Avero Achmea Insucare

Hervorming van de zorg
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Vanaf 2015 worden de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor deze financiële regeling. Dit betekent concreet dat er meer taken zijn die niet meer door de overheid worden gecompenseerd. De verzekeraar heeft daarom de premie van basisverzekering moeten verhogen. Avéro heeft de opgebouwde reserve verlaagd om deze premieverhoging te beperken.

Door de hervorming van de zorg krijgt u te maken met andere loketten en aanspreekpunten.
De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Wijkverpleging;
 • Behandeling zintuigelijk gehandicapten;
 • Intensieve kindzorg;
 • Palliatieve zorg;
 • Langdurige GGZ.

Avéro biedt 2 soorten basisverzekeringen aan:

Keuze Zorg Plan (Vrije Keuze zorg) 
Bij Vrije Keuze zorg heeft u, zoals de naam al aangeeft, de vrijheid om te kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Bij gecontracteerde zorg krijgt u een beperkte vergoeding wanneer u gebruik maakt van een zorgverlener die geen contract heeft afgesloten met de verzekeraar. Informeer voor u naar een zorgverlener gaat of ze een contract hebben. Zo voorkomt u dat u onverwacht extra kosten hebt.

Select Zorg Plan (Gecontracteerde zorg)
De vergoedingen voor niet gecontracteerde zorg bij Select Zorg Plan is verhoogd naar 75%. In 2014 was deze vergoeding 50-70%.In het Select Zorg Plan heeft Avéro sinds 2015 een omzetplafond toegevoegd. Om de zorg betaalbaar te houden is er een omzetplafond afgesproken met de zorgverlener. Dit houd in dat Avéro de zorgverlener (tijdelijk) van de lijst met

Omzetplafonds; alleen geldig voor het Select Zorg Plan
Om de zorg betaalbaar te houden heeft Avéro omzetplafonds afgesproken met zorgverleners waarmee Avéro een contract mee heeft. Wanneer het plafond wordt bereikt mag Avéro de zorgverlener (tijdelijk) van de lijst met gecontracteerde zorgverleners verwijderen. Dit houdt in dat het mogelijk kan zijn dat de zorgverlener die op 1 januari 2015 wel in de lijst vermeld wordt als zijnde gecontracteerd er op 1 juni 2015 niet in kan staan.

Wijzigingen in de aanvullende verzekeringen bij Avéro

 • Slimmer Zwanger: een cursus rondom zwangerschap. Vanaf de aanvullende verzekering Start;
 • Fronttandvervanging voor verzekerde van 18 tot 24 jaar als er sprake is van schade voor het 18e Vanaf de aanvullende verzekering Start;
 • Pedicurezorg bij reuma of diabetes: vergoeding van € 25,- per behandeling in plaats van € 23,- tot maximaal € 100,-. Vanaf de aanvullende verzekering Extra
 • Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor hoortoestellen wijzigt naar € 200,- per persoon per toestel (was € 250,- per persoon, per kalenderjaar). Vanaf de aanvullende verzekering Royaal.

Avéro heeft de zorgversneller©. De zorgversneller© biedt het volgende aan:

 • Zorgbemiddeling,
 • Verkorting revalidatietermijn door eerdere behandeling
 • Bij de meest voorkomende klachten < 5 dagen eerste consult en < 10 dagen start behandeling
 • Beste Doctors: Toegang tot de beste artsen ter wereld voor advies, second opinion en spoed second opinion.

 Naast de basisverzekering kunt u uiteraard ook kiezen voor een van de uitstekende aanvullende verzekeringen.

Maak uw keuze en vul voor uw collectieve korting en deelname aan de collectiviteit van uw werkgever het bovenstaande collectiviteitsnummer en de collectiviteitsnaam in. Vervolgens berekent Avéro voor u de exacte premie.

Online offerte deze kunt u opvragen op de startpagina.

Bent u al verzekerd bij Avéro?
Polismutaties en wijzigingen kunt u doorgeven door middel van het wijzigingsformulier dat u onderaan deze pagina kunt downloaden. Aanvullende verzekeringen kunt u wijzigen per 1 januari.

Individueel Avéro-verzekerden die willen deelnemen aan de collectiviteit kunnen een e-mail versturen naar avero@insucare.nl o.v.v. uw polisnummer en de naam van uw bedrijf. Insucare verzorgt dan de bijschrijving op de collectiviteit van uw werkgever.

3 antwoorden

Reacties zijn gesloten.