Berichten

Doorwerken na pensionering?

In de meeste arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat de overeenkomst eindigt op de AOW-leeftijd. Wanneer een werknemer wil doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd, zal er een nieuw arbeidscontract gesloten moeten worden. De werknemer is niet meer verzekerd voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.