Communicatie succesfactor in complex outsourcingstraject

Insucare vervangt drie pensioenregelingen door een nieuwe regeling

Pensioen outsourcingstraject met diverse belanghebbenden

ACHTERGROND

De Nederlandse dochter van een Franse multinational wint de tender voor logistieke dienstverlening van een grote producent. Daarbij stappen 70 medewerkers van de vorige logistieke partners over naar de nieuwe prefered supplier. HR-manager Marianne van Eijk wordt gevraagd deze outsourcing te regelen, met speciale aandacht voor het arbeidsvoorwaardenpakket. In dit proces spelen verschillende partijen een rol: de producent zelf, directie en ondernemingsraad van de nieuwe preferred supplier, en de directies en ondernemingsraden van de vorige partners. Ook de vakbonden zijn een gesprekspartner.

Pensioenadvies

Bijzondere aandacht voor de pensioenregeling

Marianne van Eijk: ‘Het pensioen blijkt het lastigste onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Drie groepen medewerkers met elk hun eigen middelloonregeling en ook nog eens diverse uitzonderingen. De een heeft een bedrijfstakpensioen, de andere heeft een bedrijfsregeling. Uiteindelijke doelstelling is te komen tot een uniforme regeling voor alle medewerkers, met inachtneming van bestaande rechten. Dat is al lastig, maar bovendien is de tijd beperkt. Als het pensioenvraagstuk in al zijn complexiteit op tafel ligt, hebben we nog vier maanden tot aan de formele overgangsdatum. En zowel directies als ondernemingsraden en vakbond moeten akkoord gaan met de nieuwe pensioenregeling.’

Vraag aan Insucare: nieuwe pensioenregeling binnen 4 maanden

Daarop schakelt zij Insucare in, waarmee zij in eerdere rollen goede ervaringen heeft gehad. Concrete vraag is: ondersteun mij bij het opzetten van een nieuwe pensioenregeling die alle partijen onderschrijven. En dat voor de beoogde overgangsdatum, dus binnen vier maanden.

Insucare heeft in een situatie met verschillende partijen en belangen en veel druk de rust bewaard, het overzicht gehouden en een uitstekende oplossing voorgesteld.

Passende Pensioenregeling

Bestaande pensioenregelingen inventariseren, nieuwe voorstellen doorrekenen

AANPAK ‘Samen met Insucare hebben we eerst het hele speelveld in kaart gebracht. Hoe zien de bestaande regelingen eruit? Welke speciale randvoorwaarden zijn er? Wat staat er in de cao? Om hoeveel medewerkers gaat het steeds? Bovendien komt er in diezelfde periode nieuwe wetgeving aan die mede bepalend is voor de nieuwe regeling. In een aantal weken hebben we diverse alternatieven voor de nieuwe regeling opgesteld en beoordeeld op de juridische aspecten, de cao en andere randvoorwaarden. Ook heeft Insucare de verschillende varianten steeds opnieuw doorgerekend op hun financiële consequenties. Daarbij zijn we soms verrast omdat er toch weer specifieke gevallen naar voren kwamen. Waarop het voorstel is aangepast en opnieuw doorgerekend. Uiteindelijk is er een definitief voorstel aan alle partijen voorgelegd.’

Circa twee weken voor de formele fusie zijn alle partijen akkoord met het definitieve voorstel. De oplossing bestaat uit een middelloonregeling voor alle 70 medewerkers in een nieuwe BV, met een tijdelijke compensatieregeling voor een kleine groep medewerkers.

Resultaat: Pensioen en Fusie akkoord

Circa twee weken voor de formele fusie zijn alle partijen akkoord met het definitieve voorstel. De oplossing bestaat uit een middelloonregeling voor alle 70 medewerkers in een nieuwe BV, met een tijdelijke compensatieregeling voor een kleine groep medewerkers.

Pensioenvoorziening

Deskundigheid, creativiteit en een uitstekende pensioenvoorziening

SAMENWERKING MET INSUCARE Van een pensioenadviseur verwacht ik allereerst deskundigheid, creatieve oplossingen, weten wat wel en niet kan, en uiteindelijk een oplossing waarin partijen zich kunnen vinden. Dat heeft Insucare gewoon goed gedaan. Achteraf bezien had de inventarisatie scherper gekund, wat ons later in het traject bepaalde verrassingen had bespaard. Maar het voornaamste is dat Insucare in een situatie met verschillende partijen en belangen en veel druk de rust heeft bewaard, het overzicht behouden en een uitstekende pensioenvoorziening voorgesteld.’

Pensioencommunicatie als succesfactor

‘Naast de inhoud is hun bijdrage aan de communicatie over het pensioen en de pensioenregeling met betrokkenen absoluut een van de succesfactoren. Insucare heeft mogelijke oplossingen en alternatieven op verschillende momenten in het traject aan directies, ondernemingsraden en vakbonden toegelicht. Dat heeft bijgedragen aan het vertrouwen in het proces en het draagvlak voor de oplossing. Vooral ook omdat snel duidelijk was dat de nieuwe regeling duurder zou uitvallen dan verwacht door de lage rente en allerlei opgebouwde rechten. Zo heeft de OR Insucare gevraagd het definitieve voorstel aan de medewerkers te presenteren. Dat is tekenent voor dit vertrouwen.’

Insucare heeft oplossingen en alternatieven op verschillende momenten in het traject aan directies, ondernemingsraden en vakbonden toegelicht. Dat is goed geweest voor het vertrouwen in het proces en het draagvlak voor de oplossing.

ID Logistics
Marianne van Eijk

Marianne van Eijk

HR Manager

ID Logistics B.V.