Pensioenadvies in de voedingsindustrie

Insucare is sinds een jaar en een dag pensioenadviseur bij een grote mondiale partner in de voedingsindustrie gelegen in regio Eindhoven. Met zo’n 350 medewerkers, twee productiefaciliteiten en momenteel tien strategisch gelegen vestigingen levert deze organisatie grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie. Insucare is een advies- en beheerorganisatie met de primaire focus op pensioen, inkomens- en zorgverzekeringen en Arbo & Verzuim. Wij zijn gevestigd in Eindhoven maar hebben diverse relaties in onder andere Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven en de omliggende gemeenten.

Pensioenadvies op maat

In 2010 werd pensioen binnen deze organisatie een belangrijk vraagstuk. Insucare is sinds die tijd adviseur op het gebied van pensioen. Daarna zijn de inkomensverzekeringen en zorgverzekering overgesloten en volgde Arbo & Verzuim kort daarna. Inmiddels hebben wij dan ook een heleboel ervaring opgedaan op het gebied van arbeidsvoorwaarden binnen de voedingsindustrie. Niet alleen het optuigen van een nieuwe pensioenregeling maar ook het onderzoek of een organisatie in de voedingsindustrie valt onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds is hierbij van groot belang, evenals communicatie met OR en werknemers.

Advies nodig over pensioenregelingen? Bel of mail ons gerust.

Pensioen door Insucare

“Hiermee begon de relatie. Insucare nam toen het beheer over van onze collectieve pensioenregeling. Met de sterke groei in de afgelopen jaren heeft Insucare steeds de nieuwe collega’s opgenomen in de regeling en hen waar nodig voorgelicht over het pakket aan voorzieningen daarin. Ze informeren ons steeds tijdig over eventuele aanpassingen in de regeling en nieuwe wet- en regelgeving. Op dit moment lopen zo’n 150 medewerkers vanuit onze Nederlandse vestiging hierin mee.”aldus de huidige HR manager van deze organisatie.

5 tips om tot een goede pensioenregeling te komen bij een organisatie in de voedingsindustrie

Wanneer een organisatie een (nieuwe) pensioenregeling afsluit is het belangrijk om op een aantal zaken goed te letten om uiteindelijk tot de meest optimale regeling te komen. Het belangrijkste is om uw organisatie van A tot Z te analyseren. U kunt zich een aantal vragen stellen.

  1. Ben ik aangesloten bij een CAO? Vaak bent u dan aangesloten bij een verplicht gesteld collectief bedrijfstakpensioenfonds en is een collectieve regeling optuigen niet mogelijk.
  2. Wat is de samenstelling van uw personeelsbestand? (leeftijdsopbouw, soort werkzaamheden, veel gehuwden/ongehuwden)
  3. Wat zijn de wensen en behoeften van directie en medewerkers? Is er bijvoorbeeld behoefte aan een duurzame belegging?
  4. Welke soort regeling past het beste bij onze organisatie?
  5. Is er behoefte aan een Algemene Nabestaanden verzekering? (ANW)

Als werkgever kunt u uw medewerkers een pensioenregeling aanbieden, u bent het niet verplicht. Op een krappe arbeidsmarkt kunt u zich als werkgever dan ook onderscheiden met een pensioenregeling. Voor veel medewerkers is het een extra secundaire arbeidsvoorwaarde.

Vraag om een terugbelverzoek!

Bij ons kunt u terecht voor advies over bestaande én nieuwe pensioenregelingen

Advies nodig over pensioen?

Uiteraard mag u ons ook bellen of mailen:

Waar we goed in zijn op het gebied van Pensioen!

Waarborging

Wij nemen geen steekproeven maar controleren (juridische) documenten van A tot Z. Zo verzorgen wij de volledigheid van de dossiers. Alle dossiers worden binnen Insucare zorgvuldig verwerkt en bewaard volgens de gestelde termijnen.

Wet- en regelgeving

Onze Pensioenspecialisten houden zich dagelijks bezig met de wet- en regelgeving rondom Pensioen en vertalen dit naar duidelijke en begrijpelijke informatie. Zij voldoen dan ook jaarlijks aan alle benodigde certificeringen.

Plezier en enthousiasme

Al onze pensioenspecialisten hebben plezier in het uitvoeren van de wet- en regelgeving rondom pensioen en alles wat met pensioen te maken heeft. Dit enthousiasme uit zich in duidelijke taal en te begrijpen informatie.