Is dat het geval, dan moeten er onderhandelingen plaatsvinden over de periode waarover de verplichtstelling geldt. Insucare gaat samen met u het gesprek aan met het pensioenfonds.
  • Is sprake van een verplichte overdracht van de pensioenvoorziening, dan roept dit onmiddellijk de vraag op wat dit betekent voor de waarde-overdracht van uw huidige verzekeraar naar het nieuwe pensioenfonds. De financiële consequenties daarvan kunnen aanzienlijk zijn. Onze berekeningen geven u een solide argumentatie om de waarde al dan niet over te dragen.

Wat kunnen wij als pensioenadviseur voor u doen? We laten het zien. Neem contact met ons op.