Pensioenadvies in logistieke branche

De Nederlandse logistiek- en transportsector is een belangrijke pijler binnen de Nederlandse economische markt. Het internationale karakter van deze branche is dusdanig dat de kennis van de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van Pensioen steeds belangrijker wordt.

Pensioen en verzuim

Insucare is een advies- en beheerorganisatie met de primaire focus op Pensioen en Verzuim. Wij profileren onszelf vooral in de regio Eindhoven met diverse relaties in onder andere Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Pensioen is een van de activiteiten waarmee wij inmiddels een groot klantenbestand hebben opgebouwd. Meerdere van onze klanten zijn afkomstig uit de sector logistiek. Onze pensioenadviseurs hebben ruime kennis en ervaring opgebouwd om in deze specifieke branche een passend pensioenadvies te geven en de uiteindelijke pensioenregeling transport en logistiek tot uitvoer te brengen waarbij de belangen van de diverse partijen zoals de werkgever, de directie, het Pensioenfonds, de vakbond en ondernemingsraad meegenomen worden. Gekeken wordt naar de beste pensioenoplossing maar ook naar financiële consequenties en draagvlak. Het begeleiden van fusies en overnames op het gebied van pensioen maar ook de overgang van bijvoorbeeld een middelloonregeling naar een eindloonregeling of beschikbare premieregeling zijn steeds vaker voorkomende situaties waarbij het pensioen een belangrijke factor is.

Pensioenregeling transport en logistiek

Belangrijke pijlers waarmee rekening gehouden moet worden in de logistieke branche zijn:

  • Inventarisatie huidige bedrijfssituatie en de huidige pensioenregeling(en)
  • Samenstelling van de werknemersgroep
  • Juridische aspecten
  • Eventuele CAO
  • Wet- en regelgeving
  • Alternatieve opties of specifieke gevallen
  • Financiële consequenties
  • Belanghebbende partijen

Ervaring vanuit de Logistiek

Marianne van Eijk (HR Manager grote logistieke dienstverlener) : “Het pensioen blijkt het lastigste onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Drie groepen medewerkers met elk hun eigen middelloonregeling en ook nog eens diverse uitzonderingen. De een heeft een bedrijfstakpensioen, de andere heeft een bedrijfsregeling. Uiteindelijke doelstelling is te komen tot een uniforme regeling voor alle medewerkers, met inachtneming van bestaande rechten. Dat is al lastig, maar bovendien is de tijd beperkt. Als het pensioenvraagstuk in al zijn complexiteit op tafel ligt, hebben we nog vier maanden tot aan de formele overgangsdatum. En zowel directies als ondernemingsraden en vakbond moeten akkoord gaan met de nieuwe pensioenregeling.”

Lees het volledige verhaal van Marianne van Eijk Pensioenregeling logistieke dienstverlener

Werkwijze Insucare voor pensioenadvies

De werkwijze van Insucare typeert zich door persoonlijke communicatie, het bewaren van overzicht maar vooral door kennis en kunde van Pensioen en de Nederlandse wet- en regelgeving.

Wij starten met een goede inventarisatie van de situatie en de wensen en behoeften van de werkgever maar ook van de werknemer. Dit doen wij onder andere door het maken van een inventarisatie (WFT) en een Financiële scan van de bestaande pensioenregeling. Met de financiële scan als uitgangspunt, komen we tot een beargumenteerd advies. We geven u inzicht in de kosten als u uw bestaande pensioenvoorziening voortzet. Voldoet de regeling niet langer aan uw wensen, dan formuleren we samen met u een doelstelling voor de komende 5 tot 10 jaar, inclusief financiële onderbouwing en juridische check. Wij geven een onafhankelijke check pensioenadvies van producten.
Uiteraard verzorgen wij de communicatie aan en met uw werknemers of andere belanghebbende partijen. Is er een pensioenregeling afgesloten, dan zorgt Insucare ervoor dat de pensioenafspraken secuur worden uitgevoerd middels ons online beheersysteem.

“Circa twee weken voor de formele fusie zijn alle partijen akkoord met het definitieve voorstel. De oplossing bestaat uit een middelloonregeling voor alle 70 medewerkers in een nieuwe BV, met een tijdelijke compensatieregeling voor een kleine groep medewerkers.”

Pensioenadvies transport en logistiek Eindhoven

Insucare pensioenadvies is gevestigd in Eindhoven met diverse relaties in de regio Tilburg, Breda, Den Bosch, Nijmegen en uiteraard Eindhoven zelf. Ook buiten deze regio bent u natuurlijk van harte welkom.