Verzuimbegeleiding in de sector technische groothandel

Insucare is specialist op het gebied van Verzuim (arbo) en de combinatie met inkomensverzekeringen. Veel van onze klanten komen uit de sector technische groothandel. De technische groothandel is een veelzijdige sector met 2.600 bedrijven en 45.000 werknemers. Groothandels in onder andere staal, metaal(waren), sanitair en elektrotechnische en huishoudelijke artikelen vallen onder deze sector.

Pensioen en verzuim

Insucare is een advies- en beheerorganisatie met de primaire focus op Pensioen en Verzuim (Arbo). Wij profileren onszelf vooral in de regio Eindhoven met diverse relaties in onder andere Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Zowel met Pensioen als Arbo dienstverlening hebben wij inmiddels een groot klantenbestand opgebouwd. Meerdere van onze klanten zijn afkomstig uit de sector zakelijke dienstverlening. Onze adviseurs hebben ruime kennis en ervaring opgebouwd om in deze specifieke sector een passend totaal advies te geven op het gebied van pensioen en verzuim.

Verzuimbegeleiding technische groothandel

Technische groothandels hebben vaak meerdere vestigingen. Daarnaast zijn overnames van kleinere bedrijven en fusies met andere bedrijven aan het orde van de dag. Dit maakt het goed begeleiden van verzuim binnen de organisatie een complex traject. Want bij overnames en fusies kan het voorkomen dat op het moment van samengaan er langlopende ziektegevallen zijn. Het is van belang om dit vooraf kenbaar te maken. Financiële risico zitten namelijk niet alleen in loondoorbetaling maar juist in de toeslagen na de 2 jaren. Vaak zijn verzuimdossiers niet voldoende op orde of is de begeleiding niet afdoende geweest waardoor de kans op een boete vanuit het UWV toeneemt.  Wilt u weten hoe wij verzuimbegeleiding technische groothandel aanpakken? Neem contact op.

Ervaring vanuit de zakelijke dienstverlening

Jeroen Vermeer (Financieel Directeur Polvo B.V.) : ‘De betrokkenheid van Insucare is vooral van belang bij de langlopende ziektegevallen. In de loondoorbetaling en de toeslagen daarna zitten voor ons als werkgever natuurlijk aanzienlijke risico’s. Daarom is een zorgvuldige dossiervorming zo cruciaal. Zeker bij overnames komen wij wel eens verzuimdossiers tegen die onvoldoende op orde zijn. Die leggen wij dan bij Insucare. Zij zitten dichter op de dossiers dan wij. Ze monitoren de arbodienstverlening, bewaken de formele processen en zorgen dat de dossiers up to date zijn. Als het gaat om re-integratie zijn ze voor ons een prettige en deskundige adviseur.’

 

Verzuimabonnement

Insucare biedt een online module aan waarbij het verzuim van A tot Z wordt gemanaged. De verzuimmodule is geënt op de Wet Poortwachter. Voor een werkgever brengt deze wet een groot aantal verplichtingen met zich mee. De verzuimmodule faciliteert elke stap en bewaakt de gehele procedure, van ziekmelding tot en met re-integratie of toeleiding naar een uitkering.

De verzuimmedewerker ontvangt via deze module een melding op het moment dat zij een vervolgactie moeten ondernemen. Benodigde formulieren worden voorzien van de juiste gegevens en kunnen per e-mail worden verzonden naar de betrokken instanties. Indien gewenst verzorgt de casemanager van Insucare voor een persoonlijke begeleiding van de diverse verzuimdossiers

Via individuele statusoverzichten zijn de dossiers van zieke medewerkers te raadplegen.

Werkwijze van Insucare verzuimbegeleiding

Hoe uiteenlopend uw vragen ook kunnen zijn, de werkwijze van Insucare is altijd helder en pragmatisch.

Persoonlijke kennismaking
In een persoonlijk gesprek brengen we uw vraag of probleem in kaart. We inventariseren uw behoeften en matchen het met ons aanbod. We bezoeken u graag op uw locatie. Komt u liever naar ons, dan ontvangen wij u graag op ons goed bereikbare kantoor in het centrum van Eindhoven.

Terugkoppeling
Hebben wij uw vraag goed begrepen? Na het kennismakingsgesprek ontvangt u van ons een schriftelijke terugkoppeling. Herkent u onze meerwaarde, dan maken we een vervolgafspraak.

Advies
Afgestemd op uw vraag, bespreken we met u mogelijke oplossingen, uitmondend in een passend totaaladvies.

Contract
Gaat u akkoord, dan leggen we de afspraken vast in een contract: duidelijke afspraken in heldere taal.

Uitvoering volgens afspraak
Insucare zorgt ervoor dat afspraken op het gebied van pensioen en verzuim secuur worden uitgevoerd. We houden de wetgeving van dag tot dag in de gaten en zoeken risico’s en kansen tot de bodem uit. Nog voordat u erom vraagt. Onze online module geeft u steeds actueel inzicht in uw gegevens.

Periodieke evaluatie
Afspraken over pensioen en verzuim moeten toekomstig bestendig zijn, gebouwd op een solide fundament. Maar wat vandaag onomstotelijk lijkt, kan morgen anders zijn. Daarom houden we uw pensioen- en verzuimregelingen periodiek tegen het licht. Matchen de regelingen nog met uw behoeften? Leveren ze op wat u ervan verwachtte? Indien nodig of gewenst komen we met alternatieve voorstellen.

Samenwerking
“De relatie met Insucare geeft ons rust. Complexe vraagstukken als verzuimbegeleiding en pensioen zijn nu goed geregeld. Als we vragen hebben, bellen of mailen we en krijgen we snel antwoord. Ook geven ze (on)gevraagd advies in cases die voor de korte of lange termijn in probleemgevallen kunnen resulteren. De lijnen zijn kort; we hebben plezierige persoonlijke relaties. Insucare is hun bedrijf; dat merk je aan de manier waarop zijn hun expertise ontwikkelen en hun manier van dienstverlening. Ze zijn daar echt mee bezig.”

Verzuimadvies technische groothandel sector

Insucare pensioen- en verzuim is gevestigd in Eindhoven met diverse relaties in de regio Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Ook buiten deze regio bent u natuurlijk van harte welkom. Wij staan voor verzuimbegeleiding technische groothandel.