Vraag & antwoord inzake pensioen

Tijdens ons werk worden een heleboel vragen op ons afgevuurd. Sommige van deze vragen delen wij graag met u omdat wij denken dat deze informatie ook u kan helpen.

Heeft u een vraag, stel deze dan gerust. U ontvangt van ons het antwoord.

Vormt een collectieve pensioen een waardevolle arbeidsvoorwaarde voor onze werknemers?

Een collectieve pensioenregeling via de werkgever is in Nederland nog steeds de meest gebruikelijke manier om pensioen op te bouwen. Wij merken dat werknemers veel waarde hechten aan de aanwezigheid van een pensioenregeling, het geeft immers een stukje zekerheid richting de toekomst. Pensioen vormt een waardevolle arbeidsvoorwaarde waarvan de aan- of afwezigheid ervan een belangrijke rol kan spelen in de keuze van de werknemer voor u als werkgever. Ook vergroot de aanwezigheid van een (goede) pensioenregeling de loyaliteit en tevredenheid van uw medewerkers.

Mijn collectieve pensioencontract loopt af, welke stappen moet ik nu ondernemen?

Het is belangrijk om in een vroeg stadium contact op te nemen met uw adviseur. Hij zal samen met u kijken of de huidige regeling nog voldoet aan de wensen doelstellingen van uw bedrijf. Meer info over dit traject vindt u op https://pensioenverlenging.nl/.

Wat kan ik terugvinden in een pensioenanalyse?

Wij gaan eerst een gesprek met u aan betreffende de doelstelling, kennis en ervaring, financierbaarheid en de risicobereidheid van uw onderneming. Vervolgens zullen wij op basis van de samenstelling van uw werknemersbestand een analyse uitvoeren. Welke pensioenregeling past bij uw bedrijf? Wat zijn de demografische risico’s binnen uw organisatie? De uitkomsten van deze analyse zullen wij met u bespreken. Zo komen we steeds een stap dichter bij een pensioenregeling op maat.

Wat zijn de financiële risico voor mij als werkgever in een pensioenregeling?

Aan een pensioenregeling zijn kosten verbonden. Hoewel de kosten en financiële risico’s verschillen per regeling is het belangrijk dat u ten allen tijde kunt voldoen aan deze financiële verplichtingen. Insucare zal dan ook nooit een regeling adviseren die niet past bij de financiële huishouding van uw onderneming. Door het aangaan van een contract voor een pensioenregeling verplicht u zich tot bepaalde uitgaven.

Wat kan ik er als werkgever aan doen om mijn werknemers meer te laten begrijpen van hun pensioenregeling?

Pensioen blijft een onderwerp dat door veel werknemers als complex – en soms zelfs saai – wordt ervaren. Indien u als werkgever niet de kennis in huis heeft om de communicatie zelf te verzorgen kunnen wij u daar bij helpen. Insucare verzorgt wekelijks presentaties, workshops en individuele gesprekken om werknemers te informeren en nog belangrijker; voor te bereiden op hun situatie na pensioendatum. Veel werknemers zijn helaas niet op de hoogte of het reeds opgebouwde pensioen wel voldoet aan hun wensen en verwachtingen. Door in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan kunnen we voorkomen dat werknemers te maken krijgen met een te grote inkomensterugval na pensionering.

Waar moet ik op letten als ik een collectief pensioen voor mijn medewerkers afsluit?

Er zijn een aantal belangrijke factoren waar u als werkgever rekening moet houden bij het afsluiten van een collectieve regeling. Naast het inventariseren van de financiële situatie is het van belang om in gesprek te gaan met de werknemers. Wat vinden zij nu belangrijk in een regeling? Het creëren van draagvlak onder werknemers vinden wij als adviseur erg belangrijk. Wanneer u voor het eerst een regeling afsluit is het cruciaal om een werkingssfeeronderzoek te verrichten. Het kan immers zijn dat u, gebaseerd op de werkzaamheden van uw onderneming, valt onder de verplichtstelling van een pensioenfonds. In dat geval zou u zich verplicht moeten aansluiten bij de regeling van het fonds, met alle kosten en risico’s die daar aan kleven. Insucare verricht daarom altijd een onderzoek naar de werkzaamheden van uw bedrijf.

Wat is een UPO en wat staat erop?

Sinds 2008 zijn pensioenuitvoerders verplicht om jaarlijks een UPO (Uniform Pensioen Overzicht ) te verstrekken. Hier kunt u zien wat u bij uw huidige werkgever heeft opgebouwd aan pensioen. Omdat de arbeidsmarkt flexibiliseert en werknemers in toenemende mate bij verschillende bedrijven pensioen opbouwen is mijnpensioenoverzicht.nl in het leven geroepen. Hier ziet u een overzicht van alle opgebouwde pensioenpotjes inclusief de AOW. Zo krijgt u een goed beeld van wat u als werknemer tot nu heeft opgebouwd en belangrijker, of u nog actie moet ondernemen om de pensioenopbouw aan te vullen.

Mijn werknemers kunnen zelf toch ook sparen voor hun pensioen?

Werknemers hebben binnen een pensioenregeling de mogelijkheid om fiscaal voordelig bij te sparen voor hun pensioen. Er zijn echter ook werkgevers die de verantwoordelijkheid volledig bij werknemers leggen. Zo krijgen werknemers een extra bedrag bovenop hun salaris in plaats van deelname aan een collectieve regeling. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat werknemers dit bedrag niet volledig opzij zetten voor hun pensioen. Zij zien dit immers als extra salaris. Bovendien zijn deze werknemers niet verzekerd tegen bepaalde risico’s, zoals bijvoorbeeld overlijden. Binnen een collectieve regeling wordt er fiscaal voordelig pensioen opgebouwd, probeert de uitvoerder het potje te laten groeien door bijvoorbeeld te beleggen en is de werknemer verzekerd tegen bepaalde risico’s. Zo wordt er in geval van overlijden meestal een bedrag uitgekeerd (levenslang!) aan de overblijvende partner.

Stel uw vraag, onze specialisten komen vervolgens bij u terug. Sommige vragen zijn algemeen en zullen worden opgenomen in onze kennisbank ter informatie voor iedereen.