WGA eigen risicodragerschap per 1 januari 2013

Ieder jaar worden in de nota ‘Gedifferentieerde premie WGA’ de premie en parameters vastgesteld. Hiermee berekent het UWV de gedifferentieerde premie WGA per werkgever. De cijfers voor het premiejaar 2013 zijn per 3 september 2012 bekend gemaakt.

Minimum- en maximumpremie
Ten opzichte van het huidige jaar (2012) verandert er niet veel, de maximumpremie voor zowel grote als kleine werkgevers ligt iets lager. Grote werkgevers kennen per 1 januari 2013 een maximum-premie van 2,08%, kleine werkgevers 1,56%. De minimumpremie voor kleine werkgevers wordt 0,01% lager en komt op 0,47%, die van grote werkgevers blijft gelijk op 0,13%. De grens grote of kleine werkgever ligt voor 2013 op € 757.500,-.

Verborgen premiestijging
Tot 1 januari 2013 is de rentehobbel een vast onderdeel van de gedifferentieerde premie WGA.
Deze rentehobbel wordt door de overheid vastgesteld, maar mag door het UWV niet gebruikt worden ter afdekking van de uitkeringslasten. Voor 2012 bedraagt het gemiddelde premiepercentage 0,53%.
Dit premiepercentage bestaat uit 0,46% risicopremie en 0,07% rentehobbel.

Per 1 januari 2013 wordt de rentehobbel afgeschaft. Het gemiddelde premiepercentage voor 2013 bedraagt 0,52% en bestaat geheel uit risicopremie. De risicopremie van het UWV stijgt dus met ingang van 2013 met 13%.

Omslagstelsel – rentedekkend stelsel
Het UWV hanteert een omslagstelsel, dit wil zeggen dat de uitkeringen van 2011 bepalend zijn voor de premiehoogte in 2013. Hiermee loopt de overheid altijd 2 jaar achter op de werkelijke schadelast van vandaag. Een verzekeraar maakt gebruik van een rentedekkend stelsel, hierbij kijkt zij naar de te verwachten schadelasten. Actuele ontwikkelingen worden dus op de voet gevolgd.

Bent u een grote werkgever? Een geringe WGA instroom kan er dan voor zorgen dat u bij het UWV deze schadelast twee keer zelf betaalt. In voorbeeldberekening 2 ziet u dat bij een schadelastpercentage van 1,1% (€ 16.500,-) van de totale loonsom het UWV een premiepercentage van 2,08% hanteert.
€ 1.500.000,- x 2,08% = € 31.200,-.

Wijzigingen per 2014 in Ziektewet en WGA
De overheid heeft daarnaast ingrijpende plannen op de rol staan op het terrein van de Ziektewet en de WGA. Als deze plannen doorgaan krijgt u als werkgever met ingang van 1 januari 2014 te maken met een nieuwe indeling bij het vaststellen van de WGA gedifferentieerde premie. Afhankelijk van de grootte van uw onderneming wordt de premie sectoraal, individueel of als een combinatie van beide vastgesteld.

Tevens zal er een premiedifferentiatie voor middelgrote en grote werkgevers in de Ziektewet worden doorgevoerd. Daarbij krijgt u ook de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Het UWV kijkt voor het vaststellen van de Ziektewet gedifferentieerde premie 2014 naar de gedane uitkeringen twee kalenderjaren ervoor, 2012 dus. Het is daarom nu al van belang om ziekmeldingen van werknemers die in de Ziektewet instromen goed te blijven volgen en waar mogelijk WGA instroom te voorkomen.

Voorbeeldberekening 1
Gemiddelde loonsom (periode 2007 – 2011) : € 300.000,-
Schadelast arbeidsongeschiktheid 2011 : € 2.500,-

Individueel werkgeversrisico : 0,83% (€ 2.500,- / € 300.000,-)
Gemiddeld risicopercentage : 0,23%
Opslag/korting : 1,07% ((0,83% – 0,23%) * 1,78)
Rekenpercentage : 0,54%

Gedifferentieerde WGA premie : 1,61% (0,54% + 1,07%)
Maximale WGA premie : 1,56%

Gedifferentieerde WGA premiepercentage 2013 : 1,56%

Zouden we van dezelfde gegevens uitgaan voor het jaar 2012 dan bedraagt het gedifferentieerde WGA premiepercentage 1,59%.

Voorbeeldberekening 2
Gemiddelde loonsom (periode 2007 – 2011) : € 1.500.000,-
Schadelast arbeidsongeschiktheid 2011 : € 16.500,-

Individueel werkgeversrisico : 1,10% (€ 16.500,- / € 1.500.000,-)
Gemiddeld risicopercentage : 0,23%
Opslag/korting : 1,55% ((1,10% – 0,23%) * 1,78)
Rekenpercentage : 0,54%

Gedifferentieerde WGA premie : 2,09% (0,54% + 1,55%)
Maximale WGA premie : 2,08%

Gedifferentieerde WGA premiepercentage 2013 : 2,08%

Zouden we van dezelfde gegevens uitgaan voor het jaar 2012 dan bedraagt het gedifferentieerde WGA premiepercentage 2,12%.

Voorbeeldberekening 3
Gemiddelde loonsom (periode 2007 – 2011) : € 2.000.000,-
Schadelast arbeidsongeschiktheid 2011 : Nihil

Individueel werkgeversrisico : 0,00% (€ 0,- / € 2.000.000,-)
Gemiddeld risicopercentage : 0,23%
Opslag/korting : 0,41% ((0,00% – 0,23%) * 1,78)
Rekenpercentage : 0,54%

Gedifferentieerde WGA premie : 0,13% (0,54% – 0,48%)

Gedifferentieerde WGA premiepercentage 2013 : 0,13%

Zouden we van dezelfde gegevens uitgaan voor het jaar 2012 dan bedraagt het gedifferentieerde WGA premiepercentage 0,13%.

 

1003 antwoorden

Reacties zijn gesloten.